Menu ≡
kalendar.beda.cz

Přesnost cyklicky vypočteného úplňku

V období let 1583 až 2599 byly porovnány cyklicky vypočtené úplňky (PFM, zde výpočet) s nejbližšími astronomicky vypočtenými úplňky (AU). Upozornění: nejbližší astronomicky vypočtený úplněk se nemusí nutně rovnat prvnímu jarnímu úplňku, viz například rok 2019 ve zde uvedeném grafu. Pokud je AU blízko datu 21. března, algoritmus výpočtu PFM preferuje někdy následující úplněk, potom je nepřesnost větší.

shoda ve výpočtu PFM a AU572×56.24%
PFM je o den dříve než AU, např. v roce 1818326×32.06%
PFM je o den později než AU, např. v roce 2009106×10.42%
PFM je o dva dny dříve než AU, např. v roce 194313×1.28%
CELKEM1017×100.0%

Pokud se budeme striktně držet prvního jarního astronomického úplňku (po 21. březnu včetně), přesnost se zmenší:

shoda ve výpočtu PFM a AU572×56.24%
PFM je o den dříve než AU, např. v roce 2011314×30.88%
PFM je o den později než AU, např. v roce 2009102×10.03%
PFM je o dva dny dříve než AU, např. v roce 18630.79%
PFM je o 28 dní dříve(!) než AU, v roce 23720.10%
PFM je o 28 dní později než AU, např. v roce 201917×1.67%
PFM je o 29 dní dříve(!) než AU, v roce 1761, 1780 a 23530.29%
CELKEM1017×100.0%

Aby byl rozdíl mezi tabulkami jasný, uvedu příklad: v roce 1943 byl AU dne 21. března a následující 20. dubna a PFM byl 18. dubna. V první tabulce je brán na zřetel nejbližší AU, v tomto případě tedy druhý v pořadí (20. dubna), rozdíl je tedy dva dny. V druhé tabulce je brán na zřetel první jarní AU (v našem případě 21. března), rozdíl je pak 28 dnů.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 848.den
Nahoru