Menu ≡
kalendar.beda.cz

Římské datování

English version
Calendae, Nonae, Idus a odpovídající měsíční fáze
Kalendae, Nonae, Idus a odpovídající měsíční fáze

Římané počítali dny v jednotlivých měsících poněkud nepřehledně. Podstata je v tom, že původní starý římský kalendář byl lunární, respektoval střídání měsíčních fází. V každem měsíci byly tři pevné dny s vlastním názvem. První den měsíce se nazývaly Kalendae (česky Kalendy, odtud je snad původ slova kalendář) a v tomto dni ohlašoval pontifik (kněz) novoluní. Další pevný den byly Nonae (Nony), to byl den první čtvrti (myšlena fáze Měsíce). Třetí a poslední pevný den byly Idus (Idy), den úplňku. Poslední čtvrtí Měsíce se Římané nezabývali. V měsících které měly původně 31 dnů (Martius, Maius, Quintilis - později Iulius a October) byly Nonae 7. den a Idus 15. den. V ostatních měsících byly Nonae 5. den a Idus 13. den. Později, po změnách kalendáře, již nebylo možné dodržet shodu kalendáře a měsíčních fází, ale pevné dny s vlastním názvem už zůstaly na svých místech. V textu se pro tyto dny používal mluvnický pád ablativ (v češtině 7. pád), takže Kalendis, Nonis a Idibus. Den před pojmenovaným dnem se označoval výrazem pridie s akuzativem (4. pád) jména měsíce. Někdy se označoval výrazem postridie (česky druhého dne) i den následující po pevném dni. Ostatní dny v měsíci neměli vlastní jména, vždy se jen uvádělo za kolik dní nastane nejbližší následující pevný den a to včetně dne samotného. Tyto dny byly uváděny obratem ante diem (zkratka a.d., česky před dnem) a pevným dnem v akuzativu. Kalendy, nony a idy jsou v češtině i v latině vždy v množném čísle.

Jazyková pravidla pro měsíce
český názevanglický názevlatinský názevakuzativablativ
ledenJanuarIanuariusIanuariasIanuariis
únorFebruarFebruariusFebruariasFebruariis
březenMarchMartiusMartiasMartiis
dubenAprilAprilisAprilesAprilibus
květenMayMaiusMaiasMaiis
červenJuneIuniusIuniasIuniis
červenecJulyIulius (Quintilis)Iulias (Quintiles)Iuliis (Quintilibus)
srpenAugustAugustus (Sextilis)Augustas (Sextiles)Augustis (Sextilibus)
záříSeptemberSeptemberSeptembresSeptembribus
říjenOctoberOctoberOctobresOctobribus
listopadNovemberNovemberNovembresNovembribus
prosinecDecemberDecemberDecembresDecembribus

