Menu ≡
kalendar.beda.cz

Výpočet ekliptikálních souřadnic Měsíce

Na této stránce najdete postup výpočtu ekliptikálních souřadnic Měsíce pro daný okamžik. Uvedený algoritmus není nejefektivnější či nejpřesnější, ale pěkně dokumentuje postup výpočtu. Chyba v určení ekliptikální délky je cca 5 úhlových minut a šířky cca 2 úhlové minuty, což je pro naše potřeby dostatečná přesnost. Argumenty goniometrických funkcí jsou ve stupních. Při jednotlivých výpočtech jsou úhly vždy převedeny na rozsah 0° až 360°, vyjma ekliptikální šířky, která může být v rozsahu -90° až +90°. Vzdálenost od středu Země se uvádí v zemských poloměrech (6378 km).

Pohyb Měsíce kolem Země je ve skutečnosti velmi komplikovaný. Jeho pohyb ruší mnoho poruch, říkáme jim perturbace. Již Ptolemaios objevil největší poruchu, nazývá se evekce. Závisí na vzájemné poloze Slunce i Měsíce, kvůli ní je odchylka Měsíce i přes jeden úhlový stupeň. Další nepravidelnost zjistil Tycho Brahe, je pojmenovaná variace. Porucha roční nerovnost je zase způsobena proměnnou vzdáleností Země od Slunce. Proto, když vypočítáme předběžnou pozici Měsíce na ekliptice, musíme ještě připočítat jednotlivé perturbace, abychom získali přesnější souřadnice. K výpočtu perturbací jsou zapotřebí i dráhové elementy Slunce (potažmo Země).

Z níže uvedených údajů lze lehce vypočítat i fázi Měsíce. Ta se v podstatě rovná rozdílu mezi ekliptikální délkou Měsíce (L) a střední délkou Slunce (Ls). Dle tohoto rozdílu najdeme v tabulce odpovídající fázi. Rozdíl vždy upravte na interval 0° - 360°.

L - Ls    0°  90°180°270°
fázeNovPrvní čtvrtÚplněkPoslední čtvrt

popisvzorecvýsledek
lokální datum a čas právě teď16.09.2019 10:20
světové datum a čas (UT) právě teď16.09.2019 08:20
UT převedeme na počet dní od 31.12.1999, hodiny a minuty převedeme na zlomky dní. Výsledek nazveme d
(operátor '\' značí dělení pouze na celá čísla, bez desetin)
d = 367 × rok - 730530
d = d - (7 × (rok + (měsíc + 9) \ 12)) \ 4
d = d + (275 × měsíc) \ 9 + den
d = d + hodiny / 24 + minuty / 1440
7199.347222
délka výstupního uzlu (Ω)
Ω = 125.1228 - 0.0529538083 × d
103.889947
sklon dráhy k ekliptice (i)
i = 5.1454
5.1454
argument perihelu Měsíce (ω)
ω = 318.0634 + 0.1643573223 × d
61.328832
velká poloosa dráhy (a)
(v poloměrech Země)
a = 60.2666
60.2666
číselná excentricita dráhy Měsíce (e)
e = 0.0549
0.0549
střední anomálie Měsíce (M)
M = 115.3654 + 13.0649929509 × d
214.786109
excentrická anomálie (E)
E je řešením Keplerovy rovnice 
M = E - e × sin(E)
213.069718
geocentrická pravoúhlá souřadnice (x)
x = a × (cos(E) - e)
-53.812483
geocentrická pravoúhlá souřadnice (y)
y = a × sin(E) × √1 - e × e
-32.835425
pravá anomálie (ν)
(malé řecké písmeno )
ν = atan2(y, x)
211.390803
předběžná vzdálenost
v zemských poloměrech (r0)
r0 = √x × x + y × y
63.039261
ekliptikální pravoúhlá souřadnice (xe)
xe = r × (cos(Ω) × cos(ν+ω) - sin(Ω) × sin(ν+ω) × cos(i))
60.162612
ekliptikální pravoúhlá souřadnice (ye)
ye = r × (sin(Ω) × cos(ν+ω) + cos(Ω) × sin(ν+ω) × cos(i))
17.958774
ekliptikální pravoúhlá souřadnice (ze)
ze = r × (sin(ν + ω) × sin(i))
-5.647215
předběžná ekliptikální délka Měsíce (L0)
L0 = atan2(ye, xe)
16.620569
předběžná ekliptikální šířka Měsíce (B0)
B0 = atan2(ze, √xe × xe + ye × ye)
-5.139589
perturbace:
(sluneční elementy jsou označeny indexem 's' a měsíční elementy zase indexem 'm')
střední anomálie Slunce (Ms)
251.725483
střední anomálie Měsíce (Mm)
Mm = M
214.786109
střední délka Slunce (Ls)
Ls = ωs + Ms + 180
175.004926
střední délka Měsíce (Lm)
Lm = M + ω + Ω
20.004888
střední elongace Měsíce (D)
D = Lm - Ls
204.999963
argument šířky Měsíce (F)
F = Lm - Ω
276.114941
oprava pro délku Měsíce (Lp)
Lp = -1.274 × sin(Mm - 2 × D)  (evekce)
   +0.658 × sin(2 × D)    (variace)
   -0.186 × sin(Ms)      (roční nerovnost)
   -0.059 × sin(2 × Mm - 2 × D)
   -0.057 × sin(Mm - 2 × D + Ms)
   +0.053 × sin(Mm + 2 × D)
   +0.046 × sin(2 × D - Ms)
   +0.041 × sin(Mm - Ms)
   -0.035 × sin(D)
   -0.031 × sin(Mm + Ms)
   -0.015 × sin(2 × F - 2 × D)
   +0.011 × sin(Mm - 4 × D)
0.204524
oprava pro šířku Měsíce (Bp)
Bp = -0.173 × sin(F - 2 × D)
   -0.055 × sin(Mm - F - 2 × D)
   -0.046 × sin(Mm + F - 2 × D)
   +0.033 × sin(F + 2 × D)
   +0.017 × sin(2 × Mm + F)
0.107897
oprava pro vzdálenost Měsíce (rp)
rp = -0.58 × cos(Mm - 2 × D)
   -0.46 × cos(2 × D)
0.26399
vzdálenost Měsíce (r)
(v poloměrech Země a v kilometrech)
r = r0 + rp
63.303251
403.7 tisíc km
ekliptikální šířka Měsíce (B)
B = B0 + Bp
-5.031692
-5°02'
ekliptikální délka Měsíce (L)
L = L0 + Lp
16.825093
16°50'

Další informace:

Nahoru