Menu ≡
kalendar.beda.cz

Indikce

English version

Dříve, když ještě nebylo zvykem počítat léta podle letopočtu, používalo se k označení roku velmi často takzvané indikce, někdy též zvaná římský počet. Indikce je číslo udávající, kolikátý je daný rok v pořadí patnáctiletého, stále se opakujícího cyklu. Proto samotná znalost indikce ještě nestačí k přesnému určení letopočtu. Například je-li listina datována indikcí 13, nevíme zda-li jde o rok 1000, 1015 atd. K přesnému určení roku je zapotřebí znát více údajů, například kdo panoval a podobně. Původ indikce je nejistý, jedno z možných vysvětlení je, že byla zavedena na počest vítězství římského císaře Konstantina v bitvě u Milvijského mostu v roce 312. Následující rok měl tedy indikci rovnu 1, římští panovníci pak dle indikce vybírali daně. Další teorie o vzniku indikce přičítá původ Egyptu z konce třetího století, kdy se z původně pětiletého cyklu přehodnocení daní stal patnáctiletý. V některých starých knižních kalendářích u nás se indikce uváděla jako 'římské číslo daní' (Domácí přítel 1908). Existuje více druhů indikcí, nejužívanější byly:

Indikce řecká čili byzantská (indictio Graeca, indictio Constantinopolitana) začínala stejně jako byzantský rok dnem 1. září (před naším 1. lednem). Z Byzance pronikla do jižní Itálie a Sicílie. Papežská kancelář datovala jen podle ní od konce 5. století. Až ve 12. století se vedle této řecké indikce objevují i jiné druhy indikcí.

Indikce Bedova (nesprávně zvaná císařská) začíná dnem 24. září před naším 1. lednem. Přesný původ není znám, ale snad ji vymyslil sám Beda Ctihodný. Díky tomu se rozšířila nejen v Anglii, ale i v západní Evropě. V některých obdobích byla používána i v papežské kanceláři.

Indikce římská (indictio Romana, indictio pontificia), někdy též nazývána novoroční, začínala 25. prosincem nebo 1. lednem. Vznikla zřejmě ze snahy sladit indikční rok s kalendářním rokem. Díky tomu byla velmi rozšířena v západním světě. Počítal podle ní i Dionýsius Exiguus, byla běžná v 7. století v Římě i když papežská kancelář počítala v té době dle indikce řecké. V Čechách to byla nejužívanější indikce.

Vzorec pro výpočet: indikce = (rok + 3) % 15, je-li výsledkem 0 je indikce rovna 15

Což lze zkrátit na indikce = (rok + 2) % 15 + 1

Vždy se počítá pouze s celými čísly, znak '%' značí operátor zbytek po dělení.

Níže je přehledná tabulka hodnot indikce od roku 0 (dle astronomického počítání let) do roku 5999. Použití je snadné, ve sloupci najděte století a v řádku rok ve století. Na průsečíku je potom hledaná hodnota. Například nás zajímá hodnota indikce pro rok 1348. Najdeme sloupec 1300 a pak řádek 48, na jejich průsečíku je číslo 1, což je hledaná hodnota indikce pro rok 1348.

roky  0    300
  600    900
1200  1500
1800  2100
2400  2700
3000  3300
3600  3900
4200  4500
4800  5100
5400  5700
  100    400
  700  1000
1300  1600
1900  2200
2500  2800
3100  3400
3700  4000
4300  4600
4900  5200
5500  5800
  200    500
  800  1100
1400  1700
2000  2300
2600  2900
3200  3500
3800  4100
4400  4700
5000  5300
5600  5900
  0  15  30  45  60  75  90  3138
  1  16  31  46  61  76  91  4149
  2  17  32  47  62  77  92  51510
  3  18  33  48  63  78  93  6111
  4  19  34  49  64  79  94  7212
  5  20  35  50  65  80  95  8313
  6  21  36  51  66  81  96  9414
  7  22  37  52  67  82  97  10515
  8  23  38  53  68  83  98  1161
  9  24  39  54  69  84  99  1272
10  25  40  55  70  85  1383
11  26  41  56  71  86  1494
12  27  42  57  72  87  15105
13  28  43  58  73  88  1116
14  29  44  59  74  89  2127

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 827.den
Nahoru