Menu ≡
kalendar.beda.cz

Číslo týdne

první týden roku 2012
první týden roku 2012
poslední týden roku 2012
poslední týden roku 2012

Jednotlivým týdnům v roce lze přiřadit pořadové číslo, způsob přiřazení definuje norma ISO 8601. Pro první týden v roce je důležité, kterým dnem týdne daný rok začíná. Pokud začíná ve čtvrtek či dříve, jde o první týden v roce. První týden v roce tedy obsahuje minimálně jeden pracovní den. Pokud však rok začíná až v pátek či později, první týden v roce začíná až následující pondělí. V tom případě první dny nového roku patří ještě do posledního týdne minulého roku. Pořadové číslo posledního týdne v roce může nabýt hodnot 52 nebo 53. Vzorový příklad může být rok 2012, který začínal v neděli. Den 1. leden 2012 tedy patří ještě do posledního týdne roku 2011, do týdne s pořadovým číslem 52. První týden roku 2012 začal až v pondělí 2. ledna. A protože rok 2012 končí v pondělí a tedy následující rok začíná v úterý, tak 31. prosinec 2012 patří již do 1. týdne roku 2013.

Někdy může nastat situace, kdy na přelomu roků, po sobě následují dva liché týdny. Například poslední týden roku 2015 měl pořadové číslo 53 (do tohoto čísla týdne patřily i první tři dny roku 2016) a následující týden byl první týden roku 2016, tedy opět liché číslo. Pro test byly v celém čtyřsetletém cyklu gregoriánského kalendáře zaznamenány čísla týdnů. Lichých týdnů bylo 10471 a sudých týdnů jen 10400. Lichých týdnů je tedy v gregoriánském kalendáři o 0.68% více.

Pro určení čísla týdne na přelomu roků lze použít níže uvedenou tabulku. V řádku najdeme, který den v týdnu je prvního ledna a na stejném řádku v předposledním sloupci nalezneme číslo týdne. Například nás zajímá číslo týdne ve kterém začínal rok 2005. 1. ledna 2005 byla sobota, to je v tabulce předposlední řádek. Zda nastává drobná potíž, v tomto jediném případě musíme ještě určit, zda-li byl minulý rok přestupný. Rok 2004 byl přestupný a proto tento týden má číslo 53.

lednové dnytýden
poútstčtsonečíslopatří do
12345671nového roku
1234561nového roku
123451nového roku
12341nového roku
12353předchozího roku
1253(přestupný předchozí rok)
52(normální předchozí rok)
předchozího roku
152předchozího roku

Do roku 2000, než u nás začala platit norma ISO 8601, se používal jednodušší výpočet čísla týdne. První týden v roce začínal hned 1. ledna, ať byl v jakémkoliv dnu týdne. Rozdíl mezi těmito dvěma různými číslováními najdeme v roce 1999, který začínal v pátek. A v kalendářích z té doby jde o první týden roku 1999. Ale předchozí den - čtvrtek 31. prosince 1998 - ještě patřil do číslování týdnů roku 1998, měl číslo 53. Z toho plyne, že tento týden měl vlastně přiřazena dvě čísla týdne: 53 pro rok 1998 a 1 pro rok 1999. Tuto dvojznačnost právě odstraňuje výše zmiňovaná norma. Rok měl většinou 53 týdnů, pouze ve výjimečných případech, kdy přestupný rok začínal v neděli a končil tedy v pondělí, měl poslední týden pořadové číslo 54. Naposledy se to stalo v roce 1984.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 880.den
Nahoru