Několik příkladů:
1. polovina roku
denleden
Ianuarius
únor
Februarius
březen
Martius
duben
Aprilis
květen
Maius
červen
Iunius
1.Kalendis IanuariisKalendis FebruariisKalendis MartiisKalendis AprilibusKalendis MaiisKalendis Iuniis
2.a.d. IV Nonas Ianuariasa.d. IV Nonas Februariasa.d. VI Nonas Martiasa.d. IV Nonas Aprilesa.d. VI Nonas Maiasa.d. IV Nonas Iunias
3.a.d. III Nonas Ianuariasa.d. III Nonas Februariasa.d. V Nonas Martiasa.d. III Nonas Aprilesa.d. V Nonas Maiasa.d. III Nonas Iunias
4.pridie Nonas Ianuariaspridie Nonas Februariasa.d. IV Nonas Martiaspridie Nonas Aprilesa.d. IV Nonas Maiaspridie Nonas Iunias
5.Nonis IanuariisNonis Februariisa.d. III Nonas MartiasNonis Aprilibusa.d. III Nonas MaiasNonis Iuniis
6.a.d. VIII Idus Ianuariasa.d. VIII Idus Februariaspridie Nonas Martiasa.d. VIII Idus Aprilespridie Nonas Maiasa.d. VIII Idus Iunias
7.a.d. VII Idus Ianuariasa.d. VII Idus FebruariasNonis Martiisa.d. VII Idus AprilesNonis Maiisa.d. VII Idus Iunias
8.a.d. VI Idus Ianuariasa.d. VI Idus Februariasa.d. VIII Idus Martiasa.d. VI Idus Aprilesa.d. VIII Idus Maiasa.d. VI Idus Iunias
9.a.d. V Idus Ianuariasa.d. V Idus Februariasa.d. VII Idus Martiasa.d. V Idus Aprilesa.d. VII Idus Maiasa.d. V Idus Iunias
10.a.d. IV Idus Ianuariasa.d. IV Idus Februariasa.d. VI Idus Martiasa.d. IV Idus Aprilesa.d. VI Idus Maiasa.d. IV Idus Iunias
11.a.d. III Idus Ianuariasa.d. III Idus Februariasa.d. V Idus Martiasa.d. III Idus Aprilesa.d. V Idus Maiasa.d. III Idus Iunias
12.pridie Idus Ianuariaspridie Idus Februariasa.d. IV Idus Martiaspridie Idus Aprilesa.d. IV Idus Maiaspridie Idus Iunias
13.Idibus IanuariisIdibus Februariisa.d. III Idus MartiasIdibus Aprilibusa.d. III Idus MaiasIdibus Iuniis
14.a.d. XIX Kalendas Februariasa.d. XVI Kalendas Martiaspridie Idus Martiasa.d. XVIII Kalendas Maiaspridie Idus Maiasa.d. XVIII Kalendas Iulias
15.a.d. XVIII Kalendas Februariasa.d. XV Kalendas MartiasIdibus Martiisa.d. XVII Kalendas MaiasIdibus Maiisa.d. XVII Kalendas Iulias
16.a.d. XVII Kalendas Februariasa.d. XIV Kalendas Martiasa.d. XVII Kalendas Aprilesa.d. XVI Kalendas Maiasa.d. XVII Kalendas Iuniasa.d. XVI Kalendas Iulias
17.a.d. XVI Kalendas Februariasa.d. XIII Kalendas Martiasa.d. XVI Kalendas Aprilesa.d. XV Kalendas Maiasa.d. XVI Kalendas Iuniasa.d. XV Kalendas Iulias
18.a.d. XV Kalendas Februariasa.d. XII Kalendas Martiasa.d. XV Kalendas Aprilesa.d. XIV Kalendas Maiasa.d. XV Kalendas Iuniasa.d. XIV Kalendas Iulias
19.a.d. XIV Kalendas Februariasa.d. XI Kalendas Martiasa.d. XIV Kalendas Aprilesa.d. XIII Kalendas Maiasa.d. XIV Kalendas Iuniasa.d. XIII Kalendas Iulias
20.a.d. XIII Kalendas Februariasa.d. X Kalendas Martiasa.d. XIII Kalendas Aprilesa.d. XII Kalendas Maiasa.d. XIII Kalendas Iuniasa.d. XII Kalendas Iulias
21.a.d. XII Kalendas Februariasa.d. IX Kalendas Martiasa.d. XII Kalendas Aprilesa.d. XI Kalendas Maiasa.d. XII Kalendas Iuniasa.d. XI Kalendas Iulias
22.a.d. XI Kalendas Februariasa.d. VIII Kalendas Martiasa.d. XI Kalendas Aprilesa.d. X Kalendas Maiasa.d. XI Kalendas Iuniasa.d. X Kalendas Iulias
23.a.d. X Kalendas Februariasa.d. VII Kalendas Martiasa.d. X Kalendas Aprilesa.d. IX Kalendas Maiasa.d. X Kalendas Iuniasa.d. IX Kalendas Iulias
24.a.d. IX Kalendas Februariasa.d. VI Kalendas Martias(*)a.d. IX Kalendas Aprilesa.d. VIII Kalendas Maiasa.d. IX Kalendas Iuniasa.d. VIII Kalendas Iulias
25.a.d. VIII Kalendas Februariasa.d. V Kalendas Martias(*)a.d. VIII Kalendas Aprilesa.d. VII Kalendas Maiasa.d. VIII Kalendas Iuniasa.d. VII Kalendas Iulias
26.a.d. VII Kalendas Februariasa.d. IV Kalendas Martias(*)a.d. VII Kalendas Aprilesa.d. VI Kalendas Maiasa.d. VII Kalendas Iuniasa.d. VI Kalendas Iulias
27.a.d. VI Kalendas Februariasa.d. III Kalendas Martias(*)a.d. VI Kalendas Aprilesa.d. V Kalendas Maiasa.d. VI Kalendas Iuniasa.d. V Kalendas Iulias
28.a.d. V Kalendas Februariaspridie Kalendas Martias(*)a.d. V Kalendas Aprilesa.d. IV Kalendas Maiasa.d. V Kalendas Iuniasa.d. IV Kalendas Iulias
29.a.d. IV Kalendas Februariasa.d. IV Kalendas Aprilesa.d. III Kalendas Maiasa.d. IV Kalendas Iuniasa.d. III Kalendas Iulias
30.a.d. III Kalendas Februariasa.d. III Kalendas Aprilespridie Kalendas Maiasa.d. III Kalendas Iuniaspridie Kalendas Iulias
31.pridie Kalendas Februariaspridie Kalendas Aprilespridie Kalendas Iunias

