Menu ≡
kalendar.beda.cz

Velikonoční neděle gregoriánského kalendáře

Stejně jako v juliánské kalendáři, můžeme zhotovit tabulku kalendářních dat Velikonočních nedělí v závislosti na Zlatém čísle a nedělním písmenu, viz stránka Velikonoční neděle juliánského kalendáře. Výpočty se provádějí vždy jen s celými čísly, operátor '%' značí zbytek po dělení. Pro výpočet nedělního písmena zavedeme dvě pomocné proměnné.

Vzorec pro výpočet: zlaté_číslo = 1 + rok % 19

Pro výpočet gregoriánského nedělní písmena si pomůžeme vzorcem pro výpočet juliánského nedělního písmena, kde navíc odečteme takzvanou gregoriánskou opravu, což je rozdíl mezi oběma kalendáři ve dnech. Například pro roky 1900 až 2099 je to 13 dní.

gregoriánská_oprava = 10 + (3 * ((rok / 100) - 15)) / 4
Konstanta 10 je vypuštěných deset dnů při gregoriánské reformě, oprava se každých 400 let zvětší o 3 dny.

i = 7 - (rok + (rok / 4) - 3 - gregoriánská_oprava) % 7

pak k i přiřadíme nedělní písmeno dle tabulky:
i1234567
nedělní písmenoABCDEFG

Pokud je daný gregoriánský rok přestupný, jsou mu přiřazena dvě písmena. První platí pro měsíce před přestupným dnem (tedy leden a únor) a druhé písmeno platí pro měsíce následující po přestupném dni (tedy březen až prosinec). Výsledkem následujícího výpočtu je právě to druhé písmeno. První písmeno je vždy to následující v abecedě po druhém (po písmenu G následuje A). Protože jde o nalezení Velikonoční neděle, která je vždy za přestupným dnem, zajímá nás pouze to druhé písmeno.

Na rozdíl od juliánského kalendáře se v gregoriánském kalendáři v některých stoletích mění gregoriánská epakta a tedy i datum Velikonoční neděle. V těchto tabulkách století začíná takzvaným centenárním rokem (centenární rok končí dvěma nulami, například 1900, 2000, 2100). A století končí 99, což je oproti běžnému pojmu století posun o jeden rok. Protože se pro 20. až 22. století epakta nemění, můžeme zhotovit tuto jednoduchou tabulku:

Velikonoční neděle v 20., 21. a 22. století, tedy pro roky 1900 až 2199
ABCDEFG
116. duben17. duben18. duben19. duben20. duben21. duben15. duben
29. duben10. duben4. duben5. duben6. duben7. duben8. duben
326. březen27. březen28. březen29. březen30. březen24. březen25. březen
416. duben17. duben18. duben12. duben13. duben14. duben15. duben
52. duben3. duben4. duben5. duben6. duben7. duben1. duben
623. duben24. duben25. duben19. duben20. duben21. duben22. duben
79. duben10. duben11. duben12. duben13. duben14. duben15. duben
82. duben3. duben4. duben29. březen30. březen31. březen1. duben
923. duben17. duben18. duben19. duben20. duben21. duben22. duben
109. duben10. duben11. duben12. duben6. duben7. duben8. duben
1126. březen27. březen28. březen29. březen30. březen31. březen1. duben
1216. duben17. duben18. duben19. duben20. duben14. duben15. duben
139. duben3. duben4. duben5. duben6. duben7. duben8. duben
1426. březen27. březen28. březen29. březen23. březen24. březen25. březen
1516. duben17. duben11. duben12. duben13. duben14. duben15. duben
162. duben3. duben4. duben5. duben6. duben31. březen1. duben
1723. duben24. duben18. duben19. duben20. duben21. duben22. duben
189. duben10. duben11. duben12. duben13. duben14. duben8. duben
192. duben3. duben28. březen29. březen30. březen31. březen1. duben

Tabulku můžeme rozšířit i na dřívější století, ale pro jednotlivá nedělní písmena můžeme dostat více kalendářních dat Velikonočních nedělí v závislosti na století. Dostaneme pak oblíbenou tabulku z chronologických příruček (B=březen, D=duben), která v praxi zcela postačuje:

