Menu ≡
kalendar.beda.cz

Slovanská jména svatých,

která ani v rubrikách, ani v martyrologium se neuvádějí

Výpis slovanských jmen svatých z Velkého Marianského kalendáře pro katolíky na obyčejný rok 1879. Těmito jmény však byla obsazena jen necelá půlka roku, ale některá jména se vyskytují v roce dvakrát i třikrát a v jednom dni zase slaví někdy i dva či dokonce tři lidé.

Pokud tento seznam srovnáme s pokusem o zavedení slovanských jmen z roku 1852, najdeme pro stejná kalendářní data shodu jmen pouze ve čtyřech případech: 9. duben: Bojislav, 13. srpen: Svatopluk, 22. listopad: Vojslava a 29. prosinec: Milada

Tato další jména se sice vyskytují v obou kalendářích, ale v různých dnech: Blažena, Bohdan, Bohdana, Bohuchval, Bohuslav, Boleslav, Bořivoj, Božena, Ctibor, Čestmír, Diviš, Dobrohost, Dobroslav, Ivan, Jacek, Jaromír, Jaroslav, Ladislav, Lubomír, Miloslav, Pravomila, Pravoslav, Rostislav, Veleslav, Vladiboj, Vševlad a Zdeněk.

Kalendář 1879

1. ledenSvorný
2. ledenBlah
3. leden
4. leden
5. ledenJarloch
6. leden
7. ledenValeš
8. leden
9. ledenCtimír, Čestmír
10. ledenDobroslav
11. ledenValeš
12. leden
13. leden
14. leden
15. ledenBlah
16. leden
17. ledenCtiboh
18. leden
19. ledenProspěch
20. leden
21. ledenMinart
22. ledenČeněk
23. leden
24. ledenBohaboj
25. leden
26. leden
27. leden
28. leden
29. ledenDěpolt
30. leden
31. leden
1. únor
2. únor
3. únor
4. únor
5. únor
6. únor
7. únor
8. únorCtibor
9. únor
10. únorŠkonka
11. únor
12. únor
13. únor
14. únor
15. únor
16. únor
17. únorHron
18. únorMiloslav, Šimek
19. únor
20. únor
21. únor
22. únor
23. únor
24. únor
25. únor
26. únorVítězslav
27. únor
28. únor
1. březenBělouš
2. březen
3. březen
4. březenSvětlík
5. březen
6. březenNětiše
7. březen
8. březen
9. březen
10. březen
11. březenDobromysl, Mudrota
12. březen
13. březen
14. březen
15. březenDluhoš
16. březen
17. březenKedruta
18. březenLeska
19. březen
20. březenVok
21. březen
22. březenBohdik, Bohuslav
23. březenOtík, Udo
24. březen
25. březen
26. březen
27. březenRauš
28. březenNětiše
29. březenJetřich
30. březen
31. březenDitlev
1. duben
2. dubenBohdana
3. duben
4. duben
5. duben
6. dubenBušek
7. dubenLidhor
8. dubenMilota
9. dubenBojislav
10. duben
11. duben
12. duben
13. dubenOfka
14. dubenBořek, Ctibor, Jaroslav
15. dubenBeneš, Bohaboj
16. duben
17. dubenJaroslav
18. dubenVernuš
19. duben
20. duben
21. dubenBřeněk
22. duben
23. duben
24. duben
25. duben
26. duben
27. duben
28. dubenBožena, Vitáš
29. duben
30. dubenMareš
1. květen
2. květen
3. květenMlad
4. květen
5. květenHotart
6. květenDětřich
7. květenHisla
8. květen
9. květenDobravka
10. květenBlažena
11. květen
12. květenVševlad
13. květenChraníbor
14. květenDobroděj
15. květen
16. květenPelhřím
17. květenJodek, Jošt
18. květen
19. květen
20. květen
21. květen
22. květenJelena
23. květen
24. květen
25. květen
26. květen
27. květen
28. květen
29. květenKuneš
30. květenPřibík
31. květen
