Menu ≡
kalendar.beda.cz

Ottův slovník naučný, heslo Oktáv

Upravený přepis hesla Oktáv z Ottova slovníku naučného, sv. XVIII

V katolické církvi znači oktáv neb ochtáb osmidenní slavení některých význačných svátků, jako zemských patronův a jiných, zvláště pak osmý den po svátku tom. Oktáv jest původu židovského a užíváno ho původně jen při svátcích velkonočních, svatodušních a vánočních, později i při svátcích jiných. Srovnej Chronologie. Direktář jednotlivých diécésí udává, jakým způsobem dlužno ten který oktáv slaviti.

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 818.den
Nahoru