Menu ≡
kalendar.beda.cz

Výpočet ekliptikálních souřadnic Měsíce

Na této stránce najdete postup výpočtu ekliptikálních souřadnic Měsíce pro daný okamžik. Uvedený algoritmus není nejefektivnější či nejpřesnější, ale pěkně dokumentuje postup výpočtu. Chyba v určení ekliptikální délky je cca 5 úhlových minut a šířky cca 2 úhlové minuty, což je pro naše potřeby dostatečná přesnost. Argumenty goniometrických funkcí jsou ve stupních. Při jednotlivých výpočtech jsou úhly vždy převedeny na rozsah 0° až 360°, vyjma ekliptikální šířky, která může být v rozsahu -90° až +90°. Vzdálenost od středu Země se uvádí v zemských poloměrech (6378 km).

Pohyb Měsíce kolem Země je ve skutečnosti velmi komplikovaný. Jeho pohyb ruší mnoho poruch, říkáme jim perturbace. Již Ptolemaios objevil největší poruchu, nazývá se evekce. Závisí na vzájemné poloze Slunce i Měsíce, kvůli ní je odchylka Měsíce i přes jeden úhlový stupeň. Další nepravidelnost zjistil Tycho Brahe, je pojmenovaná variace. Porucha roční nerovnost je zase způsobena proměnnou vzdáleností Země od Slunce. Proto, když vypočítáme předběžnou pozici Měsíce na ekliptice, musíme ještě připočítat jednotlivé perturbace, abychom získali přesnější souřadnice. K výpočtu perturbací jsou zapotřebí i dráhové elementy Slunce (potažmo Země).

Z níže uvedených údajů lze lehce vypočítat i fázi Měsíce. Ta se v podstatě rovná rozdílu mezi ekliptikální délkou Měsíce (L) a střední délkou Slunce (Ls). Dle tohoto rozdílu najdeme v tabulce odpovídající fázi. Rozdíl vždy upravte na interval 0° - 360°.

L - Ls    0°  90°180°270°
fázeNovPrvní čtvrtÚplněkPoslední čtvrt

popisvzorecvýsledek
lokální datum a čas právě teď28.07.2021 19:14
světové datum a čas (UT) právě teď28.07.2021 17:14
UT převedeme na počet dní od 31.12.1999, hodiny a minuty převedeme na zlomky dní. Výsledek nazveme d
(operátor '\' značí dělení pouze na celá čísla, bez desetin)
d = 367 × rok - 730530
d = d - (7 × (rok + (měsíc + 9) \ 12)) \ 4
d = d + (275 × měsíc) \ 9 + den
d = d + hodiny / 24 + minuty / 1440
7880.718056
délka výstupního uzlu (Ω)
Ω = 125.1228 - 0.0529538083 × d
67.808767
sklon dráhy k ekliptice (i)
i = 5.1454
5.1454
argument perihelu Měsíce (ω)
ω = 318.0634 + 0.1643573223 × d
173.317117
velká poloosa dráhy (a)
(v poloměrech Země)
a = 60.2666
60.2666
číselná excentricita dráhy Měsíce (e)
e = 0.0549
0.0549
střední anomálie Měsíce (M)
M = 115.3654 + 13.0649929509 × d
116.891244
excentrická anomálie (E)
E je řešením Keplerovy rovnice 
M = E - e × sin(E)
119.62558
geocentrická pravoúhlá souřadnice (x)
x = a × (cos(E) - e)
-33.100225
geocentrická pravoúhlá souřadnice (y)
y = a × sin(E) × √1 - e × e
52.309199
pravá anomálie (ν)
(malé řecké písmeno )
ν = atan2(y, x)
122.324818
předběžná vzdálenost
v zemských poloměrech (r0)
r0 = √x × x + y × y
61.902158
ekliptikální pravoúhlá souřadnice (xe)
xe = r × (cos(Ω) × cos(ν+ω) - sin(Ω) × sin(ν+ω) × cos(i))
61.581704
ekliptikální pravoúhlá souřadnice (ye)
ye = r × (sin(Ω) × cos(ν+ω) + cos(Ω) × sin(ν+ω) × cos(i))
3.81081
ekliptikální pravoúhlá souřadnice (ze)
ze = r × (sin(ν + ω) × sin(i))
-5.004859
předběžná ekliptikální délka Měsíce (L0)
L0 = atan2(ye, xe)
3.541072
předběžná ekliptikální šířka Měsíce (B0)
B0 = atan2(ze, √xe × xe + ye × ye)
-4.63749
perturbace:
(sluneční elementy jsou označeny indexem 's' a měsíční elementy zase indexem 'm')
střední anomálie Slunce (Ms)
203.284753
střední anomálie Měsíce (Mm)
Mm = M
116.891244
střední délka Slunce (Ls)
Ls = ωs + Ms + 180
126.596283
střední délka Měsíce (Lm)
Lm = M + ω + Ω
358.017128
střední elongace Měsíce (D)
D = Lm - Ls
231.420845
argument šířky Měsíce (F)
F = Lm - Ω
290.208361
oprava pro délku Měsíce (Lp)
Lp = -1.274 × sin(Mm - 2 × D)  (evekce)
   +0.658 × sin(2 × D)    (variace)
   -0.186 × sin(Ms)      (roční nerovnost)
   -0.059 × sin(2 × Mm - 2 × D)
   -0.057 × sin(Mm - 2 × D + Ms)
   +0.053 × sin(Mm + 2 × D)
   +0.046 × sin(2 × D - Ms)
   +0.041 × sin(Mm - Ms)
   -0.035 × sin(D)
   -0.031 × sin(Mm + Ms)
   -0.015 × sin(2 × F - 2 × D)
   +0.011 × sin(Mm - 4 × D)
0.298677
oprava pro šířku Měsíce (Bp)
Bp = -0.173 × sin(F - 2 × D)
   -0.055 × sin(Mm - F - 2 × D)
   -0.046 × sin(Mm + F - 2 × D)
   +0.033 × sin(F + 2 × D)
   +0.017 × sin(2 × Mm + F)
0.028205
oprava pro vzdálenost Měsíce (rp)
rp = -0.58 × cos(Mm - 2 × D)
   -0.46 × cos(2 × D)
-0.460411
vzdálenost Měsíce (r)
(v poloměrech Země a v kilometrech)
r = r0 + rp
61.441747
391.9 tisíc km
ekliptikální šířka Měsíce (B)
B = B0 + Bp
-4.609285
-4°37'
ekliptikální délka Měsíce (L)
L = L0 + Lp
3.839749
3°50'

Další informace:

Nahoru