Menu ≡
kalendar.beda.cz

Ottův slovník naučný, heslo Konkurrenty

Upravený přepis hesla Konkurrenty z Ottova slovníku naučného, sv. XIV

Konkurrenty (concurrentes, také epactae solis, epactae maiores nebo adiectiones solis zvané) nazývají se v chronologii čísla od 1 do 7, jež mají za účel naznačovati, na který den v témdni připadá 24. březen (u komputistů středověkých nazývaný locus nebo sedes concurrentium); při tom 1 znamená neděli, 2 pondělí, 3 úterý, 4 středu, 5 čtvrtek, 6 pátek a 7 sobotu. Protože pak ke 24. březnu náleží litera F jest mezi písmeny nedělními a konkurrentami následující poměr:

Lit. nedělníFEDCBAG
Konkurrenty1234567

Tojest má-li některý rok písmě nedělní F, čili je-li 24. března neděle, jest konkurrenta jeho 1; je-li písmě nedělní E, jest konkurrenta toho léta 2 atd. Střídání konkurrent dělo se vždy 1. března. S pomocí tabulky zde podané a tabulky písmen nedělních v článku chronologie snadno se najde konkurrenta každého roku, vypočítáme-li dříve, kolikátým jest tento rok v kruhu slunečním.

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 786.den
Nahoru