Menu ≡
kalendar.beda.cz

Mapa stránek

Jenom prostý seznam naposledy aktualizovaných stránek najdete zde.


Měsíční kalendář (začátek)
Další kalendáře
Přehledný roční kalendář online na internetu k vytištění na vaší počítačové tiskárně. Barevně jsou rozlišeny pracovní a volné dny.
Tisk ročního pestrého přehledného kalendáře, s mnoho dodatečnými astronomickými informacemi o daném roce.
Tisk ročního informativního kalendáře, zobrazí východy a západy Slunce i Měsíce, včetně vstupu Slunce do znamení zvířetníku a den hlavní fáze Měsíce.
Tisk ročního lunárního kalendáře, zobrazí pro každý den v roce fázi Měsíce.
Tisk ročního jednoduchého kalendáře, vhodný pro plánování akcí.
Tisk ročního listového kalendáře, obzvláště vhodný pro plánování týdenních služeb.
Tisk ročního univerzálního kalendáře pro roky 4713 př.n.l. až 9999 n.l., možnost zobrazení jak juliánského, tak gregoriánského kalendáře.
Roční plánovací kalendář online na internetu k vytištění na vaší počítačové tiskárně. Vhodný pro výpočet fondu pracovní doby.
Roční pracovní kalendář online na internetu k vytištění na vaší počítačové tiskárně.
Tisk ročního obrázkového kalendáře s možností nahrání vlastního obrázku.
Hotové roční obrázkové kalendáře setříděné dle oblíbenosti.
Tisk měsíčního jednoduchého a čitelného kalendáře.
Tisk měsíčního přehledného kalendáře s dodatečnými astronomickými informacemi o daném měsíci.
Tisk měsíčního listového kalendáře s možností připisovaní vlastních poznámek.
Tisk měsíčního plánovacího kalendáře, vhodný pro výpočet fondu pracovní doby.
Tisk měsíčního pracovního kalendáře, zobrazí východy a západy Slunce i Měsíce, včetně vstupu Slunce do znamení zvířetníku a čas hlavní fáze Měsíce.
Tisk měsíčního vázankového kalendáře, vhodný k pověšeni na zeď.
Tisk měsíčního vertikálního kalendáře, týdny jsou svisle.
Tisk měsíčního lunárního kalendáře, zobrazuje graficky dráhu Měsíce v průběhu kalendářního měsíce a mnoho dalších údajů.
Tisk měsíčního staročeského kalendáře, retro kalendář zhotovený dle vzorů z třicátých let minulého století.
Úvodní stránka k staročeskému kalendáři obsahuje letopočet, církevní počet, datum pohyblivých svátků, začátek a konec masopustu a nakonec čtvero suchých dnů.
Tisk měsíčního obrázkového kalendáře s možností nahrání vlastního obrázku.
Hotové měsíční obrázkové kalendáře, výběr různých témat.
Nekonečný týdenní kalendář, zobrazuje nejdůležitější kalendářní údaje, výjimečně nepoužívat k tisku.
Tisk variabilního kalendáře, sami si určíte jeho rozsah v měsících.
Tisk pololetní kalendáře, včetně čísel týdnů, jmenin a svátků.
Tisk čtyřměsíčního kalendáře, zobrazuje se zvolený měsíc a tři následující měsíce.
Tisk čtvrtletního kalendáře, včetně čísel týdnů, jmenin a svátků.
Tisk čtvrtletního zcela jednoduchého a čitelného kalendáře.
Tisk čtvrtletního obrázkového kalendáře s možností nahrání vlastního obrázku.
Hotové čtvrtletní obrázkové kalendáře, výběr z různých sad obrázků.
Tisk dvouměsíčního kalendáře, zobrazuje se zvolený a následující měsíc.
Tisk dvoutýdenního kalendáře, zobrazuje zvolený a následující týden.
Tisk týdenního kalendáře, zobrazí východy a západy Slunce i Měsíce, včetně vstupu Slunce do znamení zvířetníku a čas hlavní fáze Měsíce.
Přehledná tabulka týdnů pro výběr konkrétního týdne.
Tisk denního pracovního kalendáře, vhodného pro maximálně vytížené pracovníky. Tisk je možný na výšku i šířku.
Pentomino kalendář z dílků tetromina a pentomina, na každý den jiné řešení
Tisk věčného kalendáře pro 10 000 let od amerického autora.
