Menu ≡
kalendar.beda.cz

Významné dny a svátky v minulosti

Výběr vybraných dat, významných dní a svátků z různých dob a z různých kalendářů, vyjma církevních svátků, z těch nakonec zbyly jen Velikonoce a Vánoce

1944 1946 1947 1951 1955 1958 1964 1972 1977 1988 1991

1944: Odborný kuchyňský kalendář

1. ledenNový rok
15. březenZřízení protektorátu Čechy a Morava
20. dubenNarození Vůdce A. Hitlera
1. květenSvátek práce
12. červenecNarození státního presidenta Dra E. Háchy

1946: Kapesní kalendář

1. ledenNový rok
4. leden4. I. 1944 I. čsl. brigáda v SSSR dobývá Bieloj Cirkev
18. leden18. I. 1943 prolomení blokády u Leningradu
21. leden21. I. 1924 zemřel V. I. Lenin
2. únor2. II. 1943 úplná porážka Němců u Stalingradu
23. únor23. II. utvořena Rudá armáda
24. únor24. II. 1942 mobilisace všech Čechoslováků za hranicemi
7. březen7. III. 1850 nar. T. G. Masaryka
8. březen8. III. 1943 bojují Čechoslováci u Sokolova
15. březen15. III. 1939 Německá okupace ČSR
8. duben8. IV. 1944 Rudá armáda na hranicích ČSR
22. duben22. IV. nar. V. I. Lenin
1. květenSvátek práce
5. květenPozdvižení českého lidu
12. květenDen matek
27. květen27. V. 1942 atentát na R. Heydricha
28. květenNar. pres. Dr. Ed. Beneše
6. červen6. VI. 1944 vylodění spoj. vojsk ve Francii
10. červenTragedie obce Lidic
21. červen21. VI. 1941 napadení SSSR Německem
24. červenTragedie osady Ležáky
28. červen28. VI. 1919 podepsán mír ve Versaillích
12. červenec12. VII. 1941 podepsána dohoda mezi SSSR a Anglií o společném boji proti Německu
15. srpenKonec války 1939-1945
23. srpen23. VIII. 1943 vnikají čsl. oddíly do Charkova
29. srpen29. VIII. 1944 povstání na Slovensku
1. září1. IX. 1939 přepadení Polska Německem.
Začátek války
3. září3. IX. 1939 začátek války mezi Německem, Anglií a Francií.
3. IX. 1943 kapitulace Itálie
14. září14. IX. 1937 zemřel T. G. Masaryk
6. říjen6. X. 1944 překročil I. čsl. arm. sbor hranice u Dukly
19. říjen19. X. 1944 Rudá armáda přešla všechny karpatské průsmyky
28. říjen28. X. 1944 osvobození Užhorodu
6. listopad6. XI. 1944 I. čsl. arm. sbor vniká do Kyjeva
7. listopad7. XI. 1917 výročí revoluce v Rusku
14. listopad14. XI. 1939 Němci stříleli do českého studenstva v Praze
28. listopad28. XI. 1944 zahájení konference v Teheránu
6. prosinec6. XII. 1941 Rudá armáda zahájila protiútok u Moskvy
12. prosinec12. XII. 1943 podepsání přátelské smlouvy mezi SSSR a ČSR
21. prosinec21. XII. 1879 nar. J. V. Stalina

1947: Týdenní trhací kalendář

1. ledenNový rok
7. březenDen osvěty (Naroz. T. G. M.)
5. květenPozdvižení českého lidu
9. květenDen vítězství
11. květenDen matek
28. květenNar. pres. Dr. E. Beneše
10. červenPam. muč. lidických
5. červenCyril a Metod.
6. červenUpál. M. Jana Husi
29. srpenDen slovenského nár. povstání
28. říjenDen svobody
17. listopadSvět. den studenstva