1. červenJedok, Radim
2. červenSvatoň
3. červen
4. červen
5. červenVinfrýd
6. červenŠtědrý
7. červen
8. červen
9. červen
10. červen
11. červen
12. červen
13. červenDobeš
14. červen
15. červen
16. červenČestislav, Zbyněk
17. červen
18. červen
19. červen
20. červenTas
21. červenBělobor
22. červenBohpomozi, Bůhspěj
23. červen
24. červen
25. červen
26. červen
27. červenLadislav, Rostislav
28. červen
29. červen
30. červen
1. červenecDětřich
2. červenec
3. červenecBlahorod, Ložek
4. červenecPerchta
5. červenec
6. červenec
7. červenecVeleslav
8. červenec
9. červenec
10. červenecBohuchval, Libuše, Růžena
11. červenecDobrohost
12. červenec
13. červenecMarhoř, Markéta
14. červenec
15. červenec
16. červenec
17. červenec
18. červenec
19. červenec
20. červenec
21. červenec
22. červenec
23. červenecLitobor, Zdeňka
24. červenecVladimir
25. červenec
26. červenec
27. červenecZlatko
28. červenec
29. červenecBožena
30. červenecBořivoj
31. červenec
1. srpen
2. srpen
3. srpen
4. srpen
5. srpen
6. srpen
7. srpen
8. srpen
9. srpen
10. srpen
11. srpen
12. srpen
13. srpenIppo, Svatopluk
14. srpenSmil, Svatoň
15. srpen
16. srpenHrož
17. srpen
18. srpen
19. srpenBoleslav
20. srpen
21. srpen
22. srpenBohaboj
23. srpenZdeněk
24. srpen
25. srpen
26. srpen
27. srpenJaromír
28. srpen
29. srpen
30. srpenRůžena, Zbožný
31. srpen
1. září
2. září
3. záříBohdan
4. září
5. září
6. září
7. září
8. září
9. záříPravoslav
10. září
11. záříJacek
12. září
13. září
14. září
15. záříMikat
16. září
17. záříRobeš
18. září
19. záříBohdar
20. záříStach
21. září
22. září
23. září
24. záříRadko
25. září
26. září
27. září
28. září
29. záříBohdana
30. záříCtirad
1. říjenŘemej
2. říjen
3. říjenBělouš, Jar, Ludomir
4. říjen
5. říjenVrbata
6. říjen
7. říjenPravomila
8. říjen
9. říjenDiviš
10. říjenFriduš
11. říjen
12. říjen
13. říjen
14. říjen
15. říjen
16. říjenBrož
17. říjenVukmír
18. říjen
19. říjen
20. říjenVenda
21. říjen
22. říjen
23. říjenŠebíř
24. říjen
25. říjen
26. říjenDobrohost
27. říjen
28. říjen
29. říjen
30. říjen
31. říjenVlk
1. listopad
2. listopad
3. listopadJuta
4. listopad
5. listopad
6. listopad
7. listopad
8. listopadBohdal
9. listopad
10. listopad
11. listopad
12. listopad
13. listopad
14. listopadRyšavin
15. listopadLypolt
16. listopad
17. listopad
18. listopadSmich
19. listopad
20. listopad
21. listopadHolubán
22. listopadVojslava
23. listopadKlimeš
24. listopad
25. listopadIvan
26. listopad
27. listopad
28. listopad
29. listopadVladiboj
30. listopad
1. prosinec
2. prosinec
3. prosinec
4. prosinec
5. prosinecJitka
6. prosinec
7. prosinec
8. prosinecBělena
9. prosinec
10. prosinec
11. prosinec
12. prosinec
13. prosinec
14. prosinecDuchoslav
15. prosinecLubomír
16. prosinecBěluše
17. prosinec
18. prosinecPřemysl
19. prosinec
20. prosinec
21. prosinecPravota
22. prosinecBlažena
23. prosinec
24. prosinec
25. prosinec
26. prosinecSezima
27. prosinec
28. prosinec
29. prosinecMilada
30. prosinec
31. prosinec


