Menu ≡
kalendar.beda.cz

Zákon č. 245/2000 Sb. ze dne 29. června 2000

o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

Změny a doplňky předpisu:
zákonem č. 101/2004 Sb. s účinností dnem vyhlášení (5. března 2004)
zákonem č. 129/2006 Sb. s účinností dnem vyhlášení (14. dubna 2006)
zákonem č. 162/2013 Sb. s účinností dnem 11. srpna 2013
zákonem č. 359/2015 Sb. s účinností dnem vyhlášení (21. prosince 2015)
zákonem č. 226/2017 Sb. s účinností dnem vyhlášení (31. července 2017)
zákonem č. 48/2019 Sb. s účinností dnem vyhlášení (15. února 2019)
zákonem č. 49/2019 Sb. s účinností prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení (1. dubna 2019)
zákonem č. 356/2019 Sb. s účinností prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení (1. února 2020) zákonem č. 92/2022 Sb. s účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1. května 2022)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1
Státní svátky

Dny
1. leden - Den obnovy samostatného českého státu,
8. květen - Den vítězství,
5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje,
6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa,
28. září - Den české státnosti,
28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu
a 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva
se prohlašují za státní svátky České republiky (dále jen "státní svátek").

§ 2
Ostatní svátky

Ostatními svátky jsou
1. leden - Nový rok,
Velký pátek,
Velikonoční pondělí,
1. květen - Svátek práce,
24. prosinec - Štědrý den,
25. prosinec - 1. svátek vánoční
a 26. prosinec - 2. svátek vánoční
(dále jen "ostatní svátek").

§ 3
Dny pracovního klidu

Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu.

§ 4
Významné dny
 1. Významnými dny České republiky jsou
  16. leden - Den památky Jana Palacha,
  27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti,
  8. březen - Mezinárodní den žen,
  9. březen – Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi – Březince,
  12. březen - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO),
  28. březen - Den narození Jana Ámose Komenského,
  7. duben - Den vzdělanosti,
  5. květen - Květnové povstání českého lidu,
  15. květen - Den rodin,
  27. květen - Den národního vzdoru,
  10. červen - Den památky obětí vyhlazení obce Lidice,
  18. červen – Den hrdinů druhého odboje,
  25. červen - Den odchodu okupačních vojsk,
  27. červen - Den památky obětí komunistického režimu
  21. srpen - Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy
  8. říjen – Památný den sokolstva
  a 11. listopad - Den válečných veteránů
  (dále jen "významný den").
 2. Významné dny jsou dny pracovními.


§ 5
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:
 1. Zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění zákona č. 65/1965 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb.
 2. Zákon č. 56/1975 Sb., kterým se mění zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech.
 3. Zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 141/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech.
 4. Zákon č. 167/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Zákon č. 204/1990 Sb., o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky.
 6. Zákon č. 218/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 818.den
Nahoru