denúnor
Februarius
24.a.d. VI Kalendas Martias (bis)
25.a.d. VI Kalendas Martias
26.a.d. V Kalendas Martias
27.a.d. IV Kalendas Martias
28.a.d. III Kalendas Martias
29.pridie Kalendas Martias

(*) Pro konec února (Februarius) jsou v tabulce vlevo názvy dnů pro případný přestupný rok. Den 'a.d. VI Kalendas Martias' (šesté kalendy březnové) se vyskytoval v přestupných letech dvakrát za sebou - to proto, aby se nemuselo měnit označení následujících dnů. Odtud také pochází pozdější pojem Dies Bissextilis, dvakrát šestý den (před březnem). Ve středověku se tak označoval celý přestupný rok - annus bissextilis. Bohužel dnes již nelze přesně určit, zda-li byl tento den dnešním 24. či 25. únorem. Pravděpodobnějším je však 24. únor, kam ho také později kladla západní křesťanská církev. Ovšem v římském právu byl za přestupný den považován spíše 25. únor.


2. polovina roku
denčervenec
Iulius
srpen
Augustus
září
September
říjen
October
listopad
November
prosinec
December
1.Kalendis IuliisKalendis AugustisKalendis SeptembribusKalendis OctobribusKalendis NovembribusKalendis Decembribus
2.a.d. VI Nonas Iuliasa.d. IV Nonas Augustasa.d. IV Nonas Septembresa.d. VI Nonas Octobresa.d. IV Nonas Novembresa.d. IV Nonas Decembres
3.a.d. V Nonas Iuliasa.d. III Nonas Augustasa.d. III Nonas Septembresa.d. V Nonas Octobresa.d. III Nonas Novembresa.d. III Nonas Decembres
4.a.d. IV Nonas Iuliaspridie Nonas Augustaspridie Nonas Septembresa.d. IV Nonas Octobrespridie Nonas Novembrespridie Nonas Decembres
5.a.d. III Nonas IuliasNonis AugustisNonis Septembribusa.d. III Nonas OctobresNonis NovembribusNonis Decembribus
6.pridie Nonas Iuliasa.d. VIII Idus Augustasa.d. VIII Idus Septembrespridie Nonas Octobresa.d. VIII Idus Novembresa.d. VIII Idus Decembres
7.Nonis Iuliisa.d. VII Idus Augustasa.d. VII Idus SeptembresNonis Octobribusa.d. VII Idus Novembresa.d. VII Idus Decembres
8.a.d. VIII Idus Iuliasa.d. VI Idus Augustasa.d. VI Idus Septembresa.d. VIII Idus Octobresa.d. VI Idus Novembresa.d. VI Idus Decembres
9.a.d. VII Idus Iuliasa.d. V Idus Augustasa.d. V Idus Septembresa.d. VII Idus Octobresa.d. V Idus Novembresa.d. V Idus Decembres
10.a.d. VI Idus Iuliasa.d. IV Idus Augustasa.d. IV Idus Septembresa.d. VI Idus Octobresa.d. IV Idus Novembresa.d. IV Idus Decembres
11.a.d. V Idus Iuliasa.d. III Idus Augustasa.d. III Idus Septembresa.d. V Idus Octobresa.d. III Idus Novembresa.d. III Idus Decembres
12.a.d. IV Idus Iuliaspridie Idus Augustaspridie Idus Septembresa.d. IV Idus Octobrespridie Idus Novembrespridie Idus Decembres
13.a.d. III Idus IuliasIdibus AugustisIdibus Septembribusa.d. III Idus OctobresIdibus NovembribusIdibus Decembribus
14.pridie Idus Iuliasa.d. XIX Kalendas Septembresa.d. XVIII Kalendas Octobrespridie Idus Octobresa.d. XVIII Kalendas Decembresa.d. XIX Kalendas Ianuarias
15.Idibus Iuliisa.d. XVIII Kalendas Septembresa.d. XVII Kalendas OctobresIdibus Octobribusa.d. XVII Kalendas Decembresa.d. XVIII Kalendas Ianuarias
16.a.d. XVII Kalendas Augustasa.d. XVII Kalendas Septembresa.d. XVI Kalendas Octobresa.d. XVII Kalendas Novembresa.d. XVI Kalendas Decembresa.d. XVII Kalendas Ianuarias
