Menu ≡
kalendar.beda.cz

Sluneční kruh

English version

K výpočtu Velikonoc v juliánském kalendáři bylo nutné znát data na které v daném roce připadne neděle. K tomu byl sestrojen sluneční kruh (circulus solaris, cyclus solaris). Sluneční kruh je průběžně číslovaná řada 28 let, v níž ve všech letech označených týmž číslem připadají stejné týdenní dny na stejná data kalendářních měsíců. Toto platí jen a pouze pro juliánský kalendář, pro gregoriánský kalendář to díky nepřestupným centenárním rokům neplatí. V gregoriánském kalendáři tak ztrácí sluneční kruh své opodstatnění.

Obyčejný rok má 52 týdnů a jeden den navíc, začínal-li rok pondělím, následující rok začíná úterkem a tak dále. Takto by stačilo sedm let, aby se kalendářní data v měsíci dostala k stejným dnům týdne. Avšak díky vkládání přestupných let každý čtvrtý rok (v juliánském kalendáři) se týdenní dny posunou o dva. Celý cyklus pak nakonec trvá 28 let (7×4).

Každé hodnotě slunečního kruhu v juliánském kalendáři lze přiřadit nedělní písmeno, v gregoriánském kalendáři již toto jednoznačné přiřazení neplatí.

Vzorec pro výpočet: sluneční kruh = (rok + 9) % 28, je-li výsledkem 0, hodnota slunečního kruhu je 28

Což lze zkrátit na sluneční kruh = (rok + 8) % 28 + 1

Jako počátek prvního cyklu se bere rok 9 př. n. l., který měl být přestupný a začínal pondělím. Scaliger uváděl, že počátek prvního cyklu byl rok 328, což byl první přestupný rok po Nikajském koncilu. Vždy se počítá pouze s celými čísly, znak '%' značí operátor zbytek po dělení.

Níže je přehledná tabulka hodnot slunečního kruhu od roku 0 (dle astronomického počítání let) do roku 5599. Použití je snadné, ve sloupci najděte století a v řádku rok ve století. Na průsečíku je potom hledané číslo. Například nás zajímá hodnota slunečního kruhu pro rok 1348. Najdeme sloupec 1300 a pak řádek 48, na jejich průsečíku je číslo 13, což je hledaná hodnota slunečního kruhu pro rok 1348.

roky0
700
1400
2100
2800
3500
4200
4900
100
800
1500
2200
2900
3600
4300
5000
200
900
1600
2300
3000
3700
4400
5100
300
1000
1700
2400
3100
3800
4500
5200
400
1100
1800
2500
3200
3900
4600
5300
500
1200
1900
2600
3300
4000
4700
5400
600
1300
2000
2700
3400
4100
4800
5500
  0  28  56  84  92513117521
  1  29  57  85  102614218622
  2  30  58  86  112715319723
  3  31  59  87  122816420824
  4  32  60  88  13117521925
  5  33  61  89  142186221026
  6  34  62  90  153197231127
  7  35  63  91  164208241228
  8  36  64  92  17521925131
  9  37  65  93  186221026142
10  38  66  94  197231127153
11  39  67  95  208241228164
12  40  68  96  21925131175
13  41  69  97  221026142186
14  42  70  98  231127153197
15  43  71  99  241228164208
16  44  72  25131175219
17  45  73  261421862210
18  46  74  271531972311
19  47  75  281642082412
20  48  76  11752192513
21  49  77  218622102614
22  50  78  319723112715
23  51  79  420824122816
24  52  80  52192513117
25  53  81  622102614218
26  54  82  723112715319
27  55  83  824122816420

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 853.den
Nahoru