1951: Týdenní trhací kalendář

1. ledenNový rok
11. ledenProhlášení lidové republiky Albánské (r. 1946)
15. ledenDen čs. dělostřelectva
Zavraždění K. Liebknechta a R. Luxemburgové v r. 1919)
21. ledenÚmrtí Vladimíra Iljiče Lenina (r. 1924)
1. únorProhlášení lidové republiky Maďarské (r. 1946)
25. únorVítěz. l. 1948
8. březenMezinárodní den žen
14. březenÚmrtí Karla Marxe (r. 1883)
18. březenPařížská Komuna
22. dubenNarozeniny Vladimíra Iljiče Lenina (1870)
1. květenSvátek práce
5. květenPovst. p. l.
Narození Karla Marxe (r. 1818)
9. květenDen vítězství
14. květenVýročí ustavujícího sjezdu KSČ (14. - 16. V. 1921)
10. červenPamátka lidických mučedníků
1. červenecÚmrtí Jiřího Dimitrova (r. 1949)
5. červenecCyril a Met.
6. červenecM. J. Husi
22. červenecOsvobození Polska Rudou armádou (r. 1944)
5. srpenOsvobození Korei Rudou armádou (r. 1945)
Úmrtí Bedřicha Engelse (r. 1895)
23. srpenOsvobození Rumunska Rudou armádou (r. 1944)
29. srpenSlov. nár. p.
2. záříDen čs. letectva
8. záříDen čs. tisku
9. záříDen čs. hornictva
15. záříProhlášení lidové republiky Bulharské (r. 1946)
1. říjenProhlášení lidové republiky Čínské (r. 1949)
7. říjenProhlášení Německé dem. republiky (r. 1949)
30. říjenVýročí slučovacího sjezdu KSČ (r. 1921)
7. listopadV. říj. s. r. 1917
17. listopadMezinárodní den studenstva
23. listopadNarození presidenta Klementa Gottwalda (r. 1896)
25. listopadProhlášení lidové republiky Mongolské (r. 1924)
28. listopadNarození Bedřicha Engelse (r. 1820)
12. prosinecSpojenecká smlouva s SSSR (r. 1943)
19. prosinecNarození Antonína Zápotockého (r. 1884)
21. prosinecNarození Josefa Visarionoviče Stalina (r. 1879)
30. prosinecVznik Sovětského svazu (r. 1922)
Prohlášení lidové republiky Rumunské (r. 1947)