Bulharský, neobvyklý diagonální věčný kalendář od profesora Valentina Hristova.
Mřížkový věčný kalendář od českého autora Ladislava Knota zveřejněný v Lidovém kalendáři na rok 1955.
Flexibilní anglický věčný kalendář, pomůže určit den v týdnu pro dané datum a nedělní písmeno pro daný rok.
Finský věčný kalendář, pomůže určit den v týdnu pro dané datum.
Francouzský věčný kalendář, pomůže určit den v týdnu pro dané datum.
Jednoduchý věčný kalendář z Itálie, pomůže určit den v týdnu pro dané datum.
Starý německý věčný kalendář, pomůže určit den v týdnu pro dané datum.
Portugalský věčný kalendář, pomůže určit den v týdnu pro dané datum.
Miniaturní rakouský věčný kalendář, pomůže určit den v týdnu pro dané datum.
Věčný kalendář dle francouzského matematika Francois-Josepha Servoisa.
Čtrnáct kalendářů je další varianta věčného kalendáře, lze použít pro gregoriánský i juliánský kalendář.
Patnáct kalendářů je další varianta věčného kalendáře, lze použít pouze gregoriánský kalendář, ale navíc se zobrazují čísla týdnů.
Jednoduchý návod na vytvoření věčného kalendáře, pomocí kterého můžeme určit den týdne pro zvolené datum.
O kalendáři - rozcestník
V celosvětovém měřítku je uvádění jmen v kalendáři spíše výjimkou. U nás se uvádění jmen v kalendáři příkládá veliký význam.
Přepsaný a zkrácený úvod ke knize Přehled českých jmen křestních od Antonína Brousila z roku 1934.
Tabulka četnosti křestních jmen v České republice za poslední rok.
Jednotlivým týdnům v roce lze přiřadit pořadové číslo, způsob přiřazení definuje norma ISO 8601. Pro první týden v roce je důležité, kterým dnem týdne daný rok začíná.
Jak zjistit kdy bude mít rok nejvyšší pořadové číslo týdne 53. Z toho plyne fakt, že budou dva liché týdny hned za sebou.
Aktuální státní, ostatní svátky a významné dny.
Přehled starých, nyní již neplatných, státních svátků a významných dní.
Soupis zamítnutých či zatím neprojednaných státních svátků a významných dní po roce 1990.
Přehled státních a ostatních svátků v daném roce.
Výpis všech státních, ostatních svátků a významných dní v daném roce zobrazen přehledně graficky.
Poznámky ke starším zdejším kalendáriím před rokem 2001.
Kdo kdy má nebo měl svátek v kalendáři v různých letech. U křestního (rodného) jména je zobrazen jeho původ a význam, navíc i jeho oblíbenost.
Jaký byl text v kalendáři pro daný den v různých letech.
Porovnání jmenin, významných dní a svátků mezi dvěma roky.
Křestní jména, která mají svůj svátek stále ve stejný den v roce.
Aktuální znění zákona č. 245/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.
Den matek se slaví druhou květnovou neděli. Den otců se slaví třetí červnovou neděli.
Pokud je letopočet dělitelný 4, je rok přestupný, kromě letopočtů dělitelných 100, ty jsou přestupné pouze tehdy, jsou-li zároveň dělitelné 400.
Přehledná tabulka kalendářních dat a času začátků čtyř ročních období. Tedy kdy začíná rovnodennost či slunovrat.
Začátky a konce letního času. Historická tabulka všech úprav času v našich zemích, včetně zimního času v zimě 1946-7.
Příspěvěk k diskuzi, jaké časové pásmo zvolit po zrušení letního času.
Tato mezinárodní norma se používá kdykoliv při výměně informací pro zobrazení data v gregoriánském kalendáři, časů v 24hodinové časomíře, časových intervalů a opakovaných časových intervalů a formátů těchto zobrazení.
Pokusy o spojení dvou základních typů kalendáře (solární a lunární) ve starověkém Řecku.
Příklad Metónova cyklu v praktickém použití v letech 1995-2013.
Stručná historie původního římského kalendáře.
Stručná historie nového římského kalendáře, zvaného juliánský kalendář.
Římské počítání dnů v měsíci: kalendy, nony a idy.
Dnešní den ve starém juliánském kalendáři, navíc vypsaný i dle prastarého římského způsobu.
