Menu ≡
kalendar.beda.cz

Výskyty Velikonoční neděle pro jednotlivé dny v celém cyklu Velikonoc gregoriánského kalendáře

Protože sluneční a měsíční oprava se ve výpočtu Velikonoční neděle opakuje po 4 × 25 = 100 stoletích, navíc existuje 30 možných hodnot epakty a 19 možných hodnot Zlatého čísla, opakuje se celý cyklus Velikonoc po násobku 100 × 30 × 19 = 57 000 století. Posloupnost velikonočních dat se v gregoriánském kalendáři tedy opakuje každých 5 700 000 let.

Výskyty Velikonoční neděle pro jednotlivé dny
Počet výskytů Velikonoční neděle pro jednotlivé dny v celém cyklu Velikonoc.

Za nejvyšší hodnotu 19. dubna může epakta 1. Ta má přiřazeno datum cyklického úplňku 12. dubna, pokud je tento den neděle, Velikonoční neděle nastane až o týden později, tedy 19. dubna. Ale i zvláštní ošetření epakty 25 zvyšuje hodnotu u 19. dubna, tato epakta ovšem zvyšuje hodnoty vůbec u posledních sedmi dní. Pěkně je to vidět v tabulce na stránce Rozložení Velikonočních nedělí v závislosti na epaktě .

Pokud si zhotovíme tentýž typ grafu pro kratší období, dostaneme poněkud jiný obrázek. Níže je graf rozložení pro období let 1801 až 2300.

Výskyty Velikonoční neděle v letech 1801 až 2300
Výskyty Velikonoční neděle v letech 1801 až 2300.

Další informace:

Nahoru