Listopad 1951: kouzlo nechtěného
Listopad 1951: kouzlo nechtěného

1955: Týdenní kalendář stolní spirálový

1. ledenNový rok
3. leden79. výročí narození Wilhelma Piecka, presidenta Německé demokratické republiky (1876)
8. leden53. výročí narození Georgie Maximilianoviče Malenkova, předsedy Rady ministrů SSSR (1952)
15. ledenDen československého dělostřelectva
36. výročí zavraždění Karla Liebknechta a Rosy Luxemburgové
21. leden31. výročí úmrtí Vladimíra Iljiče Lenina (1924)
2. únor12. výročí vítězství sovětských vojsk u Stalingradu
23. únorDen Sovětské armády a sovětských námořních sil
25. únor7. výročí vítězství československého pracujícího lidu (1948) - Významný den ČSR
5. březen2. výročí úmrtí Josefa Vissarionoviče Stalina (1953)
8. březenMezinárodní den žen
9. březen63. výročí narození Matyáše Rákosiho, generálního tajemníka Maďarské strany pracujících
14. březen2. výročí úmrtí prvního dělnického presidenta ČSR Klementa Gottwalda, předsedy Komunistické strany Československa (1953)
17. březen66. výročí narození Kim Du Bona, předsedy Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky (1889)
18. březen84. výročí Pařížské komuny
4. dubenStátní svátek Maďarské lidové republiky
5. duben10. výročí vyhlášení Košického vládního programu
15. duben43. výročí narození Kim Ir Sena, předsedy Kabinetu ministrů a předsedy Dělnické strany Korejské lidově demokratické republiky (1912)
18. duben63. výročí narození Boleslawa Bieruta, prvního tajemníka Ústředního výboru Polské dělnické sjednocené strany (1892)
22. duben85. výročí narození Vladimíra Iljiče Lenina (1870)
1. květenSvátek práce
5. květenPovstání pražského lidu
137. výročí narození Karla Marxe (1818)
7. květenDen sovětského rozhlasu
9. květen10. výročí osvobození Sovětskou armádou 1945 - Den pracovního klidu
14. květen34. výročí založení KSČ (1921)
19. květen65. výročí narození Ho Či Mina, presidenta demokratické republiky Vietnam (1890)
31. květen53. výročí narození Viliama Širokého, předsedy vlády republiky Československé a člena polit. sekretariátu ÚV KSČ
1. červenMezinárodní den dětí
10. červen13. výročí vyhlazení Lidic
24. červen13. výročí vyhlazení Ležáků
2. červenec6. výročí úmrtí Georgi Dimitrova (nar. 18. VI. 1882)
3. červenecMezinárodní družstevní den
5. červenecCyril a Metoděj - Památný den ČSR
6. červenecMistr Jan Hus - Památný den ČSR
11. červenecDen vítězství lidové revoluce v Mongolsku (1921)
Státní svátek Mongolské lidové republiky
22. červenecStátní svátek Polské lidové republiky
15. srpenStátní svátek Korejské lidově demokratické republiky
(osvobození Koreje Sovětskou armádou od japonských uchvatitelů 1945)
23. srpenStátní svátek Rumunské lidové republiky
(den osvobození Rumunska Sovětskou armádou 1944)
29. srpen11. výročí Slovenského národního povstání (1944) - Významný den ČSR
2. záříStátní svátek Demokratické republiky Vietnam
6. září55. výročí narození Valko Červenkova, předsedy Rady ministrů Bulharské lidové republiky, gen. tajemníka KS Bulharska (1900)
7. záříDen československého letectva
8. září12. výročí zavraždění národního hrdiny Julia Fučíka
9. záříDen horníků
Státní svátek Bulharské lidové republiky
17. září39. výročí narození Jumdžagina Cedenbala, předsedy Rady ministrů Mongolské lidové republiky (1916)
21. záříDen tisku
23. září63. výročí narození Georgi Damjanova, předsedy presidia Velkého národního shromáždění Bulharské lidové republiky (1892)
30. září17. výročí mnichovské zrady
1. říjenStátní svátek Čínské lidové republiky
(Den vyhlášení republiky 1949)
6. říjenDen čs. armády
7. říjenStátní svátek Německé demokratické republiky
(Den založení NDR 1949)
16. říjen47. výročí narození armádního generála Envera Hodži, předsedy vlády Lidové republiky Albánie, generálního tajemníka Albánské strany práce (1908)
28. říjenDen znárodnění - Den pracovního klidu
2. říjenPamátka zesnulých
7. listopad38. výročí Velké říjnové socialistické revoluce (1917, Státní svátek SSSR) - Významný den ČSR
8. listopad54. výročí narození Gheorghe Gheorghiu Dej, předsedy rady ministrů Rumunské lidové republiky, gen. tajemníka Rumunské dělnické strany (1921)
10. listopad11. výročí úmrtí národního hrdiny Jana Švermy (1944)
17. listopadMezinárodní den studenstva
23. listopad59. výročí narození prvního dělnického presidenta Československé republiky Klementa Gottwalda, předsedy KSČ (1896)
28. listopad135. výročí narození Bedřicha Engelse (1820)
29. listopadStátní svátek lidové republiky Albánie
5. prosinec19. výročí vyhlášení stalinské ústavy SSSR (1936)
12. prosinec12. výročí uzavření smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi ČSR a SSSR (1943)
19. prosinec71. výročí narození Antonína Zápotockého, presidenta Československé republiky (1884)
21. prosinec76. výročí narození Josefa Vissarionoviče Stalina (1879)
26. prosinec62. výročí narození Mao Ce-tuna, předsedy Ústřední lidové vládní rady Čínské lidové republiky a předsedy KS Číny (1893)

