Menu ≡
kalendar.beda.cz

Různá počítání kalendářní

Nezbytnou informací byla ve starých kalendářích i tabulka počtu let, které uplynuly od určité události. Většinou obsahovala několik málo řádků, v některých kalendářích však zabrala i celou stránku. Obsah se samozřejmě lišil v závislosti na nakladateli a době vydání. Data v níže uvedených tabulkách jsou pochopitelně přepočtena na letošní rok, případně upravena dle nejnovějších událostí a poznatků.

Rok 2019 je rokem:
7527—7528byzantské éry,
7247od stvoření světa podle Eusebia,
6732od stvoření světa podle Scaligera,
5779—5780od stvoření světa podle Židů,
4223od potopy světa,
2795od první Olympiády,
2772od založení Říma,
2064od juliánské opravy kalendáře,
2019od narození Krista Pána,
1949od zboření Jeruzaléma,
1644od začátku stěhování národů,
1543od konce Západořímské říše,
1485od příchodu národa českého do Bohémské země,
1295od vystavění města Prahy,
1160od uvaření prvního piva v Čechách,
1156od pokřesťanění Slovanů sv. Cyrilem a Metodějem,
924od počátku křižáckých válek,
779od vynalezení papíru,
617od postavení pražského mostu,
579od vynalezení knihtisku,
527od objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem,
454od přivezení brambor do Evropy,
437od opravy kalendáře papežem Řehořem XIII.,
410od vynálezu dalekohledu,
371od vpádu Švédů do Prahy,
320od zavedení opraveného kalendáře,
305od posledního moru v Praze,
254od vynálezu parního stroje,
243od zavedení všeobecného kalendáře,
101od konce 1. světové války,
101od vzniku Československé republiky,
74od konce 2. světové války,
30od pádu komunismu ve východní Evropě.

Tuto tabulku pak zparodoval Humoristický Kalendář na rok 1859:

Historický kalendář
uplynulo 5780 let od prvního základu k přírodnickým sbírkám českeho musea.
uplynulo 3930 let od prvního nadějného mladíka, jenž se u kašny zamiloval.
uplynulo 2336 let od doby, když ženské daly mnoho zlata pro tele, což se ještě nyní často stává.
uplynulo 1160 let od vynálezu, že se může ze slámy papír dělat. Přemnozí myslejí, že vynález ten pochází z jejich hlavy.
uplynulo 608 let od doby co Žižka Husovi tykati počal.
uplynulo 543 let od vyjití první české knihy, což zavdalo příčinu k vydávání spisů rozličných.
uplynulo 476 let od chvíle, co po Koperníkovu důkazu o otáčení se naší Země mnohým zůstal rozum státi.
uplynulo 220 let od provozování první české původní truchlohry, nad níž obecenstvo splakalo. (?)
uplynulo 187 let co se lidé naučili brambory píti. (?)
uplynulo 6 let od první přímé volby prezidenta v Bohémské zemi.

Další informace:

Nahoru