Menu ≡
kalendar.beda.cz

Poloha Slunce a Měsíce na zvířetníku

znamení Kozoroha znamení Střelce znamení Štíra znamení Vah znamení Panny znamení Lva znamení Raka znamení Blíženců znamení Býka znamení Berana znamení Ryb znamení Vodnáře Poloha Slunce a Měsíce na zvířetníku

Obrázek schématicky zobrazuje polohu Slunce a Měsíce na zvířetníku právě teď. Na zvířetníku jsou zobrazena znamení a vyznačeny ekliptikální délky. Na vnitřním kruhu zvířetníku je Měsíc včetně aktuální fáze. A na vnějším kruhu je Slunce, jeho pozice v kvadrantu určuje jaká je právě roční doba. Jarní bod je zcela nahoře a obě tělesa se pohybují proti směru hodinových ručiček. Jednotlivými tlačítky můžete posunovat čas na obrázku o určitý časový úsek:

Kromě data a času (včetně časového pásma) se též zobrazí:

Slunce oběhne celý kruh a znovu se vrátí k jarnímu bodu za 365 dní 5 hodin 49 minut (tropický rok) a Měsíc za průměrně 27 dní 7 hodin 43 minut (siderický měsíc). Všechny fáze Měsíce se vystřídají v průměru za 29 dní 12 hodin 44 minut (synodický měsíc). Navíc je zobrazen i výstupný (A, ascending, ☊) a sestupný uzel (D, descending, ☋) měsíční dráhy. V těchto bodech Měsíc protíná ekliptiku, protíná tedy dráhu Slunce. Pokud se poblíž libovolného uzlu objeví Slunce a Měsíc (v novu) současně, nastane zatmění Slunce. A jestliže se u libovolného uzlu objeví Slunce a přitom Měsíc (v úplňku) je přesně na opačné straně ekliptiky, tedy u druhého uzlu, nastane zase zatmění Měsíce. Podle úhlové vzdálenosti uzlu a tělesa jde pak o částečné či úplné zatmění. Měsíc se zase vrátí k výstupnému uzlu za 27 dní 5 hodin 6 minut (drakonický měsíc). I samotné uzly měsíční dráhy totiž zvolna obíhají a to proti směru pohybu Měsíce, celý zvířetník pak oběhnou za 18.6 roku.

Kdy se objeví Slunce a Měsíc spolu u jarního bodu?

Dne 20. března 2015 nastala pozoruhodná věc, Slunce bylo u jarního bodu (začalo jaro) a současně Měsíc byl v novu. Dokonce dopoledne ten den bylo sluneční zatmění. Obě tělesa byla v grafu pěkně nahoře, jakoby na dvanácté hodině pomyslného ciferníku hodin. Otázka zní, kdy se bude podobné seskupení zase opakovat? Pozorný čtenář tohoto webu ví, že stejné fáze Měsíce se opakují ve stejných dnech po devatenácti letech, viz stránka Zlaté číslo. Níže jsou obrázky takovýchto seskupení. V roce 2034 bude také ještě navíc sluneční zatmění. Povšimněte si polohy sestupného uzlu (D) měsíční dráhy, v roce 1996 byl uzel ještě daleko od obou těles a proto zatmění nebylo. V dalších letech už byl dostatečně blízko a zatmění díky tomu nastalo či nastane.

Poloha Slunce a Měsíce na zvířetníku na začátku jara 1996 Poloha Slunce a Měsíce na zvířetníku na začátku jara 2015 Poloha Slunce a Měsíce na zvířetníku na začátku jara 2034

Jak vypočítat délku synodického měsíce

Pomocí výše uvedeného schématického obrázku si můžeme navíc vypočítat délku synodického měsíce, to jest doby od novoluní k následujícímu novoluní. V případě novoluní jsou tělesa u sebe, v dalším novoluní samozřejmě také, jen Měsíc udělá jeden oběh kolem dokola (což je 360°) navíc. Platí tedy rovnost:

posun Slunce = posun Měsíce - 360

Označíme délku synodického měsíce ve dnech jako Msyn, délku tropického roku jako Stro (zhruba 365.24 dne) a nakonec délku siderického měsíce označíme Msid (27.32 dne). Je jasné, že za den se Slunce posune o 360Strostupně, za synodický měsíc tedy o Msyn × 360Stro stupně. A Měsíc se za stejnou dobu posune o Msyn × 360Msid stupně. Dosadíme do výše popsané rovnosti a dostaneme:

Msyn  × 
360Stro
 =  Msyn  × 
360Msid
 - 360

což lze zjednodušit na:
MsynStro
 = 
MsynMsid
 - 1

nakonec dostaneme rovnost:
1Msyn
 = 
1Msid
 - 
1Stro

Po dosazení dostáváme, že délka synodického měsíce je 29.53 dne.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 843.den
Nahoru