Velikonoční neděle pro 16. až 22. století
ABCDEFG
1583
1699
1700
1899
1900
2199
1583
1699
1700
1899
1900
2199
1583
1699
1700
1899
1900
2199
1583
1699
1700
1899
1900
2199
1583
1699
1700
1899
1900
2199
1583
1699
1700
1899
1900
2199
1583
1699
1700
1899
1900
2199
116 D17 D18 D19 D13 D20 D14 D21 D15 D
22 D9 D3 D10 D4 D5 D6 D7 D8 D
326 B27 B28 B22 B29 B23 B30 B24 B25 B
416 D10 D17 D11 D18 D12 D13 D14 D15 D
52 D3 D4 D5 D30 B6 D31 B7 D1 D
623 D24 D18 D25 D19 D20 D21 D22 D
79 D10 D11 D12 D13 D7 D14 D8 D15 D
82 D27 B3 D28 B4 D29 B30 B31 B1 D
916 D23 D17 D18 D19 D20 D21 D15 D22 D
109 D10 D4 D11 D5 D12 D6 D7 D8 D
1126 B27 B28 B29 B30 B24 B31 B25 B1 D
1216 D17 D18 D12 D19 D13 D20 D14 D15 D
132 D9 D3 D4 D5 D6 D7 D1 D8 D
1423 D26 B24 D27 B25 D28 B19 D22 B29 B20 D23 B21 D24 B22 D25 B
159 D16 D10 D17 D11 D12 D13 D14 D15 D
162 D3 D4 D29 B5 D30 B6 D31 B1 D
1723 D17 D24 D18 D19 D20 D21 D22 D
189 D10 D11 D12 D6 D13 D7 D14 D8 D
1926 B2 D27 B3 D28 B29 B30 B31 B1 D

Pozorný čtenář najde několik málo rozdílů: například při Zlatém čísle 14, nedělním písmenu B a století 16. a 17. je ve výše uvedené tabulce datum 24. duben, ale toto datum není v těchto stoletích použito pro Velikonoční neděli, proto se v originálních chronologických příručkách nevyskytuje a je tam uvedeno pouze datum 27. březen.

Rozšíříme-li tabulku daleko do budoucnosti, poněkud se roztáhne a znepřehlední. Protože v 23. a 25. století je stejná gregoriánská epakta, jsou jejich roky společně. Obdobně to platí i pro roky v 24. a 26. století:

Velikonoční neděle pro 16. až 31. století
ABCDEFG
1583-
1699
1700-
1899
1900-
2199
2200-
2299
2400-
2499
2300-
2399
2500-
2599
2600-
2899
2900-
3099
1583-
1699
1700-
1899
1900-
2199
2200-
2299
2400-
2499
2300-
2399
2500-
2599
2600-
2899
2900-
3099
1583-
1699
1700-
1899
1900-
2199
2200-
2299
2400-
2499
2300-
2399
2500-
2599
2600-
2899
2900-
3099
1583-
1699
1700-
1899
1900-
2199
2200-
2299
2400-
2499
2300-
2399
2500-
2599
2600-
2899
2900-
3099
1583-
1699
1700-
1899
1900-
2199
2200-
2299
2400-
2499
2300-
2399
2500-
2599
2600-
2899
2900-
3099
1583-
1699
1700-
1899
1900-
2199
2200-
2299
2400-
2499
2300-
2399
2500-
2599
2600-
2899
2900-
3099
1583-
1699
1700-
1899
1900-
2199
2200-
2299
2400-
2499
2300-
2399
2500-
2599
2600-
2899
2900-
3099
116 D23 D17 D24 D18 D25 D19 D13 D20 D14 D21 D15 D22 D
22 D9 D3 D10 D4 D11 D5 D12 D6 D13 D7 D14 D8 D
326 B2 D27 B3 D28 B22 B29 B23 B30 B24 B31 B25 B1 D
416 D10 D17 D11 D18 D12 D19 D13 D20 D14 D21 D15 D22 D
52 D9 D3 D10 D4 D11 D5 D30 B6 D31 B7 D1 D8 D
623 D26 B24 D27 B18 D25 D28 B19 D22 B29 B20 D23 B30 B21 D24 B31 B22 D25 B
79 D16 D10 D17 D11 D18 D12 D19 D13 D7 D14 D8 D15 D
82 D27 B3 D28 B4 D29 B5 D30 B6 D31 B7 D1 D8 D
916 D23 D26 B17 D24 D27 B18 D25 D28 B19 D22 B20 D23 B21 D24 B15 D22 D25 B
109 D16 D10 D4 D11 D5 D12 D6 D13 D7 D14 D8 D15 D
1126 B2 D27 B3 D28 B4 D29 B5 D30 B24 B31 B25 B1 D
1216 D23 D17 D24 D18 D12 D19 D13 D20 D14 D21 D15 D22 D
132 D9 D3 D10 D4 D11 D5 D12 D6 D13 D7 D1 D8 D
1423 D26 B2 D24 D27 B25 D28 B19 D22 B29 B20 D23 B30 B21 D24 B31 B22 D25 B1 D
159 D16 D10 D17 D11 D18 D12 D19 D13 D20 D14 D21 D15 D
162 D9 D3 D10 D4 D29 B5 D30 B6 D31 B7 D1 D8 D
1723 D26 B17 D24 D27 B18 D25 D28 B19 D22 B29 B20 D23 B30 B21 D24 B22 D25 B
189 D16 D10 D17 D11 D18 D12 D6 D13 D7 D14 D8 D15 D
1926 B2 D27 B3 D28 B4 D29 B5 D30 B6 D31 B7 D1 D

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 826.den
Nahoru