Menu ≡
kalendar.beda.cz

Ottův slovník naučný, heslo Řehoř XIII.

Upravený přepis hesla Řehoř XIII. z Ottova slovníku naučného, sv. XXI

Řehoř XIII. (1572—85). Po smrti Pia V. byl 13. května 1572 za papeže zvolen kardinál Ugo Buoncompagni jako Řehoř XIII. Narodil se 7. ledna 1502 v Bologni z otce Krištofa a matky Agnioly Marescalchiové, stal se doktorem obojího práva, přednášel o Institucích po tři léta, stal se kanovníkem a měl syna, nežli stal se duchovním. Odebrav se roku 1539 do Říma, postupoval v důstojnostech, byl od Pavla IV. vysvěcen a jmenován biskupem a roku 1562 poslán na sněm Tridentský, na němž setrval až do konce; vrátiv se, byl od Pia IV. 12. března 1565 jmenován kardinálem a poslán jako legát do Španěl. Stav se papežem, vydal roku 1582 opravené vydání celého Corpus juris canonici, o němž již za svého předchůdce spolupracoval (correctores romani), obsazoval svědomitě biskupské stolce, zřídil zvláštní kongregaci pro věci biskupův, upravil kongregaci indexu Piem V. ustanovenou a zřídil stále nunciatury ve Vídni (1581) a v Kolíně nad Rýnem (1582), k nimž později přistoupily jiné: v Lucerně, Brusselu a Mnichově. Přál jesuitům, jejichž kolleji v Římě dal podobu nynější, nadal Collegium germanicum, založené Ignácem z Loyoly, tak že jest vlastním zakladatelem jeho; s ním spojil 13. dubna 1580 kollej uherskou, nedávno (1577) jím založenou, a zřídil kollej řeckou a anglickou. Provedl veledůležitou opravu kalendáře, po něm teď gregoriánským zvaného (srovnej Kalendář). Na základě klamné zprávy francouzského krále Karla IX. o noci bartolomějské, že jí bylo zmařeno spiknutí hugenotů proti králi, měl Řehoř XIII. slavné »Te Deum«, ale litoval spolu prolité krve a způsobu, jakým vše bylo provedeno. Smířil roku 1582 Polsko s moskevským velkoknížetem Ivanem IV. Vasiljevičem, k němuž poslal znamenitého jesuitu Antonia Possevina. Spolek katolických knížat proti anglické královně Alžbětě a Turkům nemohl provésti, ano proti jeho úmyslům Benátčané učinili s Turky mír a Španělsko příměří. Zemřel 10. dubna 1585.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 827.den
Nahoru