Menu ≡
kalendar.beda.cz

Oproti běžným kalendářům, je někdy fáze Měsíce o den posunuta, proč?

Nov v červenci 2014 v různých kalendářích
Nov v červenci 2014 v různých kalendářích

Protože v některých kalendářích nebývá zohledněn letní čas pro fáze Měsíce. Uvedu příklad: 14. března 2006 nastal úplněk v 23:35 světového času, tedy pro nás to bylo (o hodinu více, díky pásmovému času) 15. března 0:35. A tak to bylo zobrazeno i v kalendářích pro rok 2006. Ale 26. července 2014 nastal nov v 22:42 světového času, tedy pro nás to bylo v 23:42, ale navíc je nutné připočítat hodinu, protože byl v té době navíc i letní čas. Takže nov nastal dle letního času až 27. července v 0:42. Přesto byl v některých kalendářích pro rok 2014 uveden 26. červenec.

Záleží tedy na vydavateli kalendáře, zda-li bude brát ohled na letní čas či ne. Avšak tento kalendář zobrazuje jednotlivé fáze Měsíce přesně, i s ohledem na případný letní čas, viz měsíční fáze v roce 2014.

Chybně zobrazený nov v srpnu 2016
Chybně zobrazený nov v srpnu 2016

Dříve astronomická data pro tvorbu kalendářů dodávala Štefánikova hvězdárna a ta nezohledňovala letní čas. Později však byla tato služba zpoplatněna a zájemců o dodání astronomických dat z hvězdárny začalo kvapem ubývat, až nakonec nezbyl žádný a služba jako taková skončila. Nakladatelství si tyto údaje nyní sami hledají na internetu, proto se datum měsíční fáze může v tomto zvláštním případě v kalendáři lišit v závislosti na nakladatelství. A nejen v tomto zvláštním případě, někdy totiž nakladatelství použije nespolehlivý zdroj dat a výsledkem je chybně zaznamenaná fáze. Například nov nastal 2. srpna 2016 ve 20:45 světového času, to bylo pro nás ve 22:45 letního času, viz měsíční fáze v roce 2016. Den se tedy nemění, přesto byl v jistém kalendáři na rok 2016 nov umístěn chybně do 3. srpna.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 826.den
Nahoru