Úvod do studia chronologie Ježíše Krista. Vybrané práce o chronologii života Ježíše Krista od českých autorů a nejdůvěryhodnějších zahraničních badatelů.
Na prvním církevním koncilu se vybrala pravidla pro výpočet data Velikonoc.
Článek uveřejněný v časopise Na hlubinu, číslo 4, rok 1934. Autor Dr. Josef Foltynovský.
Vybraná část o slavení svátků velikonočních z knihy Církevní dějiny obecné z roku 1907.
Letopočet je nepřetržitá řada let počítaná od určité významné události. Počáteční den letopočtu se pak nazývá epochou.
Dionýsiovy velikonoční tabulky doprovází 16 vysvětlivek (argumentum), které objasňují jak vypočítat Velikonoce, ale jen prvních devět je od samotného Dionysia.
V Evropě se od rozšíření juliánského kalendáře nejčastěji uplatňovalo šest začátků roku.
Stručné dějiny komputu, středověké vědy o stanovení kalendářního data Velikonoc.
Římské martyrologium (Martyrologium Romanum) je oficiální seznam světců uznávaných římskokatolickou církví.
Tabulky k určení stáří (cyklického) Měsíce pro libovolný den v roce gregoriánského kalendáře.
Aby se jarní rovnodennost vrátila zpět k 21. březnu, bylo vyjmuto z kalendáře deset dní. Pak byla upravena pravidla pro určení přestupných roků a nakonec byly zpřesněny výpočty pro určení prvního jarního úplňku.
Členové a jejich práce v komisi pro reformu kalendáře.
V kalendářích vydaných i pro protestanty lze nalézt počet roků od zavedení opraveného kalendáře a dále počet roků od zavedení všeobecného kalendáře.
Jak se došlo k pravidlům pro přestupné roky v gregoriánském kalendář. Neuskutečněné návrhy na reformu kalendáře od italského astronoma a matematika Pietra Pitati.
Úsilí o reformu kalendáře a výpočet data velkonoc před opravou Řehoře XIII. Článek G. Friedricha z roku 1914.
Přepsaný fejeton z Národních listů ze dne 3. února 1900 pojednávající o historii kalendáře.
Přepis životopisu papeže Řehoře XIII. z knihy Všeobecný církevní dějepis od Dr. Františka Xavera Kryštůfka.
Opravu kalendáře v původním termínu, tedy skokem z 4. října na 15. října 1582, určeném bulou Inter gravissimas, přijali pouze římskokatolické země, jako Itálie, Španělsko, Portugalsko a Polsko.
Několik málo krátkých historek o boji proti zavedení gregoriánského kalendáře.
Překlad mandátu, kterým arcibiskup Martin Medek oznamuje duchovenstvu arcidiecese Pražské zavedení nového kalendáře.
Kapitola o zavádění gregoriánského kalendáře z knihy 'Martin Medek, arcibiskup pražský' od Dr. Klementa Borového.
Přepsaná kapitola z článku Počátky nunciatury v Praze uveřejněném v Českém časopise historickém z roku 1928.
Opis mandátu císaře Rudolfa II. o zavedení nového kalendáře v království Českém.
Opis ohrazení moravských stavů ohledně nařízení o zavedení nového kalendáře.
Přepsaný odstavec 'Gregoriánský kalendář a sněm moravský' z Časopisu Matice Moravské z roku 1877.
Tabulka kalendářních dat přechodu na gregoriánský kalendář v různých zemích a historických územích.
Český překlad papežské buly Inter gravissimas.
K papežské bule Inter gravissimas patří i šest dodatků, takzvaných kánonů.
Zlaté číslo je číslo udávající, kolikátý je daný rok v pořadí devatenáctiletého, stále se opakujícího cyklu. Přehledná tabulka Zlatých čísel od roku 0 do roku 5699.
Epakta je potřebná k výpočtu Velikonoční neděle. V gregoriánském kalendáři je epakta rovna stáří fáze Měsíce 1. ledna daného roku.
Sluneční kruh je číslo udávající, kolikátý je daný rok v pořadí 28letého, stále se opakujícího cyklu..
Nedělní písmeno je písmeno (v případě přestupného roku dvě písmena) z prvních sedmi písmen abecedy, které udává kdy nastává první neděle v roce.
Indikce je číslo udávající, kolikátý je daný rok v pořadí patnáctiletého, stále se opakujícího cyklu.
