Menu ≡
kalendar.beda.cz

Data přijetí gregoriánského kalendáře v různých zemích

Tabulka zobrazuje kalendářní data přijetí gregoriánského kalendáře v různých zemích a historických územích. Někde byl nový gregoriánský kalendář přijímán postupně či dokonce zmateně, nelze tedy určit přesné datum přechodu, proto se mohou některá data v různých pramenech lišit. K dispozici jsou dvě verze tabulky, buď jsou země a území srovnány chronologicky podle data přijetí nebo podle abecedy.

Seřadit chronologicky nebo abecedně

setříděno chronologicky
poslední den
juliánského kalendáře
první den
gregoriánského kalendáře
země, územípoznámka
rozdíl 10 dnů
čt 4. říjen 1582pá 15. říjen 1582Gdaňsk
Itálie
Polsko
Portugalsko
Španělsko
ne 9. prosinec 1582po 20. prosinec 1582FrancieDalší přechod z republikánského kalendáře na den 1. ledna 1806
Lotrínsko
pá 14. prosinec 1582so 25. prosinec 1582Flandersko
Lucembursko
pá 21. prosinec 1582so 1. leden 1583BelgieDříve část Nizozemí
so 5. říjen 1583ne 16. říjen 1583Bavorsko
Salcbursko
Tyrolsko
po 11. listopad 1583út 22. listopad 1583Frýdlantsko
so 16. listopad 1583ne 27. listopad 1583Bádensko
so 14. prosinec 1583ne 25. prosinec 1583Korutansko
Štýrsko
po 6. leden 1584út 17. leden 1584Čechy
Lužice
Rakousy Horní a Dolní
Svatá říše římskáCísař a dvorská komora (poradní orgán ve věcech finančních)
ne 12. leden 1584po 23. leden 1584Slezsko
st 1. červenec 1584čt 12. červenec 1584Westfálsko
so 3. říjen 1584ne 14. říjen 1584Morava
so 21. říjen 1587ne 1. listopad 1587MaďarskoDříve Uhry
po 14. prosinec 1590út 25. prosinec 1590Sedmihradsko
ne 29. červenec 1604po 9. srpen 1604Cheb
st 22. srpen 1610čt 2. září 1610PruskoV českých pramenech se uvádí rok 1612
ne 18. únor 1700po 1. březen 1700Dánsko
Německo (protestantské)Katolické země zavedly nový kalendář již v letech 1583-4, v tabulce jsou uvedeny jmenovitě (např. Bavorsko)
Norsko
rozdíl 11 dnů
ne 30. červen 1700po 12. červenec 1700GelderlandNizozemská provincie
út 31. prosinec 1700st 12. leden 1701Nizozemí (protestantské)Většina uzemí přešla na nový kalendář již v roce 1700, toto je nejzašší termín
st 2. září 1752čt 14. září 1752Anglie
Irsko
KanadaV té době anglická kolonie
Skotsko
Spojené státy americkéV té době byly severní státy anglickou kolonií, jižní státy byly zase španělskou kolonií, ty zřejmě přešly na nový kalendář spolu se Španělskem již v roce 1582
st 17. únor 1753čt 1. březen 1753Finsko
Švédsko
rozdíl 12 dnů
so 17. únor 1812ne 1. březen 1812ŠvýcarskoJednotlivé kantony přecházely postupně od roku 1584, ponejvíce v 18. století, toto je nejzašší termín
pá 6. říjen 1867pá 18. říjen 1867AljaškaPřeskočeno pouze 11 dnů (a ne správných 12 dnů pro 19. století), současně bylo totiž území převedeno přes datovou hranici
st 1. leden 1873JaponskoPřechod z japonského kalendáře
rozdíl 13 dnů
po 1. leden 1912ČínaPřechod z čínského kalendáře, od roku 1949 je oficiálním kalendářem
so 17. listopad 1912ne 1. prosinec 1912Albánie
so 14. listopad 1915ne 28. listopad 1915LitvaPůvodně zaveden v roce 1582, ale v roce 1800 se Litva vrátila k juliánskému kalendáři
čt 31. březen 1916pá 14. duben 1916Bulharsko
čt 1. březen 1917TureckoPřechod z tureckého kalendáře
ne 31. prosinec 1917po 14. leden 1918Estonsko
st 31. leden 1918čt 14. únor 1918RuskoDalší přechod ze sovětského kalendáře na den 27. června 1940
čt 1. únor 1918pá 15. únor 1918Lotyšsko
čt 15. únor 1918pá 1. březen 1918Ukrajinská lidová republika
po 14. leden 1919út 28. leden 1919Jugoslávie
ne 31. březen 1919po 14. duben 1919Rumunsko
st 15. únor 1923čt 1. březen 1923Řecko
so 1. říjen 2016Saudská ArábiePřechod z islámského kalendáře

Tabulka zobrazuje kalendářní data přijetí gregoriánského kalendáře v různých zemích a historických územích. Někde byl nový gregoriánský kalendář přijímán postupně či dokonce zmateně, nelze tedy určit přesné datum přechodu, proto se mohou některá data v různých pramenech lišit.