1958: Týdenní kalendář stolní spirálový

1. ledenNový rok
23. únorDen Sovětské armády a sovětských námořních sil
25. únor10. výročí vítězství československého pracujícího lidu (1948) - Významný den ČSR
8. březenMezinárodní den žen
28. březenDen učitelů (1592 se narodil Jan Amos Komenský)
4. dubenStátní svátek Maďarské lidové republiky
5. duben13. výročí vyhlášení Košického vládního pragramu (1945)
7. duben80. výročí založení Československé sociálně demokratické strany dělnické v Praze-Břevnově (1878)
22. duben88. výročí narození Vladimíra Iljiče Lenina (1870)
1. květenSvátek práce - Den pracovního klidu
5. květen140. výročí narození Karla Marxe (1818)
9. květen13. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou 1945 - Den pracovního klidu
14. květen37. výročí založení Komunistické strany Československa (1921)
1. červenMezinár. den dětí
12. červen110. výročí vypuknutí povstání v Praze (1848)
5. červenecSlovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj - Památný den ČSR
6. červenec543. výročí upálení Mistra Jana Husi - památný den ČSR
Mezinárodní družstevní den
11. červenecStátní svátek Mongolské lidové republiky
22. červenecStátní svátek Polské lidové republiky
15. srpenStátní svátek Korejské lidově demokratické republiky
23. srpenStátní svátek Rumunské lidové republiky
29. srpen14. výročí Slovenského národního povstání (1944) - Významný den ČSR
2. záříStátní svátek Demokratické republiky Vietnam
7. záříDen československého letectva
9. záříDen horníků
Státní svátek Bulharské lidové republiky
21. záříDen tisku
30. září20. výročí mnichovské zrady (1938)
1. říjenStátní svátek Čínské lidové republiky
6. říjenDen čs. armády
7. říjenStátní svátek Německé demokratické republiky
14. říjen40. výročí generální stávky, kdy český lid proklamoval zřízení samostatné ČSR (1918)
28. říjenDen znárodnění - Den pracovního klidu
7. listopad41. výročí Velké říjnové socialistické revoluce (1917, Státní svátek SSSR) - Významný den ČSR
17. listopadMezinárodní den studenstva
23. listopad62. výročí narození presidenta Československé republiky Klementa Gottwalda, předsedy KSČ (1896)
28. listopad138. výročí narození Bedřicha Engelse (1820)
29. listopadStátní svátek Federativní lidové republiky Jugoslávie
Státní svátek lidové republiky Albánie
12. prosinec15. výročí uzavření smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi ČSR a SSSR (1943)
19. prosinec74. výročí narození Antonína Zápotockého, presidenta Československé republiky (1884)

1964: Týdenní barevný obrázkový kalendář

1. ledenNový rok
21. leden40. výročí úmrtí V. I. Lenina (1924)
18. únor35. výročí zahájení V. sjezdu KSČ v Praze (1929)
23. únorDen Sovětské armády a sovětských námořních sil
25. únor16. výročí vítězství československého pracujícího lidu (1948) - Významný den ČSSR
2. březen45. výročí zahájení ustavujícího kongresu Komunistické Internacionály v Moskvě (1919)
8. březenMezinárodní den žen
28. březenDen učitelů (1592 se narodil Jan Ámos Komenský)
4. dubenStátní svátek Maďarské lidové republiky
5. duben19. výročí vyhlášení Košického vládního pragramu (1945)
11. dubenDen mezinárodní solidarity osvobozených politických vězňů a bojovníků proti fašismu
12. duben3. výročí prvního letu člověka do vesmíru (1961)
22. duben94. výročí narození V. I. Lenina (1870)
1. květenSvátek práce - Den pracovního klidu
5. květen19. výročí Pražského povstání (1945) - Významný den ČSSR
146. výročí narození Karla Marxe (1818)
9. květenStátní svátek Československé socialistické republiky (19. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou 1945) - Den pracovního klidu
14. květen43. výročí založení Komunistické strany Československa (1921)
25. květen15. výročí zahájení IX. sjezdu KSČ v Praze (1949)
1. červenMezinárodní den dětí
10. červen22. výročí vyhlazení Lidic
16. červen45. výročí vyhlášení Slovenské sovětské republiky v Prešově (1919)
5. červenecSlovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj - Památný den našich národů
Mezinárodní družstevní den
6. červenec549. výročí upálení Mistra Jana Husi - památný den našich národů
11. červenecStátní svátek Mongolské lidové republiky
12. červenecDen stavbařů
22. červenecStátní svátek Polské lidové republiky
26. červenecStátní svátek republiky Kuba
15. srpenStátní svátek Korejské lidově demokratické republiky
18. srpenDen československých železničářů
23. srpenStátní svátek Rumunské lidové republiky
29. srpen20. výročí Slovenského národního povstání (1944) - Významný den ČSSR
2. záříStátní svátek Demokratické republiky Vietnam
9. záříDen horníků
Státní svátek Bulharské lidové republiky
17. záříDen československého letectva
21. záříDen tisku
44. výročí založení Rudého práva
28. září100. výročí založení I. internacionály v Londýně (1864)
1. říjenStátní svátek Čínské lidové republiky
6. říjenDen československé armády
7. říjenStátní svátek Německé demokratické republiky
17. říjen3. výročí zahájení XXII. sjezdu KSSS v Moskvě (1961)
28. říjenDen znárodnění - Den pracovního klidu
7. listopad47. výročí Velké říjnové socialistické revoluce (1917, Státní svátek SSSR) - Významný den ČSR
Zahájení Měsíce přátelství
10. listopadMezinárodní den mládeže
17. listopadMezinárodní den studenstva
23. listopad* Klement Gottwald (1896)
28. listopad144. výročí narození Bedřicha Engelse (1820)
29. listopadStátní svátek Lidové republiky Albánie
Státní svátek Federativní lidové republiky Jugoslávie
10. prosinec* Antonín Novotný (1904)
12. prosinec21. výročí uzavření smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi ČSSR a SSSR (1943)
19. prosinec* Antonín Zápotocký (1884)