Ve středověku se rok dělil na čtyři nestejně dlouhé části, tzv. kvartály. Ty byly vymezeny suchými dny.
Nejteplejší období roku zavedené v Římě, období volna. Toto období převzala i středověká Evropa.
Latinské označení nešťastných dnů ve středověkých kalendářích.
Upravený přepis hesla Beda Venerabilis z Ottova slovníku naučného, sv. III.
Upravený přepis hesla Bisextum z Ottova slovníku naučného, sv. IV.
Upravený přepis hesla Cisiojanus z Ottova slovníku naučného, sv. V.
Upravený přepis hesla Clavius z Ottova slovníku naučného, sv. V.
Upravený a zkrácený přepis hesla Cyklus z Ottova slovníku naučného, sv. V.
Upravený a zkrácený přepis hesla Devítník z Ottova slovníku naučného, sv. VII.
Upravený a zkrácený přepis hesla Dies z Ottova slovníku naučného, sv. VII.
Upravený a zkrácený přepis hesla Ennaëteris z Ottova slovníku naučného, sv. VIII.
Upravený přepis hesla Epakty z Ottova slovníku naučného, sv. VIII.
Upravený přepis hesla Chronologie z Ottova slovníku naučného, sv. XII.
Upravený přepis hesla Indikce z Ottova slovníku naučného, sv. XII.
Upravený přepis hesla Kalendae z Ottova slovníku naučného, sv. XIII.
Upravený přepis hesla Kalendář z Ottova slovníku naučného, sv. XIII.
Upravený přepis podhesla Kalendáře v české literatuře z Ottova slovníku naučného, sv. XIII.
Upravený přepis hesla Konkurrenty z Ottova slovníku naučného, sv. XIV.
Upravený přepis hesla Kruh velikonoční z Ottova slovníku naučného, sv. XV.
Upravený přepis hesla Letopočet z Ottova slovníku naučného, sv. XV.
Upravený přepis hesla Metón z Ottova slovníku naučného, sv. XVII.
Upravený přepis hesla Neděle z Ottova slovníku naučného, sv. XVIII.
Upravený přepis hesla Nedělní písmeno z Ottova slovníku naučného, sv. XVIII.
Upravený přepis hesla Oktáv z Ottova slovníku naučného, sv. XVIII.
Upravený přepis hesla Pascha z Ottova slovníku naučného, sv. XIX.
Upravený přepis hesla Pašijový týden z Ottova slovníku naučného, sv. XIX.
Upravený přepis hesla Reguláry z Ottova slovníku naučného, sv. XXI.
Upravený přepis hesla Řehoř XIII. z Ottova slovníku naučného, sv. XXI.
Upravený přepis hesla Týden z Ottova slovníku naučného, sv. XXV.
Upravený přepis hesla Velikonoce z Ottova slovníku naučného, sv. XXVI.
Upravený přepis hesla Vigiliae z Ottova slovníku naučného, sv. XXVII.
Dějiny tištěného kalendáře, úvodní článek z Kalendáře paní a dívek českých 1941 od Běly Veselé.
Přepis první české chronologické příručky od Františka Palackého z roku 1829.
Přepis kapitol o podrobné historii kalendářů v Českých zemích z knihy Pestré květy od Františka Vykoukala, vydané roku 1900.
Přepsaný dobový článek z časopisu Květy (listy pro zábavu a poučení s časovými rozhledy) ze záři 1887.
Jednoduchý kalendář, který zobrazuje velikonoční svátky v daném roce, navíc i měsíční fáze. Velikonoce byly původně pohanským svátkem jara, nyní připomínají vzkříšení Ježíše Krista.
Článek z přílohy Pražského Denníku z roku 1877. Odlehčenou formou vysvětluje zvláštní pojmenování jednotlivých dní svatého týdne
Den slavení Velikonoc, Velikonoční neděle zmrtvýchvstání se vypočítávala vždy na neděli po prvním jarním úplňku, po 21. březnu.
Datum Velikonoc pro nejbližší roky. Velikonoční neděle připadá na první neděli po cyklicky zjištěném úplňku, připadajícím na 21. březen nebo nejblíže následující dny.
Popis výpočtu kalendářního data Velikonoční neděle v současném gregoriánském kalendáři.
Kompletní výpočet Velikonoční neděle pro libovolné roky gregoriánského kalendáře.
Výpis všech možných třiceti řad gregoriánských epakt.
