Menu ≡
kalendar.beda.cz

Výpočet ekliptikálních souřadnic Měsíce

Na této stránce najdete postup výpočtu ekliptikálních souřadnic Měsíce pro daný okamžik. Uvedený algoritmus není nejefektivnější či nejpřesnější, ale pěkně dokumentuje postup výpočtu. Chyba v určení ekliptikální délky je cca 5 úhlových minut a šířky cca 2 úhlové minuty, což je pro naše potřeby dostatečná přesnost. Argumenty goniometrických funkcí jsou ve stupních. Při jednotlivých výpočtech jsou úhly vždy převedeny na rozsah 0° až 360°, vyjma ekliptikální šířky, která může být v rozsahu -90° až +90°. Vzdálenost od středu Země se uvádí v zemských poloměrech (6378 km).

Pohyb Měsíce kolem Země je ve skutečnosti velmi komplikovaný. Jeho pohyb ruší mnoho poruch, říkáme jim perturbace. Již Ptolemaios objevil největší poruchu, nazývá se evekce. Závisí na vzájemné poloze Slunce i Měsíce, kvůli ní je odchylka Měsíce i přes jeden úhlový stupeň. Další nepravidelnost zjistil Tycho Brahe, je pojmenovaná variace. Porucha roční nerovnost je zase způsobena proměnnou vzdáleností Země od Slunce. Proto, když vypočítáme předběžnou pozici Měsíce na ekliptice, musíme ještě připočítat jednotlivé perturbace, abychom získali přesnější souřadnice. K výpočtu perturbací jsou zapotřebí i dráhové elementy Slunce (potažmo Země).

Z níže uvedených údajů lze lehce vypočítat i fázi Měsíce. Ta se v podstatě rovná rozdílu mezi ekliptikální délkou Měsíce (L) a střední délkou Slunce (Ls). Dle tohoto rozdílu najdeme v tabulce odpovídající fázi. Rozdíl vždy upravte na interval 0° - 360°.

L - Ls    0°  90°180°270°
fázeNovPrvní čtvrtÚplněkPoslední čtvrt

popisvzorecvýsledek
lokální datum a čas právě teď05.12.2020 09:26
světové datum a čas (UT) právě teď05.12.2020 08:26
UT převedeme na počet dní od 31.12.1999, hodiny a minuty převedeme na zlomky dní. Výsledek nazveme d
(operátor '\' značí dělení pouze na celá čísla, bez desetin)
d = 367 × rok - 730530
d = d - (7 × (rok + (měsíc + 9) \ 12)) \ 4
d = d + (275 × měsíc) \ 9 + den
d = d + hodiny / 24 + minuty / 1440
7645.351389
délka výstupního uzlu (Ω)
Ω = 125.1228 - 0.0529538083 × d
80.272328
sklon dráhy k ekliptice (i)
i = 5.1454
5.1454
argument perihelu Měsíce (ω)
ω = 318.0634 + 0.1643573223 × d
134.632882
velká poloosa dráhy (a)
(v poloměrech Země)
a = 60.2666
60.2666
číselná excentricita dráhy Měsíce (e)
e = 0.0549
0.0549
střední anomálie Měsíce (M)
M = 115.3654 + 13.0649929509 × d
281.827403
excentrická anomálie (E)
E je řešením Keplerovy rovnice 
M = E - e × sin(E)
278.718209
geocentrická pravoúhlá souřadnice (x)
x = a × (cos(E) - e)
5.826271
geocentrická pravoúhlá souřadnice (y)
y = a × sin(E) × √1 - e × e
-59.480425
pravá anomálie (ν)
(malé řecké písmeno )
ν = atan2(y, x)
275.594432
předběžná vzdálenost
v zemských poloměrech (r0)
r0 = √x × x + y × y
59.765094
ekliptikální pravoúhlá souřadnice (xe)
xe = r × (cos(Ω) × cos(ν+ω) - sin(Ω) × sin(ν+ω) × cos(i))
-38.631599
ekliptikální pravoúhlá souřadnice (ye)
ye = r × (sin(Ω) × cos(ν+ω) + cos(Ω) × sin(ν+ω) × cos(i))
45.4147
ekliptikální pravoúhlá souřadnice (ze)
ze = r × (sin(ν + ω) × sin(i))
4.119591
předběžná ekliptikální délka Měsíce (L0)
L0 = atan2(ye, xe)
130.385847
předběžná ekliptikální šířka Měsíce (B0)
B0 = atan2(ze, √xe × xe + ye × ye)
3.952516
perturbace:
(sluneční elementy jsou označeny indexem 's' a měsíční elementy zase indexem 'm')
střední anomálie Slunce (Ms)
331.307305
střední anomálie Měsíce (Mm)
Mm = M
281.827403
střední délka Slunce (Ls)
Ls = ωs + Ms + 180
254.607752
střední délka Měsíce (Lm)
Lm = M + ω + Ω
136.732613
střední elongace Měsíce (D)
D = Lm - Ls
242.124862
argument šířky Měsíce (F)
F = Lm - Ω
56.460285
oprava pro délku Měsíce (Lp)
Lp = -1.274 × sin(Mm - 2 × D)  (evekce)
   +0.658 × sin(2 × D)    (variace)
   -0.186 × sin(Ms)      (roční nerovnost)
   -0.059 × sin(2 × Mm - 2 × D)
   -0.057 × sin(Mm - 2 × D + Ms)
   +0.053 × sin(Mm + 2 × D)
   +0.046 × sin(2 × D - Ms)
   +0.041 × sin(Mm - Ms)
   -0.035 × sin(D)
   -0.031 × sin(Mm + Ms)
   -0.015 × sin(2 × F - 2 × D)
   +0.011 × sin(Mm - 4 × D)
0.142421
oprava pro šířku Měsíce (Bp)
Bp = -0.173 × sin(F - 2 × D)
   -0.055 × sin(Mm - F - 2 × D)
   -0.046 × sin(Mm + F - 2 × D)
   +0.033 × sin(F + 2 × D)
   +0.017 × sin(2 × Mm + F)
0.114787
oprava pro vzdálenost Měsíce (rp)
rp = -0.58 × cos(Mm - 2 × D)
   -0.46 × cos(2 × D)
0.795039
vzdálenost Měsíce (r)
(v poloměrech Země a v kilometrech)
r = r0 + rp
60.560133
386.3 tisíc km
ekliptikální šířka Měsíce (B)
B = B0 + Bp
4.067304
4°04'
ekliptikální délka Měsíce (L)
L = L0 + Lp
130.528267
130°32'

Další informace:

Nahoru