Menu ≡
kalendar.beda.cz

Převod mezi kalendáři

Tato stránka Vám umožní vzájemné převody kalendářních dat mezi gregoriánským (GCD), juliánským kalendářem (JCD) a číslem juliánského dne (JDN). Navíc se zobrazuje i den v týdnu a rozdíl mezi gregoriánským a juliánským kalendářem ve dnech. Jako číslo juliánského dne lze zadat jakékoliv nezáporné celé číslo, po zadání potvrďte klávesou Enter na klávesnici a vše se přepočítá. Kalendářní data zapisujte ve tvaru DD.MM.RRRR, zadání potvrdíte opět klávesou Enter. Klávesami úplně napravo v navigačním panelu se lze pohybovat o den vzad či vpřed.

Počítá se i s daty před kalendářovou reformou, jde o takzvané proleptické datování. Pravidla určitého kalendáře se aplikují i na data před jeho zavedením. Tato kalendářní data jsou zvýrazněna červeně. V případě gregoriánského kalendáře jde o data před 15. říjnem 1582 (norma ISO 8601 tato data nazývá extrapolovaný gregoriánský kalendář) a u juliánského kalendáře jde o data před 1. březnem roku 4. Juliánský kalendář byl sice zaveden už v roce 46 př. n. l., ale přestupné roky se vkládaly ze začátku špatně, správně to bylo až od roku 8. Pro oba kalendářní systémy je den v týdnu vždy stejný, liší se jen v číslování dnů a v pravidlech pro přestupné roky.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 880.den
Nahoru