Podrobné vysvětlení zvláštních pravidel týkajících se gregoriánské epakty 25.
Výpočet Velikonoční neděle v různých programovacích jazycích
Ostatní algoritmy výpočtu Velikonoční neděle
Podrobný rozbor Gaussova algoritmu pro výpočet kalendářního data Velikonoční neděle.
Podrobný rozbor Carterova algoritmu pro výpočet kalendářního data Velikonoční neděle pro roky 1900 až 2099 gregoriánského kalendáře a jeho rozšíření pro všechny roky obou kalendářů.
Porovnání přesnosti cyklicky vypočtených úplňků s astronomicky vypočtenými měsíčními úplňky.
Tabulka kalendářních dat velikonočních nedělí od roku 326 až do roku 9999.
Jednoduchá tabulka Velikonočních nedělí v gregoriánském a juliánském kalendáři. Zvláště vhodné pro tisk.
Přehledné tabulky a velká nepřehledná tabulka pro nalezení kalendářního data Velikonoční neděle v gregoriánském kalendáři.
Tabulka epakt a cyklických úplňků v závislosti na století a Zlatém čísle.
Výskyty Velikonoční neděle pro jednotlivé dny v letech 1801 až 2300
Řady Zlatých čísel v závislosti na století.
Vztah mezi Zlatým číslem a cyklickým úplňkem v závislosti na století.
Výskyty Velikonoční neděle pro jednotlivé dny v letech 1583 až 9999
Výskyty Velikonoční neděle pro jednotlivé dny v celém cyklu Velikonoc gregoriánského kalendáře
Setříděné výskyty Velikonoční neděle pro jednotlivé dny v gregoriánském kalendáři.
Výpočet frekvence rozložení Velikonočních nedělí v celém cyklu Velikonoc gregoriánského kalendáře.
Tabulka rozložení Velikonočních nedělí v závislosti na epaktě.
Tabulka rozložení Velikonočních nedělí v gregoriánském kalendáři v závislosti na epaktě graficky.
Tabulka rozložení následujících Velikonočních nedělí v gregoriánském kalendáři v celém cyklu Velikonoc.
Tabulka kalendářních dat Velikonočních nedělí v závislosti na epaktě a na nedělním písmenu v gregoriánském kalendáři.
Přehledná tabulka pro jednoduché zjištění kalendářního data Velikonoc a odvozených církevních svátků. Lze použít i na starý, juliánský kalendář.
Přehledná tabulka pro jednoduché zjištění kalendářního data Velikonoc a odvozených církevních svátků.
Tabulka všech cyklických novoluní v roce v závislosti na epaktě.
Jednoduchá tabulka jako kalendář cyklických novoluní v roce.
Jednoduchý kalendář zobrazující přehledně všechna cyklická novoluní a první jarní úplněk v roce.
Porovnání juliánských a gregoriánských cyklických výpočtů novoluní a jejich srovnání s astronomickou skutečností pro rok 1583, 2001 a 2514.
Možné chyby ve výpočtu cyklických novoluní.
Tabulka všech epakt a roků pro nejbližší staletí.
Chronologická tabulka spojující věčný juliánský a gregoriánský kalendář.
Při studiu kalendářních dat Velikonoční neděle si v určitých letech nelze nevšimnout jisté pravidelnosti ve výskytu stejných dat.
Kdy se slaví církevní svátky spojené s Velikonocemi
Kalendář s výpisem všech pohyblivých svátků v roce závislých na kalendářním datu Velikonoční neděle.
Pokud vypočtená Velikonoční neděle nesouhlasí s hypotetickou astronomickou Velikonoční nedělí, která je po prvním astronomickém úplňku následujícím po astronomickém začátku jara, nastává takzvaná velikonoční paradoxie.
Další komputistické pomůcky potřebné k určení kalendářního data Velikonoční neděle.
Popis výpočtu kalendářního data Velikonoční neděle v juliánském kalendáři.
Přehledná tabulka pro nalezení kalendářního data Velikonoční neděle v juliánském kalendáři.
Popis výpočtu kalendářního data pravoslavné Velikonoční neděle v juliánském kalendáři.
Přehledná tabulka různých pravoslavných základů roku pro nejbližší 3 století od roku 1800 do roku 2100.
Jednoduchá tabulka k snadnému nalezení pravoslavné Velikonoční neděle, stačí jen znát krug Luny a krug Solncu či vruceleto.