1972: Ročenka odboráře

1. ledenNový rok
21. ledenV. I. Lenin († 1924)
23. únorDen Sovětské armády a sovětských námořních sil
25. únorVítězství čs. pracujícího lidu (1948)
8. březenMezinárodní den žen
28. březenDen učitelů - Jan Ámos Komenský (* 1592)
4. dubenStátní svátek Maďarské lidové republiky
5. dubenVyhlášení Košického vládního programu (1945)
11. dubenDen mezinárodní solidarity osvobozených politických vězňů a bojovníků proti fašismu
12. dubenPrvní let člověka do vesmíru (1961)
22. dubenV. I. Lenin (* 1870)
1. květenSvátek práce
5. květenPražské povstání (1945)
Karel Marx (* 1818)
6. květenPodepsání nové smlouvy o přátelství spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a SSSR (1970)
9. květenOsvobození naší vlasti Sovětskou armádou (1945)
14. květenZaložení Komunistické strany Československa (1921)
1. červenMezinárodní den dětí
10. červenVyhlazení Lidic (1942)
2. červenecMezinárodní družstevní den
5. červenecSlovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj
6. červenecUpálení mistra Jana Husi (1415)
9. červenecDen stavbařů
11. červenecStátní svátek Mongolské lidové republiky
22. červenecStátní svátek Polské lidové republiky
26. červenecStátní svátek Kubánské republiky
15. srpenStátní svátek Korejské lidově demokratické republiky
23. srpenStátní svátek Rumunské socialistické republiky
29. srpenSlovenské národní povstání (1944)
2. záříStátní svátek Vietnamské demokratické republiky
9. záříStátní svátek Bulharské lidové republiky
Den horníků
17. záříDen československého letectva
21. záříDen tisku, rozhlasu a televize
Založení Rudého práva (1920)
27. záříDen československých železničářů
1. říjenStátní svátek Čínské lidové republiky
6. říjenDen Československé lidové armády
7. říjenStátní svátek Německé demokratické republiky
14. říjenGenerální stávka vedená Socialistickou radou (1918)
28. říjenDen znárodnění (1945)
Vyhlášení samostatnosti státu Čechů a Slováků
Schválení zákona o čs. federaci (1968)
30. říjenMartinská deklarace (1918)
7. listopadVelká říjnová socialistická revoluce (1917)
10. listopadMezinárodní den mládeže
17. listopadMezinárodní den studenstva
23. listopadKlement Gottwald (* 1896)
25. listopadLudvík Svoboda (* 1895)
28. listopadBedřich Engels (* 1820)
29. listopadStátní svátek Albánské lidové republiky
Státní svátek Socialistické federativní republiky Jugoslávie
12. prosinecSmlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi ČSSR a SSSR (1943)
19. prosinecAntonín Zápotocký (* 1884)