Abecední seznam jmen

Bělena: 8. prosinec
Bělobor: 21. červen
Bělouš: 1. březen, 3. říjen
Běluše: 16. prosinec
Beneš: 15. duben
Blah: 2. leden, 15. leden
Blahorod: 3. červenec
Blažena: 10. květen, 22. prosinec
Bohaboj: 24. leden, 15. duben, 22. srpen
Bohdal: 8. listopad
Bohdan: 3. září
Bohdana: 2. duben, 29. září
Bohdar: 19. září
Bohdik: 22. březen
Bohpomozi: 22. červen
Bohuchval: 10. červenec
Bohuslav: 22. březen
Bojislav: 9. duben
Boleslav: 19. srpen
Bořek: 14. duben
Bořivoj: 30. červenec
Božena: 28. duben, 29. červenec
Brož: 16. říjen
Břeněk: 21. duben
Bůhspěj: 22. červen
Bušek: 6. duben
Ctiboh: 17. leden
Ctibor: 8. únor, 14. duben
Ctimír: 9. leden
Ctirad: 30. září
Čeněk: 22. leden
Čestislav: 16. červen
Čestmír: 9. leden
Děpolt: 29. leden
Dětřich: 6. květen, 1. červenec
Ditlev: 31. březen
Diviš: 9. říjen
Dluhoš: 15. březen
Dobeš: 13. červen
Dobravka: 9. květen
Dobroděj: 14. květen
Dobrohost: 11. červenec, 26. říjen
Dobromysl: 11. březen
Dobroslav: 10. leden
Duchoslav: 14. prosinec
Friduš: 10. říjen
Hisla: 7. květen
Holubán: 21. listopad
Hotart: 5. květen
Hron: 17. únor
Hrož: 16. srpen
Chraníbor: 13. květen
Ippo: 13. srpen
Ivan: 25. listopad
Jacek: 11. září
Jar: 3. říjen
Jarloch: 5. leden
Jaromír: 27. srpen
Jaroslav: 14. duben, 17. duben
Jedok: 1. červen
Jelena: 22. květen
Jetřich: 29. březen
Jitka: 5. prosinec
Jodek: 17. květen
Jošt: 17. květen
Juta: 3. listopad
Kedruta: 17. březen
Klimeš: 23. listopad
Kuneš: 29. květen
Ladislav: 27. červen
Leska: 18. březen
Libuše: 10. červenec
Lidhor: 7. duben
Litobor: 23. červenec
Ložek: 3. červenec
Lubomír: 15. prosinec
Ludomir: 3. říjen
Lypolt: 15. listopad
Mareš: 30. duben
Marhoř: 13. červenec
Markéta: 13. červenec
Mikat: 15. září
Milada: 29. prosinec
Miloslav: 18. únor
Milota: 8. duben
Minart: 21. leden
Mlad: 3. květen
Mudrota: 11. březen
Nětiše: 6. březen, 28. březen
Ofka: 13. duben
Otík: 23. březen
Pelhřím: 16. květen
Perchta: 4. červenec
Pravomila: 7. říjen
Pravoslav: 9. září
Pravota: 21. prosinec
Prospěch: 19. leden
Přemysl: 18. prosinec
Přibík: 30. květen
Radim: 1. červen
Radko: 24. září
Rauš: 27. březen
Robeš: 17. září
Rostislav: 27. červen
Růžena: 10. červenec, 30. srpen
Ryšavin: 14. listopad
Řemej: 1. říjen
Sezima: 26. prosinec
Smich: 18. listopad
Smil: 14. srpen
Stach: 20. září
Svatoň: 2. červen, 14. srpen
Svatopluk: 13. srpen
Světlík: 4. březen
Svorný: 1. leden
Šebíř: 23. říjen
Šimek: 18. únor
Škonka: 10. únor
Štědrý: 6. červen
Tas: 20. červen
Udo: 23. březen
Valeš: 7. leden, 11. leden
Veleslav: 7. červenec
Venda: 20. říjen
Vernuš: 18. duben
Vinfrýd: 5. červen
Vitáš: 28. duben
Vítězslav: 26. únor
Vladiboj: 29. listopad
Vladimir: 24. červenec
Vlk: 31. říjen
Vojslava: 22. listopad
Vok: 20. březen
Vrbata: 5. říjen
Vševlad: 12. květen
Vukmír: 17. říjen
Zbožný: 30. srpen
Zbyněk: 16. červen
Zdeněk: 23. srpen
Zdeňka: 23. červenec
Zlatko: 27. červenec

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 827.den
Nahoru