Jednoduchá tabulka k snadnému nalezení pravoslavné Velikonoční neděle, stačí jen znát krug Luny a vruceleto.
Nejjednodušší možná tabulka k snadnému nalezení pravoslavné Velikonoční neděle (Paschy), stačí jen znát rok.
Jednoduchá tabulka porovnávající kalendářní data katolické a pravoslavné Velikonoční neděle.
Histogram zobrazující rozdíl mezi kalendářními daty Velikonoční neděle v juliánském a gregoriánském kalendáři.
Grafy zobrazující výskyty Velikonoční neděle pro jednotlivé dny v gregoriánském a juliánském kalendáři.
Výpočet frekvence rozložení Velikonočních nedělí v celém cyklu Velikonoc juliánského kalendáře.
Výskyty Velikonoční neděle pro jednotlivé dny v celém cyklu Velikonoc juliánského kalendáře
Shoda katolických Velikonoc a židovského Pesachu
Tabulka zobrazuje přehledně důležité údaje nutné pro určení kalendářního data Velikonoční neděle.
Nomogram pro nalezení kalendářního data Velikonoční neděle.
Vyhledávač roků dle zadaných podmínek, vhodný pro chronologická bádání.
V tabulce najdete základy roku, včetně cyklického úplňku pro oba kalendářní systémy pro roky 700 až 4999. Navíc i čas astronomického začátku jara a prvního jarního úplňku.
Kalendář zobrazující všechny dny Adventu, včetně adventních nedělí a samotné délky Adventu.
Jednoduchá tabulka adventních nedělí v gregoriánském kalendáři.
Několik vzorců potřebných pro výpočet první adventní neděle.
Židovský lunisolární kalendář je jeden z nejkomplikovanějších kalendářních systémů.
Židovský roční kalendář s mnoha dodatkovými informacemi.
Příklad přesnosti vypočteného moladu v židovském kalendáři pro roky 5777 až 5795 AM.
Židovský věčný kalendář včetně rozsáhlých tabulek pro určení typu roku.
Islámský lunární kalendář je celkem jednoduchý, ale má mnoho variant pro různé oblasti.
Islámský roční kalendář pro osm různých variant kalendáře.
Francouzský pokus o změnu kalendáře z roku 1793.
Český překlad ročenky 'Almanach des Honnêtes Gens' od Sylvaina Maréchala.
Vyhláška Národního konventu o zřízení republikánského kalendáře
Tabulka ke stažení pro převod dat z francouzského republikánského kalendáře do gregoriánského kalendáře a naopak.
Tabulka obsahuje data nutná pro určení začátku roku francouzského republikánského kalendáře.
Názvy ročních období, měsíců a jednotlivých dnů ve francouzském republikánském kalendáři včetně českého překladu.
Jaký je dnes den dle francouzského republikánského kalendáře
Během francouzské revoluce se měnilo vše, i měření času. Výsledkem byl francouzský decimální čas, který se však neosvědčil.
Opis textu o kalendáři z knihy Dějiny francouzské revoluce skotského historika T. Carlyle z roku 1837, český překlad je z roku 1902.
Popis kalendáře navrženého speciálně pro budoucí osadníky na planetě Mars.
Příprava a výroba tištěného kalendáře v nakladatelství Helma 365.
Vyvrácení mýtu o roce 4840 publikované ve starší populárně naučné astronomické literatuře.
Český původ jmen všech sedmi dnů v týdnu, dříve začínal týden nedělí.
Český původ jmen všech dvanácti měsíců v roce.
Český původ názvů všech čtyř ročních dob v roce, včetně původu slova rok.
Překlady názvů nejčastějších jednotek času a slova kalendář do nejužívanějších evropských jazyků.
Překlady názvů sedmi týdenních dnů do nejužívanějších evropských jazyků.
Překlady názvů dvanácti měsíců v roce do nejužívanějších evropských jazyků.
Překlady názvů čtyř ročních dob do nejužívanějších evropských jazyků.
Jak jednoduše zjistit den v týdnu pro dané datum
Od kdy se používá pravidelné střídání dnů týdne, které nikdy nebylo přerušeno.
Kdy bude možné znovu použít roční kalendář
V chronologii, v historii a v běžném životě se rok nula nepoužívá. Ale astronomové a další vědci rok nula používají.
Krátký popis knižních kalendářů z přelomu devatenáctého a dvacátého století, včetně stručné historie nejznámějších starých českých knižních kalendářů.