1977: kalendář Flora

1. ledenNový rok
15. ledenDen čs. raketového vojska a dělostřelectva
21. ledenV. I. Lenin († 1924 - 53. výročí)
23. únorDen sovětské armády a Sovětských námořních sil
25. únorVítězství československého pracujícího lidu (1948) - významný den ČSSR
1. březenZahájení Měsíce knihy
8. březenMezinárodní den žen
28. březenDen učitelů
Jan Ámos Komenský (* 1592)
4. dubenStátní svátek Maďarské lidové republiky
5. dubenVyhlášení Košického vládního programu (1945)
11. dubenDen mezinárodní solidarity osvobozených politických vězňů a bojovníků proti fašismu
12. dubenPrvní let člověka do vesmíru (J. A. Gagarin - 1961)
17. dubenDen Sboru národní bezpečnosti
22. dubenV. I. Lenin (* 1870 - 107. výročí narození)
1. květenSvátek práce
5. květenKvětnové povstání českého lidu (1945)
Karel Marx (* 1818)
6. květenPodepsání nové smlouvy o přátelství spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a SSSR (1970)
9. květenStátní svátek Československé socialistické republiky
Osvobození naší vlasti Sovětskou armádou (1945)
14. květenZaložení Komunistické strany Československa (1921)
1. červenMezinárodní den dětí
10. červenVyhlazení Lidic (1942)
3. červenecMezinárodní družstevní den
5. červenecSlovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj - památný den ČSSR
6. červenecUpálení mistra Jana Husi (1415) - památný den ČSSR
10. červenecDen stavbařů
11. červenecStátní svátek Mongolské lidové republiky
Den Pohraniční stráže
22. červenecStátní svátek Polské lidové republiky
26. červenecStátní svátek Kubánské republiky
23. srpenStátní svátek Rumunské socialistické republiky
29. srpenSlovenské národní povstání (1944) - významný den ČSSR
2. záříStátní svátek Vietnamské demokratické republiky
9. záříStátní svátek Bulharské lidové republiky
Státní svátek Korejské lidově demokratické republiky
Den horníků
17. záříDen československého letectva
21. záříDen tisku, rozhlasu a televize
Založení Rudého práva (1920)
27. záříDen československých železničářů
1. říjenStátní svátek Čínské lidové republiky
6. říjenDen Československé lidové armády
7. říjenStátní svátek Německé demokratické republiky
14. říjenGenerální stávka vedená Socialistickou radou (1918)
28. říjenDen znárodnění (1945)
Vyhlášení samostatnosti státu Čechů a Slováků (1918)
Schválení zákona o čs. federaci (1968)
30. říjenMartinská deklarace (1918)
7. listopadVelká říjnová socialistická revoluce (1917 - 60. výročí) - významný den ČSSR - státní svátek SSSR
Zahájení Měsíce československo-sovětského přátelství
10. listopadMezinárodní den mládeže
17. listopadMezinárodní den studenstva
23. listopadKlement Gottwald (* 1896)
25. listopadLudvík Svoboda (* 1895)
28. listopadBedřich Engels (* 1820)
29. listopadStátní svátek Albánské lidové socialistické republiky
Státní svátek Socialistické federativní republiky Jugoslávie
19. prosinecAntonín Zápotocký (* 1884)

