Menu ≡
kalendar.beda.cz

Různá počítání kalendářní

Nezbytnou informací byla ve starých kalendářích i tabulka počtu let, které uplynuly od určité události. Většinou obsahovala několik málo řádků, v některých kalendářích však zabrala i celou stránku. Obsah se samozřejmě lišil v závislosti na nakladateli a době vydání. Data v níže uvedených tabulkách jsou pochopitelně přepočtena na letošní rok, případně upravena dle nejnovějších událostí a poznatků.

Rok 2021 je rokem:
7529—7530byzantské éry,
7249od stvoření světa podle Eusebia,
6734od stvoření světa podle Scaligera,
5781—5782od stvoření světa podle Židů,
4225od potopy světa,
2797od první Olympiády,
2774od založení Říma,
2066od juliánské opravy kalendáře,
2021od narození Krista Pána,
1951od zboření Jeruzaléma,
1646od začátku stěhování národů,
1545od konce Západořímské říše,
1487od příchodu národa českého do Bohémské země,
1297od vystavění města Prahy,
1162od uvaření prvního piva v Čechách,
1158od pokřesťanění Slovanů sv. Cyrilem a Metodějem,
926od počátku křižáckých válek,
781od vynalezení papíru,
619od postavení pražského mostu,
581od vynalezení knihtisku,
529od objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem,
456od přivezení brambor do Evropy,
439od opravy kalendáře papežem Řehořem XIII.,
412od vynálezu dalekohledu,
373od vpádu Švédů do Prahy,
322od zavedení opraveného kalendáře,
307od posledního moru v Praze,
256od vynálezu parního stroje,
245od zavedení všeobecného kalendáře,
103od konce 1. světové války,
103od vzniku Československé republiky,
76od konce 2. světové války,
32od pádu komunismu ve východní Evropě.

Tuto tabulku pak zparodoval Humoristický Kalendář na rok 1859:

Historický kalendář
uplynulo 5782 let od prvního základu k přírodnickým sbírkám českeho musea.
uplynulo 3932 let od prvního nadějného mladíka, jenž se u kašny zamiloval.
uplynulo 2338 let od doby, když ženské daly mnoho zlata pro tele, což se ještě nyní často stává.
uplynulo 1162 let od vynálezu, že se může ze slámy papír dělat. Přemnozí myslejí, že vynález ten pochází z jejich hlavy.
uplynulo 610 let od doby co Žižka Husovi tykati počal.
uplynulo 545 let od vyjití první české knihy, což zavdalo příčinu k vydávání spisů rozličných.
uplynulo 478 let od chvíle, co po Koperníkovu důkazu o otáčení se naší Země mnohým zůstal rozum státi.
uplynulo 222 let od provozování první české původní truchlohry, nad níž obecenstvo splakalo. (?)
uplynulo 189 let co se lidé naučili brambory píti. (?)
uplynulo 8 let od první přímé volby prezidenta v Bohémské zemi.

Další informace:

www.myonlymy.cz
Nahoru