Menu ≡
kalendar.beda.cz

Rozložení Velikonočních nedělí v závislosti na epaktě

0292827262525242322212019181716151413121110987654321sum
22. bře        27550                      27550
23. bře        2707527075                     54150
24. bře        270752707527075                    81225
25. bře        27550275502755027550                   110200
26. bře        2660026600266002660026600                  133000
27. bře        275502755027550275502755027550                 165300
28. bře        26600266002660026600266002660026600                186200
29. bře         27550275502755027550275502755027550               192850
30. bře          27075270752707527075270752707527075              189525
31. bře           27075270752707527075270752707527075             189525
1. dub            27550275502755027550275502755027550            192850
2. dub             26600266002660026600266002660026600           186200
3. dub              27550275502755027550275502755027550          192850
4. dub               26600266002660026600266002660026600         186200
5. dub                27550275502755027550275502755027550        192850
6. dub                 27075270752707527075270752707527075       189525
7. dub                  27075270752707527075270752707527075      189525
8. dub                   27550275502755027550275502755027550     192850
9. dub                    26600266002660026600266002660026600    186200
10. dub                     27550275502755027550275502755027550   192850
11. dub                      26600266002660026600266002660026600  186200
12. dub                       27550275502755027550275502755027550 192850
13. dub                        27075270752707527075270752707527075189525
14. dub27075                        270752707527075270752707527075189525
15. dub2755027550                        2755027550275502755027550192850
16. dub266002660026600                        26600266002660026600186200
17. dub27550275502755027550                        275502755027550192850
18. dub266002660026600266002660011200                       2660026600197400
19. dub2755027550275502755027550116001595027550                      27550220400
20. dub2707527075270752707527075114001567527075                       189525
21. dub 27075270752707527075114001567527075                       162450
22. dub  275502755027550116001595027550                       137750
23. dub   2660026600112001540026600                       106400
24. dub    27550116001595027550                       82650
25. dub      1540026600                       42000

Dané epaktě je přiřazeno datum cyklického úplňku (ten může být v jakémkoliv dni týdne), následující neděle je pak Velikonoční neděle. Každé epaktě lze tedy přiřadit právě sedm kalendářních dat Velikonoční neděle. Ve výše zobrazené tabulce jsou v řádcích všechna možná kalendářní data Velikonoční neděle a ve sloupcích jednotlivé epakty. V průsečíku je pak počet Velikonočních nedělí v celém cyklu Velikonoc (který trvá 5 700 000 let) pro dané datum a epaktu. Data pro epaktu 25 se převádějí podle velikosti Zlatého čísla buď k epaktě 24 nebo k epaktě 26. Více o zvláštním ošetření této epakty na stránce Epakta 25. Sumární výsledky v této tabulce srovnejte s grafem na stránce Výskyty Velikonoční neděle pro jednotlivé dny v celém cyklu Velikonoc gregoriánského kalendáře.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 844.den
Nahoru