Karel Čapek: Marsyas čili Na okraj literatury, kapitola o kalendářích.
Karel Čapek: Nový kalendář, krátká úvaha o nových jménech v kalendářích, vytištěná v Lidových novinách, ročník 1925.
Stará pověst zveřejněná v časopise Opavský Týdenník ročník 1876, číslo 49.
V 18. a 19. století knižní kalendáře podléhají dani, zpočátku velikost daně závisela na obsahu kalendáře. V 60. letech 19. století byla daň sjednocena.
Nezbytnou informací byla ve starých kalendářích i tabulka počtu let, které uplynuly od určité události.
Vysvětlení vzniku takzvaného stoletého kalendáře, využívaného k předpovídání počasí v minulosti.
Vysvětlení a původ povětrnostních pranostik, jejich přesnost s dnešními poznatky.
Volný přepis záznamů o počasí v různých letech, tak jak byly uveřejněny v Novém kalendáři hospodářském.
Rady co dělat v různých měsících na hospodářství. Přepis textů z kalendáře Posel z Prahy z roku 1865.
Hlavní ustanovení zákona o zavedení metrické míry v Rakousku. Popis přechodu na metrický systém v Rakousku v kalendáři na rok 1873.
Chyba v Kalendáři paní a dívek českých na rok 1900
Co se v minulosti také slavilo, výběr ze starých kalendářů.
Kalendáře a významná výročí let 1945—1960
Proč a jak vznikl takzvaný přestupný den, ještě v historicky nedávné době jím byl 24. únor.
Vysvětlení proč má v současném kalendáři Petr svátek dvakrát do roka: 22. února a 29. června.
Chronologicky setříděný seznam světců a osobností ve starých kalendářích.
Chronologicky setříděný seznam církevních svátků ve starých kalendářích.
První autoritativní seznam staročeských jmen od Františka Palackého, uveřejněný v 'Časopise českého Museum' z roku 1832.
Stará slovanská jména uvedená ve Wlastenském kalendáři pro rok 1852.
Slovanská jména svatých uvedená ve Velkém Marianském kalendáři pro katolíky na obyčejný rok 1879.
Tabulka na stránce zobrazuje četnost dnů týdne pro jednotlivé dny měsíce v celém 400-letém cyklu gregoriánského kalendáře.
Tabulka jednoduše zobrazuje neděle v gregoriánském kalendáři pro tento rok, další tabulka ke stažení v PDF zobrazuje neděle od roku 1900 do 2100.
V tabulce jednoduše naleznete pro daný den v měsíci a den týdne nedělní písmeno. Tabulka platí pro oba kalendáře, gregoriánský i juliánský.
Kalkulačka nalezne pro daný den v měsíci a den týdne všechny roky, kde se daná kombinace vyskytuje. Pracuje jen pro gregoriánský kalendář a roky 1800 až 2100.
Fotogalerie nejrůznějších originálních kalendářů z internetu.
Odborný test z chronologie pro zvídavé čtenáře tohoto webu.
O Slunci a Měsíci - rozcestník
Astronomický střed Evropy je bod o souřadnicích 50° severní zeměpisné šířky a 15° východní zeměpisné délky, nalézá se u Kouřimi.
Poloha Slunce a Měsíce, včetně celé jejich dráhy v daný den, na obloze v cylindrickém zobrazení.
Stránka zobrazuje nejdůležitější astronomické údaje pro Slunce a Měsíc v daném okamžiku.
Obrázek schématicky zobrazuje polohu Slunce a Měsíce na zvířetníku právě teď.
Zvířetník (též zvěrokruh či zodiak) je pás obepínající nebeskou sféru podél ekliptiky.
Juliánský den (též juliánské datum) je časová základna vědeckého, hlavně astronomického datování.
Popis výpočtu čísla juliánského dne pro juliánská i gregoriánská kalendářní data.
Stručný úvod a historie, včetně prací největších velikánů nebeské mechaniky.
Tři Keplerovy zákony popisují pohyb planet kolem Slunce.
Keplerova rovnice pomáhá určit polohu tělesa na eliptické dráze.
Jednoznačný popis dráhy tělesa ve vesmíru vyžaduje stanovení šesti elementů dráhy.
Ekliptikální soustava souřadnic je sférická soustava souřadnic používaných v astronomii k určení polohy nebeského tělesa.
