Menu ≡
kalendar.beda.cz

VYHLÁŠKA NÁRODNÍHO KONVENTU

4. den Frimaire, druhý rok Francouzské republiky jednotné a nedělitelné,
o Éře, začátku a rozdělení roku, o jménech dnů a měsíců.

NÁRODNÍ KONVENT po vyslechnutí Komise veřejného vzdělávání, vyhlašuje následující:

Článek první

Éra Francouzů se počítá od vzniku republiky, která byla vyhlášena dne 22. září roku 1792 občanské éry, téhož dne Slunce dosáhlo bodu podzimní rovnodennosti, vstupujíce do znamení Vah v 9 hodin 18 minut 30 sekund pravého slunečního času pařížské observatoře.

II.

Občanská éra je zrušena pro civilní použití.

III.

Každý rok začíná o půlnoci v ten den, kdy nastane podzimní rovnodennost dle pravého slunečního času pařížské observatoře.

IV.

První rok Francouzské republiky začal o půlnoci 22. září 1792 a skončil o půlnoci z 21. na 22. září 1793.

V.

Druhý rok začal 22. září 1793 o půlnoci v ten den, kdy nastala podzimní rovnodennost dle pravého slunečního času pařížské observatoře, to jest v 15 hodin 11 minut a 38 sekund.

VI.

Vyhláška, která stanovila začátek druhého roku na 1. ledna 1793 je zrušena; veškeré úkony datované druhém rokem republiky, schválené od 1. ledna do 21. září včetně, jsou nyní považovány za schválené v prvním roce republiky.

VII.

Rok je rozdělen do dvanácti stejně dlouhých měsíců po třiceti dnech; po dvanácti měsících následuje pět dnů na dokončení obyčejného roku; těchto pět dnů nepatří k žádnému měsíci.

VIII.

Každý měsíc se rozdělí na tři stejné části, tyto části se nazývají décades.

IX.

Jména dnů décade jsou: primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, decadi. Jména měsíců jsou pro podzim: vendemiaire, brumaire, frimaire; pro zimu: nivose, pluviose, ventose; pro jaro: germinal, floreal, prairial; pro léto: messidor, thermidor, fructidor. Posledních pět dnů se nazývá sans-culotides.

X.

V zájmu zachování shody občanského roku s nebeskými pohyby, obyčejný rok obdrží jeden den navíc v souladu s požadavky na okamžik rovnodennosti. Tento den, nazvaný Den revoluce, je umístěn na konci roku a tvoří šestý den sans-culotides. Období čtyř let na jehož konci je obvykle nutné přidat tento den se nazývá franciade, na památku revoluce, kdy po čtyřech letech úsilí nastala ve Francii republikánská vláda. Čtvrtý rok franciade se nazývá sextil.

XI.

Den, od půlnoci do půlnoci, je rozdělen na deset částí, nebo-li hodin. Jedna setina hodiny se nazývá desetinná minuta; setina minuty se nazývá desetinná sekunda. Tento článek vejde v platnost od prvního vendemiaire třetího roku republiky.

XII.

Komise veřejného vzdělávání je odpovědná za tisk kalendáře s jednoduchým vysvětlením jeho principů a použití.

XIII.

Kalendář, stejně jako instruktážní materiál, musí být zaslán k správním orgánům, obcím, soudům, smírčím soudům a všem úředníkům veřejné správy; též do armády a všem vysokým školám a obecným školám. Prozatímní výkonná rada totéž zašle ministrům, konzulům a ostatním zaměstnancům Francie v zahraničí.

XIV.

Všechny veřejné akty budou datovány dle nových pravidel.

XV.

Profesoři, učitelé, otcové i matky a všichni, kteří vzdělávají děti, budou vysvětlovat nový kalendář podle pokynů v příloze.

XVI.

Každé čtyři roky nebo-li každou franciadu, v den revoluce, bude slaven den revoluce na památku Francouzské revoluce.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 843.den
Nahoru