Menu ≡
kalendar.beda.cz

Různá počítání kalendářní

Nezbytnou informací byla ve starých kalendářích i tabulka počtu let, které uplynuly od určité události. Většinou obsahovala několik málo řádků, v některých kalendářích však zabrala i celou stránku. Obsah se samozřejmě lišil v závislosti na nakladateli a době vydání. Data v níže uvedených tabulkách jsou pochopitelně přepočtena na letošní rok, případně upravena dle nejnovějších událostí a poznatků.

Rok 2020 je rokem:
7528—7529byzantské éry,
7248od stvoření světa podle Eusebia,
6733od stvoření světa podle Scaligera,
5780—5781od stvoření světa podle Židů,
4224od potopy světa,
2796od první Olympiády,
2773od založení Říma,
2065od juliánské opravy kalendáře,
2020od narození Krista Pána,
1950od zboření Jeruzaléma,
1645od začátku stěhování národů,
1544od konce Západořímské říše,
1486od příchodu národa českého do Bohémské země,
1296od vystavění města Prahy,
1161od uvaření prvního piva v Čechách,
1157od pokřesťanění Slovanů sv. Cyrilem a Metodějem,
925od počátku křižáckých válek,
780od vynalezení papíru,
618od postavení pražského mostu,
580od vynalezení knihtisku,
528od objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem,
455od přivezení brambor do Evropy,
438od opravy kalendáře papežem Řehořem XIII.,
411od vynálezu dalekohledu,
372od vpádu Švédů do Prahy,
321od zavedení opraveného kalendáře,
306od posledního moru v Praze,
255od vynálezu parního stroje,
244od zavedení všeobecného kalendáře,
102od konce 1. světové války,
102od vzniku Československé republiky,
75od konce 2. světové války,
31od pádu komunismu ve východní Evropě.

Tuto tabulku pak zparodoval Humoristický Kalendář na rok 1859:

Historický kalendář
uplynulo 5781 let od prvního základu k přírodnickým sbírkám českeho musea.
uplynulo 3931 let od prvního nadějného mladíka, jenž se u kašny zamiloval.
uplynulo 2337 let od doby, když ženské daly mnoho zlata pro tele, což se ještě nyní často stává.
uplynulo 1161 let od vynálezu, že se může ze slámy papír dělat. Přemnozí myslejí, že vynález ten pochází z jejich hlavy.
uplynulo 609 let od doby co Žižka Husovi tykati počal.
uplynulo 544 let od vyjití první české knihy, což zavdalo příčinu k vydávání spisů rozličných.
uplynulo 477 let od chvíle, co po Koperníkovu důkazu o otáčení se naší Země mnohým zůstal rozum státi.
uplynulo 221 let od provozování první české původní truchlohry, nad níž obecenstvo splakalo. (?)
uplynulo 188 let co se lidé naučili brambory píti. (?)
uplynulo 7 let od první přímé volby prezidenta v Bohémské zemi.

Další informace:

Nahoru