Menu ≡
kalendar.beda.cz

Výpočet ekliptikálních souřadnic Měsíce

Na této stránce najdete postup výpočtu ekliptikálních souřadnic Měsíce pro daný okamžik. Uvedený algoritmus není nejefektivnější či nejpřesnější, ale pěkně dokumentuje postup výpočtu. Chyba v určení ekliptikální délky je cca 5 úhlových minut a šířky cca 2 úhlové minuty, což je pro naše potřeby dostatečná přesnost. Argumenty goniometrických funkcí jsou ve stupních. Při jednotlivých výpočtech jsou úhly vždy převedeny na rozsah 0° až 360°, vyjma ekliptikální šířky, která může být v rozsahu -90° až +90°. Vzdálenost od středu Země se uvádí v zemských poloměrech (6378 km).

Pohyb Měsíce kolem Země je ve skutečnosti velmi komplikovaný. Jeho pohyb ruší mnoho poruch, říkáme jim perturbace. Již Ptolemaios objevil největší poruchu, nazývá se evekce. Závisí na vzájemné poloze Slunce i Měsíce, kvůli ní je odchylka Měsíce i přes jeden úhlový stupeň. Další nepravidelnost zjistil Tycho Brahe, je pojmenovaná variace. Porucha roční nerovnost je zase způsobena proměnnou vzdáleností Země od Slunce. Proto, když vypočítáme předběžnou pozici Měsíce na ekliptice, musíme ještě připočítat jednotlivé perturbace, abychom získali přesnější souřadnice. K výpočtu perturbací jsou zapotřebí i dráhové elementy Slunce (potažmo Země).

Z níže uvedených údajů lze lehce vypočítat i fázi Měsíce. Ta se v podstatě rovná rozdílu mezi ekliptikální délkou Měsíce (L) a střední délkou Slunce (Ls). Dle tohoto rozdílu najdeme v tabulce odpovídající fázi. Rozdíl vždy upravte na interval 0° - 360°.

L - Ls    0°  90°180°270°
fázeNovPrvní čtvrtÚplněkPoslední čtvrt

popisvzorecvýsledek
lokální datum a čas právě teď04.03.2024 12:32
světové datum a čas (UT) právě teď04.03.2024 11:32
UT převedeme na počet dní od 31.12.1999, hodiny a minuty převedeme na zlomky dní. Výsledek nazveme d
(operátor '\' značí dělení pouze na celá čísla, bez desetin)
d = 367 × rok - 730530
d = d - (7 × (rok + (měsíc + 9) \ 12)) \ 4
d = d + (275 × měsíc) \ 9 + den
d = d + hodiny / 24 + minuty / 1440
8830.480556
délka výstupního uzlu (Ω)
Ω = 125.1228 - 0.0529538083 × d
17.515225
sklon dráhy k ekliptice (i)
i = 5.1454
5.1454
argument perihelu Měsíce (ω)
ω = 318.0634 + 0.1643573223 × d
329.417539
velká poloosa dráhy (a)
(v poloměrech Země)
a = 60.2666
60.2666
číselná excentricita dráhy Měsíce (e)
e = 0.0549
0.0549
střední anomálie Měsíce (M)
M = 115.3654 + 13.0649929509 × d
285.531611
excentrická anomálie (E)
E je řešením Keplerovy rovnice 
M = E - e × sin(E)
282.460162
geocentrická pravoúhlá souřadnice (x)
x = a × (cos(E) - e)
9.69453
geocentrická pravoúhlá souřadnice (y)
y = a × sin(E) × √1 - e × e
-58.758346
pravá anomálie (ν)
(malé řecké písmeno )
ν = atan2(y, x)
279.368818
předběžná vzdálenost
v zemských poloměrech (r0)
r0 = √x × x + y × y
59.552726
ekliptikální pravoúhlá souřadnice (xe)
xe = r × (cos(Ω) × cos(ν+ω) - sin(Ω) × sin(ν+ω) × cos(i))
-3.908763
ekliptikální pravoúhlá souřadnice (ye)
ye = r × (sin(Ω) × cos(ν+ω) + cos(Ω) × sin(ν+ω) × cos(i))
-59.215357
ekliptikální pravoúhlá souřadnice (ze)
ze = r × (sin(ν + ω) × sin(i))
-4.978986
předběžná ekliptikální délka Měsíce (L0)
L0 = atan2(ye, xe)
266.223425
předběžná ekliptikální šířka Měsíce (B0)
B0 = atan2(ze, √xe × xe + ye × ye)
-4.795889
perturbace:
(sluneční elementy jsou označeny indexem 's' a měsíční elementy zase indexem 'm')
střední anomálie Slunce (Ms)
59.370918
střední anomálie Měsíce (Mm)
Mm = M
285.531611
střední délka Slunce (Ls)
Ls = ωs + Ms + 180
342.727176
střední délka Měsíce (Lm)
Lm = M + ω + Ω
272.464376
střední elongace Měsíce (D)
D = Lm - Ls
289.737199
argument šířky Měsíce (F)
F = Lm - Ω
254.94915
oprava pro délku Měsíce (Lp)
Lp = -1.274 × sin(Mm - 2 × D)  (evekce)
   +0.658 × sin(2 × D)    (variace)
   -0.186 × sin(Ms)      (roční nerovnost)
   -0.059 × sin(2 × Mm - 2 × D)
   -0.057 × sin(Mm - 2 × D + Ms)
   +0.053 × sin(Mm + 2 × D)
   +0.046 × sin(2 × D - Ms)
   +0.041 × sin(Mm - Ms)
   -0.035 × sin(D)
   -0.031 × sin(Mm + Ms)
   -0.015 × sin(2 × F - 2 × D)
   +0.011 × sin(Mm - 4 × D)
-1.713922
oprava pro šířku Měsíce (Bp)
Bp = -0.173 × sin(F - 2 × D)
   -0.055 × sin(Mm - F - 2 × D)
   -0.046 × sin(Mm + F - 2 × D)
   +0.033 × sin(F + 2 × D)
   +0.017 × sin(2 × Mm + F)
-0.033569
oprava pro vzdálenost Měsíce (rp)
rp = -0.58 × cos(Mm - 2 × D)
   -0.46 × cos(2 × D)
0.1197
vzdálenost Měsíce (r)
(v poloměrech Země a v kilometrech)
r = r0 + rp
59.672426
380.6 tisíc km
ekliptikální šířka Měsíce (B)
B = B0 + Bp
-4.829458
-4°50'
ekliptikální délka Měsíce (L)
L = L0 + Lp
264.509503
264°31'

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 740.den
Nahoru