Menu ≡
kalendar.beda.cz

Různá počítání kalendářní

Nezbytnou informací byla ve starých kalendářích i tabulka počtu let, které uplynuly od určité události. Většinou obsahovala několik málo řádků, v některých kalendářích však zabrala i celou stránku. Obsah se samozřejmě lišil v závislosti na nakladateli a době vydání. Data v níže uvedených tabulkách jsou pochopitelně přepočtena na letošní rok, případně upravena dle nejnovějších událostí a poznatků.

Rok 2022 je rokem:
7530—7531byzantské éry,
7250od stvoření světa podle Eusebia,
6735od stvoření světa podle Scaligera,
5782—5783od stvoření světa podle Židů,
4226od potopy světa,
2798od první Olympiády,
2775od založení Říma,
2067od juliánské opravy kalendáře,
2022od narození Krista Pána,
1952od zboření Jeruzaléma,
1647od začátku stěhování národů,
1546od konce Západořímské říše,
1488od příchodu národa českého do Bohémské země,
1298od vystavění města Prahy,
1163od uvaření prvního piva v Čechách,
1159od pokřesťanění Slovanů sv. Cyrilem a Metodějem,
927od počátku křižáckých válek,
782od vynalezení papíru,
620od postavení pražského mostu,
582od vynalezení knihtisku,
530od objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem,
457od přivezení brambor do Evropy,
440od opravy kalendáře papežem Řehořem XIII.,
413od vynálezu dalekohledu,
374od vpádu Švédů do Prahy,
323od zavedení opraveného kalendáře,
308od posledního moru v Praze,
257od vynálezu parního stroje,
246od zavedení všeobecného kalendáře,
104od konce 1. světové války,
104od vzniku Československé republiky,
77od konce 2. světové války,
33od pádu komunismu ve východní Evropě.

Tuto tabulku pak zparodoval Humoristický Kalendář na rok 1859:

Historický kalendář
uplynulo 5783 let od prvního základu k přírodnickým sbírkám českeho musea.
uplynulo 3933 let od prvního nadějného mladíka, jenž se u kašny zamiloval.
uplynulo 2339 let od doby, když ženské daly mnoho zlata pro tele, což se ještě nyní často stává.
uplynulo 1163 let od vynálezu, že se může ze slámy papír dělat. Přemnozí myslejí, že vynález ten pochází z jejich hlavy.
uplynulo 611 let od doby co Žižka Husovi tykati počal.
uplynulo 546 let od vyjití první české knihy, což zavdalo příčinu k vydávání spisů rozličných.
uplynulo 479 let od chvíle, co po Koperníkovu důkazu o otáčení se naší Země mnohým zůstal rozum státi.
uplynulo 223 let od provozování první české původní truchlohry, nad níž obecenstvo splakalo. (?)
uplynulo 190 let co se lidé naučili brambory píti. (?)
uplynulo 9 let od první přímé volby prezidenta v Bohémské zemi.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 279.den
Nahoru