1988: Cyrilometodějský kalendář

1. ledenNový rok
7. ledenStátní svátek Kampučské lidové republiky
10. ledenGustav Husák (* 1913 - 75. výročí)
15. ledenDen čs. raketového vojska a dělostřelectva
21. ledenV. I. Lenin († 1924)
23. únorDen sovětské armády a Sovětských námořních sil
25. únorVítězství československého pracujícího lidu (1948 - 40. výročí) - významný den ČSSR
1. březenZahájení Měsíce knihy
2. březenLet prvniho čs. občana do vesmíru (Vl. Remek - 1978 - 10. výročí)
8. březenMezinárodní den žen
23. březenZahájení Velké mostecké stávky (1932)
28. březenDen učitelů - Jan Ámos Komenský (* 1592)
4. dubenStátní svátek Maďarské lidové republiky
5. dubenVyhlášení Košického vládního programu (1945)
11. dubenDen mezinárodní solidarity osvobozených politických vězňů a bojovníků proti fašismu
12. dubenPrvní let člověka do vesmíru - (J. A. Gagarin - 1961)
17. dubenDen Sboru národní bezpečnosti
22. dubenV. I. Lenin (* 1870)
1. květenSvátek práce
5. květenKvětnové povstání českého lidu (1945)
Karel Marx (* 1818 - 170. výročí)
6. květenPodepsání nové smlouvy o přátelství spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a SSSR (1970)
9. květenStátní svátek Československé socialistické republiky
Osvobození naší vlasti Sovětskou armádou (1945)
14. květenZaložení Komunistické strany Československa (1921)
1. červenMezinárodní den dětí
10. červenVyhlazení Lidic (1942)
24. červenVyhlazení Ležáků (1942)
4. červenecMezinárodní družstevní den
5. červenecSlovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj - památný den ČSSR
6. červenecUpálení mistra Jana Husa (1415) - památný den ČSSR
11. červenecStátní svátek Mongolské lidové republiky
Den Pohraniční stráže
12. červenecDen stavbařů
22. červenecStátní svátek Polské lidové republiky
26. červenecStátní svátek Kubánské republiky
23. srpenStátní svátek Rumunské socialistické republiky
29. srpenSlovenské národní povstání (1944) - významný den ČSSR
2. záříStátní svátek Vietnamské demokratické republiky
9. záříStátní svátek Bulharské lidové republiky
Státní svátek Korejské lidově demokratické republiky
Den horníků
17. záříDen československého letectva
21. záříDen tisku, rozhlasu a televize - Založení Rudého práva (1920)
27. záříDen československých železničářů
1. říjenStátní svátek Čínské lidové republiky
6. říjenDen Československé lidové armády
7. říjenStátní svátek Německé demokratické republiky
11. říjenJan Žižka († 1424)
14. říjenGenerální stávka vedená Socialistickou radou (1918 - 70. výročí)
26. říjenDen pracovníků kultury
28. říjenDen znárodnění (1945) - Významný den ČSSR
Vyhlášení samostatnosti státu Čechů a Slováků (1918 - 70. výročí)
Schválení zákona o čs. federaci (1968 - 20. výročí)
30. říjenMartinská deklarace (1918 - 70. výročí)
7. listopadVelká říjnová socialistická revoluce (1917) - významný den ČSSR - státní svátek SSSR
Zahájení Měsíce československo-sovětského přátelství
10. listopadMezinárodní den mládeže
17. listopadMezinárodní den studenstva
23. listopadKlement Gottwald (* 1896)
25. listopadLudvík Svoboda (* 1895)
28. listopadBedřich Engels (* 1820)
29. listopadStátní svátek Albánské lidové socialistické republiky
Státní svátek Socialistické federativní republiky Jugoslávie
2. prosinecStátní svátek Laoské lidově demokratické republiky
19. prosinecAntonín Zápotocký (* 1884)

1991: Týdenní obrázkový kalendář

1. ledenNový rok
25. únorVítězství československého pracujícího lidu (1948)
7. březenT. G. Masaryk (* 1850) - první president ČSR
8. březenMezinárodní den žen
28. březenJan Ámos Komenský (* 1592) - Den učitelů
5. dubenVyhlášení Košického vládního programu (1945)
11. dubenDen mezinárodní solidarity osvobozených politických vězňů a bojovníků proti fašismu
17. dubenDen Sboru národní bezpečnosti
22. dubenV. I. Lenin (* 1870)
1. květenSvátek práce
5. květenKvětnové povstání českého lidu (1945)
9. květenStátní svátek Československé socialistické republiky
Osvobození naší vlasti (1945)
14. květenZaložení Komunistické strany Československa (1921)
1. červenMezinárodní den dětí
10. červenVyhlazení Lidic (1942)
24. červenVyhlazení Ležáků (1942)
5. červenecSlovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj - památný den ČSSR
6. červenecUpálení mistra Jana Husa (1415) - památný den ČSSR
Mezinárodní družstevní den
14. červenecDen stavbařů
29. srpenSlovenské národní povstání (1944)
9. záříDen horníků
21. záříDen tisku, rozhlasu a televize
27. záříDen československých železničářů
6. říjenDen Československé lidové armády
11. říjenJan Žižka († 1424)
26. říjenDen pracovníků kultury
28. říjenStátní svátek Československé socialistické republiky
Vyhlášení samostatnosti státu Čechů a Slováků (1918)
Den znárodnění (1945)
Slavnostní vyhlášení zákona o čs. federaci (1968)
30. říjenMartinská deklarace (1918)
7. listopadVelká říjnová socialistická revoluce (1917)
17. listopadMezinárodní den studenstva
10. prosinecDen lidských práv

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 880.den
Nahoru