Menu ≡
kalendar.beda.cz

Různá počítání kalendářní

Nezbytnou informací byla ve starých kalendářích i tabulka počtu let, které uplynuly od určité události. Většinou obsahovala několik málo řádků, v některých kalendářích však zabrala i celou stránku. Obsah se samozřejmě lišil v závislosti na nakladateli a době vydání. Data v níže uvedených tabulkách jsou pochopitelně přepočtena na letošní rok, případně upravena dle nejnovějších událostí a poznatků.

Rok 2023 je rokem:
7531—7532byzantské éry,
7251od stvoření světa podle Eusebia,
6736od stvoření světa podle Scaligera,
5783—5784od stvoření světa podle Židů,
4227od potopy světa,
2799od první Olympiády,
2776od založení Říma,
2068od juliánské opravy kalendáře,
2023od narození Krista Pána,
1953od zboření Jeruzaléma,
1648od začátku stěhování národů,
1547od konce Západořímské říše,
1489od příchodu národa českého do Bohémské země,
1299od vystavění města Prahy,
1164od uvaření prvního piva v Čechách,
1160od pokřesťanění Slovanů sv. Cyrilem a Metodějem,
928od počátku křižáckých válek,
783od vynalezení papíru,
621od postavení pražského mostu,
583od vynalezení knihtisku,
531od objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem,
458od přivezení brambor do Evropy,
441od opravy kalendáře papežem Řehořem XIII.,
414od vynálezu dalekohledu,
375od vpádu Švédů do Prahy,
324od zavedení opraveného kalendáře,
309od posledního moru v Praze,
258od vynálezu parního stroje,
247od zavedení všeobecného kalendáře,
105od konce 1. světové války,
105od vzniku Československé republiky,
78od konce 2. světové války,
34od pádu komunismu ve východní Evropě.

Tuto tabulku pak zparodoval Humoristický Kalendář na rok 1859:

Historický kalendář
uplynulo 5784 let od prvního základu k přírodnickým sbírkám českeho musea.
uplynulo 3934 let od prvního nadějného mladíka, jenž se u kašny zamiloval.
uplynulo 2340 let od doby, když ženské daly mnoho zlata pro tele, což se ještě nyní často stává.
uplynulo 1164 let od vynálezu, že se může ze slámy papír dělat. Přemnozí myslejí, že vynález ten pochází z jejich hlavy.
uplynulo 612 let od doby co Žižka Husovi tykati počal.
uplynulo 547 let od vyjití první české knihy, což zavdalo příčinu k vydávání spisů rozličných.
uplynulo 480 let od chvíle, co po Koperníkovu důkazu o otáčení se naší Země mnohým zůstal rozum státi.
uplynulo 224 let od provozování první české původní truchlohry, nad níž obecenstvo splakalo. (?)
uplynulo 191 let co se lidé naučili brambory píti. (?)
uplynulo 10 let od první přímé volby prezidenta v Bohémské zemi.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 580.den
Nahoru