Menu ≡
kalendar.beda.cz

Pranostiky a meteorologie

Březen, Špalíček, M.Aleš
Březen, Špalíček, M.Aleš

Povětrnostní pravidla (pranostiky, z řeckolatinského prognosticon - předpovídání) jsou známy již od starověku, kdy národy sídlící u Středozemního moře, měly velký zájem o počasí v souvislosti s mořeplavbou. Ale na počasí byla závislá i obživa rolníků. Během staletí vznikl značně nesourodý soubor pranostik i díky přejímání od jiných národů, které žily v jiných zeměpisných šířkách. První známá česká pranostika z roku 1471 je k křesťanskému svátku Pavla obrácení (25. ledna): Bude-li jasný den na sv. Pavla obrácenie, ten rok v ničemž nedostatku nenie. Pakli mlha bude, tehdy zvěř i člověk duši zbude. A budú-li ted den větrové, to sie zbúře proti sobě národové. Bude-li déšť nebo snieh pršeti, pro draho sie o zdravu starati. Původní pranostiky se vztahují vždy k nějakému křesťanskému svátku, pokud se v pranostice vyskytuje konkrétní kalendářní datum (například: Prší-li na prvního máje ...) jde jen o moderní, nepůvodní imitaci.

Pranostiky neexistují pro všechny dny v roce, ale jen pro menší část. Patrně proto, že rolník si nemohl zapamatovat jména všech patronů v roce. Vybral si tedy jen významné dny, kdy se nepracovalo a mohl vyhlížet počasí. Těmto datům se začalo říkat osudové, německy das Los. Staré kalendáře tyto dny nazývaly "losovní" (odtud je i pojem los, losovat). Vhodnější je však nazývat je "kritické", vždy jde však o celou skupinu dní kolem kritického dne.

Pokud dlouhodobě sledujeme počasí, zjistíme, že skutečně v určitých obdobích roku vznikají anomálie, meteorologové jim říkají "singulatury". A to jsou právě ony osudové, kritické dny v pranostikách. Ve střední Evropě patří k nejvýznamnějším singularitám deštivé a chladné počasí v červnu, související s evropským letní monzunem (Medardova kápě - čtyřicet dní kape), dále babí léto vyvolané na podzim zvýšenou četností anticyklón v jihovýchodní Evropě (Teplé září - dobře ovoci i vínu daří) a vánoční obleva související se zesíleným jihozápadním až západním prouděním vzduchu (Na Adama a Evu čekejte oblevu).

Ve zdejším kalendáři se objeví pranostika pro aktuální den, pokud myší najedete na titulní stránce v měsíčním kalendáři na žlutě zvýrazněný den. Pranostika pro daný den nebo měsíc, se pak objeví v modrém informativním okně.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 844.den
Nahoru