Menu ≡
kalendar.beda.cz

Ottův slovník naučný, heslo Bisextum

Upravený přepis hesla Bisextum z Ottova slovníku naučného, sv. IV

V opraveném kalendáři Julia Caesara (46 př. Kr.) vyrovnán rozdíl roku slunečního od občanského o 365 dnech tím, že každého čtvrtého roku vsunuty mezi 23. a 25. únor dva dny, kteréž při počítání právních lhůt pokládány byly za den jediný (biduum pro uno die habetur), tak že pořad dní lze označiti: 22, 23, 24a, 24b, 25, 26 a t. d. Tento dvojnásobný den slove ante diem sextum K (alendas) M (artias) biduum, bisextum, ač bisextum nebo dies bisextus označuje z pravidla jen vsunutý (přestupný) den, při čemž nelze zjistiti, zdali vsunutým dnem jest den přímo po 23. následující (24a) nebo 25. předcházející (24b), jakož i to, na který z nich vztahuje se název dies prior a dies posterior. Jisto tedy jest jen to, že u Římanů není vsunutým (přestupným) dnem 29. únor. V území dnešního práva římského pokládá se za přestupný den 24. únor, tak že řada dní obyčejného roku 24, 25, 26, 27, 28 shoduje se v přestupném roce s dny 25, 26, 27, 28, 29. Ale hledíme-li k obecnému názoru, nemůžeme popříti, že denní praxe pokládá za přestupný den 29. únor, tak že pořad zní:

v roce obyčejném24, 25, 26, 27, 28,
v roce přestupném24, 25, 26, 27, 28 29,

kterýžto názor došel i zákonného uznání ve čl. 328. 2) obch. z. a čl. 32. 2) sm. ř. Otázka ta mohla by býti zejména ve směnečném právu důležitou, v praxi však zřídka kdy se vyskytá. Srov. Savigny, System, IV., 457; Mommsen, Röm. Chronologie, 279; Arndts Gesam. Schriften, I., 49.

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 873.den
Nahoru