Menu ≡
24print kalendar.beda.cz

Různá počítání kalendářní

Nezbytnou informací byla ve starých kalendářích i tabulka počtu let, které uplynuly od určité události. Většinou obsahovala několik málo řádků, v některých kalendářích však zabrala i celou stránku. Obsah se samozřejmě lišil v závislosti na nakladateli a době vydání. Data v níže uvedených tabulkách jsou pochopitelně přepočtena na letošní rok, případně upravena dle nejnovějších událostí a poznatků.

Rok 2018 je rokem:
7526—7527byzantské éry,
7246od stvoření světa podle Eusebia,
6731od stvoření světa podle Scaligera,
5778—5779od stvoření světa podle Židů,
4222od potopy světa,
2794od první Olympiády,
2771od založení Říma,
2063od juliánské opravy kalendáře,
2018od narození Krista Pána,
1948od zboření Jeruzaléma,
1643od začátku stěhování národů,
1542od konce Západořímské říše,
1484od příchodu národa českého do Bohémské země,
1294od vystavění města Prahy,
1159od uvaření prvního piva v Čechách,
1155od pokřesťanění Slovanů sv. Cyrilem a Metodějem,
923od počátku křižáckých válek,
778od vynalezení papíru,
616od postavení pražského mostu,
578od vynalezení knihtisku,
526od objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem,
453od přivezení brambor do Evropy,
436od opravy kalendáře papežem Řehořem XIII.,
409od vynálezu dalekohledu,
370od vpádu Švédů do Prahy,
319od zavedení opraveného kalendáře,
304od posledního moru v Praze,
253od vynálezu parního stroje,
242od zavedení všeobecného kalendáře,
100od konce 1. světové války,
100od vzniku Československé republiky,
73od konce 2. světové války,
29od pádu komunismu ve východní Evropě.

Tuto tabulku pak zparodoval Humoristický Kalendář na rok 1859:

Historický kalendář
uplynulo 5779 let od prvního základu k přírodnickým sbírkám českeho musea.
uplynulo 3929 let od prvního nadějného mladíka, jenž se u kašny zamiloval.
uplynulo 2335 let od doby, když ženské daly mnoho zlata pro tele, což se ještě nyní často stává.
uplynulo 1159 let od vynálezu, že se může ze slámy papír dělat. Přemnozí myslejí, že vynález ten pochází z jejich hlavy.
uplynulo 607 let od doby co Žižka Husovi tykati počal.
uplynulo 542 let od vyjití první české knihy, což zavdalo příčinu k vydávání spisů rozličných.
uplynulo 475 let od chvíle, co po Koperníkovu důkazu o otáčení se naší Země mnohým zůstal rozum státi.
uplynulo 219 let od provozování první české původní truchlohry, nad níž obecenstvo splakalo. (?)
uplynulo 186 let co se lidé naučili brambory píti. (?)
uplynulo 5 let od první přímé volby prezidenta v Bohémské zemi.

Další informace:

24print 24print Nahoru