Menu ≡
kalendar.beda.cz

Poznámky ke starším kalendáriím před rokem 2001

Jiné číslování týdnů před rokem 2001

Před rokem 2001 platilo jednodušší číslování týdnů, první týden roku musel obsahovat alespoň jeden den daného roku. Takže pokud rok začínal v neděli, tak první týden tohoto roku měl pouze jeden den. A zrovna tak na konci roku, ať byl poslední den v roce v jakémkoliv dnu týdne, vždy měl poslední týden v roce pořadové číslo 53, ve výjimečných případech 54.

Podivná výročí z dob socialismu

V temných dobách socialismu se slavilo velké množství neuzákoněných výročí, které se navíc měnily v průběhu doby, podle toho s kým jsme zrovna byli přátelé. V zájmu přehlednosti byla tato výročí omezena pouze na ty nejdůležitější, například ta výročí, které "vystrčily" křestní jméno z kalendária. Takže například výročí narození Jumdžagina Cedenbala, předsedy Rady ministrů Mongolské lidové republiky ze 17. září, ve zdejších kalendářích nenajdete, jen pouze jako kuriozitu z roku 1955. Některá socialistická důležitá výročí najdete ješte do května roku 1990, pak začal platit zákon č. 167/1990 Sb., který přesně definoval státní, ostatní svátky a významné dny.

Pracovní soboty a přesuny pracovní doby v letech 1990 a 1991

Po zavedení pětidenního pracovního týdne byla snaha udržet počet pracovních dní na 260. To se řešilo přidáváním takzvaných pracovních sobot. Také pokud státní či ostatní svátek připadl na všední den, přidala se vhodně pracovní sobota či neděle a počet pracovních dní zůstal neměnný. Protože toto nemělo kýžený efekt, o pracovních sobotách se většinou příliš nepracovalo, postupně se na konci osmdesátých let od tohoto upouštělo. Přesto ještě na rok 1990 byly plánovány tyto přesuny pracovních dní: sobota 28. dubna měla být pracovní a naopak pondělí 30. dubna mělo být volno, díky tomu byly za sebou tři dny volna (neděle 29. dubna až úterý 1. května). Zdá se, že tento přesun se ještě opravdu uskutečnil. Ostatní plánované přesuny se již neuskutečnily: sobota 22. prosince měla být pracovní, ale zase na Štědrý den v pondělí 24. prosince mělo být volno. Tento přesun se nemusel provádět, neb již platil zákon č. 167/1990 Sb., který jako ostatní svátek (den klidu) definoval i 24. prosinec. A poslední sobota roku 1990, 29. prosinec měla být pracovní a naopak volné mělo být v pondělí 31. prosince. Dokonce i na rok 1991 byly plánovány přesuny pracovní doby: pátek 10. května volno a naopak neděle 12. května pracovní. Štědrý den a Silvestr (vždy v úterý) volno a zase celý víkend 28.-29. prosince pracovní, celkem měl mít rok 1991 254 pracovních dnů. Tyto změny se určitě neuskutečnily.

Plánovací kalendáře do roku 2000

Do roku 2000 je k dispozici i 8½ hodinová pracovní doba, místo 7¾ hodinové pracovní doby. Pokud v plánovacích kalendářích do roku 1988 připadl svátek na sobotu, byl placený. Do roku 1968 je zobrazována pouze 8 hodinová pracovní doba.

Velikonoce

Dříve (do roku 1969) měli Velikonoce přednost před jmeninami, pohyblivé svátky Velikonoc "vystrčily" jmeniny z kalendária pro daný rok. Zdejší kalendář však zobrazí vždy i jmeniny.

Státní svátek 28. října 1970 a 1971

Dle předpisu č. 24/1970 Sb. a č. 106/1970 Sb. byl státní svátek 28. října 1970 a 1971 pracovním dnem.

Začátek týdne

Do roku 1951 začínal týden v kalendářích nedělí, v letech 1952-1953 proběhla změna a od té doby začíná týden pondělím. Avšak v plánovacím kalendáři pro rok 1951 již také začínal týden pondělím. Zdejší kalendáře začínají týden pro přehlednost vždy pondělím.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 844.den
Nahoru