Na této stránce najdete postup výpočtu ekliptikálních souřadnic Slunce pro daný okamžik.
Na této stránce najdete postup výpočtu ekliptikálních souřadnic Měsíce pro daný okamžik.
Přesnost gregoriánského a juliánského kalendáře vůči astronomickým cyklům.
Co je to čas, vysvětlení pojmů sluneční a hvězdný čas.
Definice různých časů a jejich použití. Proč se občas vkládá takzvaná přestupná sekunda.
Hodiny s 24 hodinovým číselníkem, které zobrazují všechny sluneční časy i hvězdný čas. A to jak analogově, tak digitálně.
Grafické znázornění svítání a soumraku v zadaném roce pro danou polohu.
Hodiny s 24 hodinovým číselníkem, které zobrazují graficky východ a západ Slunce i všechny druhy soumraků.
Tabulka zobrazující přesný čas vstupu Slunce do znamení zvířetníku pro nejbližší roky.
Co je to astronomické pravé poledne a kdy nastává.
Tabulka zobrazuje pro danou délku dne kalendářní data ve kterých má den právě takovou délku.
Délku dne pro vybraný den v roce zjistíme lehce za pomoci zde zobrazeného jednoduchého nomogramu.
Za různě dlouhé roční doby může eliptická dráha Země.
Hodnoty časové rovnice v roce, včetně obou složek.
Extrémní hodnoty časové rovnice v průběhu tisíciletí, změny tvaru analemy v průběhu tisíciletí.
Obrázek aktuální fáze Měsíce včetně jeho stáří a čísla lunace.
Jednoduchá tabulka zobrazující, kdy nastávají hlavní fáze Měsíce v zadaném roce.
Vysvětlení, proč se někdy liší časy hlavní fáze Měsíce v kalendářích
Seznam kalendářních měsíců ve kterých nastane pět hlavních fází Měsíce, včetně takzvaného modrého úplňku.
Jednoduchý odhad východu či západu Měsíce za pomocí jeho fáze.
Pomocí tohoto jednoduchého postupu naleznete přibližnou fázi Měsíce pro zadané datum.
Pomocí tohoto trochu komplikovanějšího postupu naleznete přibližnou fázi Měsíce pro zadané datum.
Vysvětlení, proč v určitém dni Měsíc nevychází či nezapadá.
Vysvětlení rozdílu mezi stářím Měsíce a jeho aktuální fází.
Tabulka populárních superúplňků a mikroúplňků pro nejbližší roky.
Přepsaný článek z časopisu Říše hvězd, ročník 1945, od doktora Maurice Remeše.
Zkrácená kapitola z knihy Slunce, měsíc a hvězdy od Dr Arnošta Dittricha, vydané v roce 1923.
Zkrácený přepis hesla Hvězdoznalství (část o zvířetníku) z Ottova slovníku naučného, sv. XI.
Beda Venerabilis, spis De natura rerum. Opis kapitoly z knihy Dějiny zeměpisu od Františka Zachystala, 1923-4
Servis - rozcestník
Seznam všech aktualizovaných stránek za posledních 180 dní.
Výpis všech cookies, které používá tento web. Případně je lze i vymazat či zakázat.
Jednoduchý, ale efektivní vyhledávač křestních jmen s neobvyklými funkcemi.
Zde si můžete lze spočítat rozdíl mezi dvěma kalendářními daty ve dnech a dále si lze spočítat součet kalendářního data a dní.
Zde si můžete lze spočítat délku období mezi dvěma kalendářními daty v pracovních dnech a dále si lze spočítat součet kalendářního data a pracovních dní.
Převod kalendářních dat mezi gregoriánským a juliánským kalendářem.
Zde si lze nastavit vlastní zeměpisné souřadnice, které jsou důležité pro kalendáře s astronomickými údaji.
Jak nastavit internetový prohlížeč pro elegantní tisk kalendářů.
Jak správně skloňovat slovo datum, co znamená slovo antedatovat.
Desáte narozeniny webu kalendar.beda.cz, co se stalo v letech 2006 až 2015.
Jak vhodně odkazovat na tento web o kalendáři či na zdejší kalendáře.

Vysvětlivky:

Stránka vytvořená nebo změněná před maximálně 15 dny
Stránka vytvořená nebo změněná před maximálně 60 dny
Stránka vytvořená nebo změněná před maximálně 180 dny
Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 873.den
Nahoru