Menu ≡
kalendar.beda.cz

Proč má Petr svátek dvakrát za rok

Tato zvláštnost je pěkná ukázka toho, jak v českém kalendáriu zůstávají relikty z původního katolického kalendária - martyrologia, což je seznam svátků jednotlivých mučedníků a světců, které církev každého dne slaví. Původně šlo totiž o dva různé svátky:

22. února: svátek Stolce sv. Petra

Stolec svatého Petra
Stolec svatého Petra

Církev si dne 22. února připomíná svátek Stolce sv. Petra, prvního mezi apoštoly a prvního římského biskupa, tedy také prvního papeže. V letech 35–42 byl sv. Petr biskupem v Antiochii, odkud v roce 42 odešel do Říma. Jeho katedra – biskupský stolec – je dodnes uchovávána v Římě a tvoří součást oltáře ve vatikánské bazilice. Původní katedra, tedy stolec apoštola Petra z vatikánské baziliky, byla na přání papeže Alexandra VII. (1655–1667) zahrnuta do architektury oltáře v závěru baziliky a umístěna do bronzové schrány, podpírané sochami čtyř učitelů církve – Ambrože, Augustina, Atanáše a Jana Zlatoústého, které zhotovil sochař Gian Lorenzo Bernini. V roce 1867, u příležitosti oslav 1800. výročí mučednické smrti apoštolů Petra a Pavla, byla katedra na čas ze schrány vyjmuta a vystavena k veřejné úctě, z této doby pochází i přiložená fotografie.

V kalendáři pro rok 1952 ještě uváděna zkratka svátku - Petr stol. (chybné skloňování, vhodnější je Petra stol.). O rok později se v některých kalendářích připomíná Jan Rokycana z československého kalendária. Od roku 1954 se Jan Rokycana slaví ve všech kalendářích. Po pěti letech, v roce 1957, se svátek vrátil na původní místo, ale už jen jako Petr.

roktext
22. února
1952Petr stol.
1953Petr stol.
Jan (Rokycana)
1954Jan Rokycana
1955Jan Rokycana
1956Jan Rokycana
1957Petr

29. června: svatý Petr a Pavel

Luca Giordano 1660: Ukřižování sv. Petra
Luca Giordano 1660: Ukřižování sv. Petra

Svatý Petr – Šimon, bratr sv. Ondřeje, rybář, přijal od Ježíše jméno Petr, které v řečtině znamená skála. Ježíš ho tak pojmenoval, protože se měl stát skálou, na jejímž základě bude vybudována celá církev. I proto se stal po Kristově smrti prvním z dvanácti apoštolů. Konal jménem Krista zázraky až do své smrti, někdy kolem roku 64 n. l., kdy byl za Neronovy vlády ukřižován hlavou dolů. Je uctíván jako ten, kdo má klíče od nebeského království, a jako patron církve. Bývá zobrazován s klíčem a knihou.

Svatý Pavel jako římský občan byl původně nepřítelem křesťanství a patřil k největším pronásledovatelům křesťanů v Jeruzalémě, ale na cestě do Damašku se mu zjevil Ježíš Kristus a Pavel se obrátil na křesťanskou víru. Byl prvním misionářem církve, který šířil evangelium v Malé Asii a v Evropě. Byl souzen a stať mečem roku 65 n. l. Svatý Pavel je vzýván na pomoc proti hadímu uštknutí. Podle legendy ho uštkla zmije, aniž mu jakkoliv uškodila nebo ho poranila. Bývá zobrazován s mečem a s knihou.

Další svátky

Nutno ještě upozornit, že dříve slavil Petr ještě jeden svátek, a to 19. října. Původně to byl katolický svátek Petra z Alkantary. Postupně se z něj v padesátých letech stal jen Petr, díky tomu mohli Petrové po několik let slavit jmeniny dokonce třikrát za rok! Nakonec byl v roce 1963 nahrazen Michaelou, která zůstala na stejném místě až do dnešních dob.

Pro kompletní informaci: katolické kalendárium například v roce 1957 uvádělo celkem 12 různých svátků Petra (text je v druhém pádě):

18. lednaNastolení sv. Petra v Římě
28. lednaPetra Nolaska
22. únoraNastolení sv. Petra v Antiochii
23. únoraPetra Damiánského
15. dubnaPetra Gonzalez
27. dubnaPetra Kanisia
29. dubnaPetra Veroneského
19. květnaPetra Celestina
29. červnaPetra a Pavla. ap.
1. srpnaPetra v okovech
19. říjnaPetra z Alkantary
20. prosincePetra Klavera

V nedávné historii nebylo zas tak výjimečné, že se některé jméno vyskytovalo v kalendáři vícekrát za rok. Například František slavil nejen 4. října, ale do roku 1984 i 3. prosince. Podstata je stejná, v katolickém kalendáriu jde o dva různé svaté: František z Assisi (4. říjen) a František Xaverský (3. prosinec).

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 843.den
Nahoru