Menu ≡
kalendar.beda.cz

Různá počítání kalendářní

Nezbytnou informací byla ve starých kalendářích i tabulka počtu let, které uplynuly od určité události. Většinou obsahovala několik málo řádků, v některých kalendářích však zabrala i celou stránku. Obsah se samozřejmě lišil v závislosti na nakladateli a době vydání. Data v níže uvedených tabulkách jsou pochopitelně přepočtena na letošní rok, případně upravena dle nejnovějších událostí a poznatků.

Rok 2024 je rokem:
7532—7533byzantské éry,
7252od stvoření světa podle Eusebia,
6737od stvoření světa podle Scaligera,
5784—5785od stvoření světa podle Židů,
4228od potopy světa,
2800od první Olympiády,
2777od založení Říma,
2069od juliánské opravy kalendáře,
2024od narození Krista Pána,
1954od zboření Jeruzaléma,
1649od začátku stěhování národů,
1548od konce Západořímské říše,
1490od příchodu národa českého do Bohémské země,
1300od vystavění města Prahy,
1165od uvaření prvního piva v Čechách,
1161od pokřesťanění Slovanů sv. Cyrilem a Metodějem,
929od počátku křižáckých válek,
784od vynalezení papíru,
622od postavení pražského mostu,
584od vynalezení knihtisku,
532od objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem,
459od přivezení brambor do Evropy,
442od opravy kalendáře papežem Řehořem XIII.,
415od vynálezu dalekohledu,
376od vpádu Švédů do Prahy,
325od zavedení opraveného kalendáře,
310od posledního moru v Praze,
259od vynálezu parního stroje,
248od zavedení všeobecného kalendáře,
106od konce 1. světové války,
106od vzniku Československé republiky,
79od konce 2. světové války,
35od pádu komunismu ve východní Evropě.

Tuto tabulku pak zparodoval Humoristický Kalendář na rok 1859:

Historický kalendář
uplynulo 5785 let od prvního základu k přírodnickým sbírkám českeho musea.
uplynulo 3935 let od prvního nadějného mladíka, jenž se u kašny zamiloval.
uplynulo 2341 let od doby, když ženské daly mnoho zlata pro tele, což se ještě nyní často stává.
uplynulo 1165 let od vynálezu, že se může ze slámy papír dělat. Přemnozí myslejí, že vynález ten pochází z jejich hlavy.
uplynulo 613 let od doby co Žižka Husovi tykati počal.
uplynulo 548 let od vyjití první české knihy, což zavdalo příčinu k vydávání spisů rozličných.
uplynulo 481 let od chvíle, co po Koperníkovu důkazu o otáčení se naší Země mnohým zůstal rozum státi.
uplynulo 225 let od provozování první české původní truchlohry, nad níž obecenstvo splakalo. (?)
uplynulo 192 let co se lidé naučili brambory píti. (?)
uplynulo 11 let od první přímé volby prezidenta v Bohémské zemi.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 853.den
Nahoru