17.a.d. XVI Kalendas Augustasa.d. XVI Kalendas Septembresa.d. XV Kalendas Octobresa.d. XVI Kalendas Novembresa.d. XV Kalendas Decembresa.d. XVI Kalendas Ianuarias
18.a.d. XV Kalendas Augustasa.d. XV Kalendas Septembresa.d. XIV Kalendas Octobresa.d. XV Kalendas Novembresa.d. XIV Kalendas Decembresa.d. XV Kalendas Ianuarias
19.a.d. XIV Kalendas Augustasa.d. XIV Kalendas Septembresa.d. XIII Kalendas Octobresa.d. XIV Kalendas Novembresa.d. XIII Kalendas Decembresa.d. XIV Kalendas Ianuarias
20.a.d. XIII Kalendas Augustasa.d. XIII Kalendas Septembresa.d. XII Kalendas Octobresa.d. XIII Kalendas Novembresa.d. XII Kalendas Decembresa.d. XIII Kalendas Ianuarias
21.a.d. XII Kalendas Augustasa.d. XII Kalendas Septembresa.d. XI Kalendas Octobresa.d. XII Kalendas Novembresa.d. XI Kalendas Decembresa.d. XII Kalendas Ianuarias
22.a.d. XI Kalendas Augustasa.d. XI Kalendas Septembresa.d. X Kalendas Octobresa.d. XI Kalendas Novembresa.d. X Kalendas Decembresa.d. XI Kalendas Ianuarias
23.a.d. X Kalendas Augustasa.d. X Kalendas Septembresa.d. IX Kalendas Octobresa.d. X Kalendas Novembresa.d. IX Kalendas Decembresa.d. X Kalendas Ianuarias
24.a.d. IX Kalendas Augustasa.d. IX Kalendas Septembresa.d. VIII Kalendas Octobresa.d. IX Kalendas Novembresa.d. VIII Kalendas Decembresa.d. IX Kalendas Ianuarias
25.a.d. VIII Kalendas Augustasa.d. VIII Kalendas Septembresa.d. VII Kalendas Octobresa.d. VIII Kalendas Novembresa.d. VII Kalendas Decembresa.d. VIII Kalendas Ianuarias
26.a.d. VII Kalendas Augustasa.d. VII Kalendas Septembresa.d. VI Kalendas Octobresa.d. VII Kalendas Novembresa.d. VI Kalendas Decembresa.d. VII Kalendas Ianuarias
27.a.d. VI Kalendas Augustasa.d. VI Kalendas Septembresa.d. V Kalendas Octobresa.d. VI Kalendas Novembresa.d. V Kalendas Decembresa.d. VI Kalendas Ianuarias
28.a.d. V Kalendas Augustasa.d. V Kalendas Septembresa.d. IV Kalendas Octobresa.d. V Kalendas Novembresa.d. IV Kalendas Decembresa.d. V Kalendas Ianuarias
29.a.d. IV Kalendas Augustasa.d. IV Kalendas Septembresa.d. III Kalendas Octobresa.d. IV Kalendas Novembresa.d. III Kalendas Decembresa.d. IV Kalendas Ianuarias
30.a.d. III Kalendas Augustasa.d. III Kalendas Septembrespridie Kalendas Octobresa.d. III Kalendas Novembrespridie Kalendas Decembresa.d. III Kalendas Ianuarias
31.pridie Kalendas Augustaspridie Kalendas Septembrespridie Kalendas Novembrespridie Kalendas Ianuarias

Později, ve středověku, se však od klasické formy označování dnů upouštělo, názvy dnů byly považovány za substantiva (podstatná jména) a psalo se například Kalendas Iulii místo Kalendis Iuliis a podobně.

Římský kalendář byl původně rozdělen na osmidenní týdny. Jednotlivé dny se označovaly velkými písmeny od A do H, přitom A byl dnem odpočinku. Sedmidenní týden začali Římané používat až na začátku 3. století n. l. a jeho dny dostaly jména podle bohů jimž byly zasvěceny

denzasvěcenlatinsky
neděleSlunciSolis dies
pondělíMěsíciLunae dies
úterýMarsuMartis dies
středa MerkuruMercurii dies
čtvrtekJupiteruJovis dies
pátek VenušiVeneris dies
sobota SaturnuSaturni dies

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 822.den
Nahoru