Albánieso 17.11. 1912ne 01.12. 1912
Aljaškapá 06.10. 1867pá 18.10. 1867Přeskočeno pouze 11 dnů (a ne správných 12 dnů pro 19. století), současně bylo totiž území převedeno přes datovou hranici
Angliest 02.09. 1752čt 14.09. 1752
Bádenskoso 16.11. 1583ne 27.11. 1583
Bavorskoso 05.10. 1583ne 16.10. 1583
Belgiepá 21.12. 1582so 01.01. 1583Dříve část Nizozemí
Bulharskočt 31.03. 1916pá 14.04. 1916
Čechypo 06.01. 1584út 17.01. 1584
Čínapo 01.01. 1912Přechod z čínského kalendáře, od roku 1949 je oficiálním kalendářem
Dánskone 18.02. 1700po 01.03. 1700
Estonskone 31.12. 1917po 14.01. 1918
Finskost 17.02. 1753čt 01.03. 1753
Flanderskopá 14.12. 1582so 25.12. 1582
Franciene 09.12. 1582po 20.12. 1582Další přechod z republikánského kalendáře na den 1. ledna 1806
Frýdlantskopo 11.11. 1583út 22.11. 1583
Gdaňskčt 04.10. 1582pá 15.10. 1582
Gelderlandne 30.06. 1700po 12.07. 1700Nizozemská provincie
Chebne 29.07. 1604po 09.08. 1604
Irskost 02.09. 1752čt 14.09. 1752
Itáliečt 04.10. 1582pá 15.10. 1582
Japonskost 01.01. 1873Přechod z japonského kalendáře
Jugosláviepo 14.01. 1919út 28.01. 1919
Kanadast 02.09. 1752čt 14.09. 1752V té době anglická kolonie
Korutanskoso 14.12. 1583ne 25.12. 1583
Litvaso 14.11. 1915ne 28.11. 1915Původně zaveden v roce 1582, ale v roce 1800 se Litva vrátila k juliánskému kalendáři
Lotrínskone 09.12. 1582po 20.12. 1582
Lotyšskočt 01.02. 1918pá 15.02. 1918
Lucemburskopá 14.12. 1582so 25.12. 1582
Lužicepo 06.01. 1584út 17.01. 1584
Maďarskoso 21.10. 1587ne 01.11. 1587Dříve Uhry
Moravaso 03.10. 1584ne 14.10. 1584
Německo (protestantské)ne 18.02. 1700po 01.03. 1700Katolické země zavedly nový kalendář již v letech 1583-4, v tabulce jsou uvedeny jmenovitě (např. Bavorsko)
Nizozemí (protestantské)út 31.12. 1700st 12.01. 1701Většina uzemí přešla na nový kalendář již v roce 1700, toto je nejzašší termín
Norskone 18.02. 1700po 01.03. 1700
Polskočt 04.10. 1582pá 15.10. 1582
Portugalskočt 04.10. 1582pá 15.10. 1582
Pruskost 22.08. 1610čt 02.09. 1610V českých pramenech se uvádí rok 1612
Rakousy Horní a Dolnípo 06.01. 1584út 17.01. 1584
Rumunskone 31.03. 1919po 14.04. 1919
Ruskost 31.01. 1918čt 14.02. 1918Další přechod ze sovětského kalendáře na den 27. června 1940
Řeckost 15.02. 1923čt 01.03. 1923
Salcburskoso 05.10. 1583ne 16.10. 1583
Saudská Arábieso 01.10. 2016Přechod z islámského kalendáře
Sedmihradskopo 14.12. 1590út 25.12. 1590
Skotskost 02.09. 1752čt 14.09. 1752
Slezskone 12.01. 1584po 23.01. 1584
Spojené státy americkést 02.09. 1752čt 14.09. 1752V té době byly severní státy anglickou kolonií, jižní státy byly zase španělskou kolonií, ty zřejmě přešly na nový kalendář spolu se Španělskem již v roce 1582
Svatá říše římskápo 06.01. 1584út 17.01. 1584Císař a dvorská komora (poradní orgán ve věcech finančních)
Španělskočt 04.10. 1582pá 15.10. 1582
Štýrskoso 14.12. 1583ne 25.12. 1583
Švédskost 17.02. 1753čt 01.03. 1753
Švýcarskoso 17.02. 1812ne 01.03. 1812Jednotlivé kantony přecházely postupně od roku 1584, ponejvíce v 18. století, toto je nejzašší termín
Tureckočt 01.03. 1917Přechod z tureckého kalendáře
Tyrolskoso 05.10. 1583ne 16.10. 1583
Ukrajinská lidová republikačt 15.02. 1918pá 01.03. 1918
Westfálskost 01.07. 1584čt 12.07. 1584

Na některých územích se prostřídalo i několik kalendářů v historicky krátké době, příkladem budiž část Polska, která přešla pod správu Ruska v 19. století. Takto o tom píše český dobový časopis Blahověst z 25. ledna 1869:

Od polských hranic přinášejí tuto zprávu. Před nedávnem jednalo se v Petrohradě o to, zdali by nebyl čas, zavésti místo Julianského kalendáře Řehořský, dle něhož nyní již počítá celý vzdělaný svět. Ale staroruská strana se tomu návrhu protivila tak, že od nového roku 1869 i v někdejším království polském, které nyní jest kus Ruska, starý onen kalendář juliánský zaveden jest. To v celém Polsku spůsobilo náramný zmatek, zvlášť v propouštění a najímání čeledi, a zavdalo důvod k mnohým sporům. Sprostý člověk nepochopuje, proč by 12 posledních dní v roce měl počítati dvakrát a proč slaviti vánoce po druhé, když je byl už jednou slavil? Jest to truchlivé vítězství zarytého ruského rozkolnictva, kteréby se rádo vydávalo za jádro vší vzdělanosti; ba jest to pošetilý vzdor i proti věčným zákonům nebeským.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 784.den
Nahoru