Menu ≡
kalendar.beda.cz

Ottův slovník naučný, heslo Kalendae

Upravený přepis hesla Kalendae z Ottova slovníku naučného, sv. XIII

Kalendae (lat.), u Římanů první den měsíce, zasvěcený bohu Janovi a Junoně příjmím Lucina. Jméno Kalendae pochází od starolatinského calare (řecky χαγειν, volati) a vysvětluje se takto: Jakmile prvního každého měsíce pontifex minor zpozoroval na nebi nový srp měsíční, zpraven o tom rex sacrorum, jenž pak s ním vystoupil na Kapitol a obětoval Junoně v curii Calabra, kdežto současně obětovala Junoně choť jeho, regina sacrorum, v regii beránka nebo svini. Pak svolal (calare) pontifex minor lid ke kurii Calabra a oznámil, kolik dní (5 nebo 7) bude míti měsíc do Non. Jméno Kalendae zůstalo pak v užívání, i když později obyčej tento pominul. O kalendách dály se výplaty.

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 873.den
Nahoru