Menu ≡
kalendar.beda.cz

Francouzský věčný kalendář

Další věčný kalendář, tentokrát z Francie, zdroj naleznete v Annuaire pour l'an 1975, vydaný úřadem Bureau des longitudes. Pracuje pro juliánské roky 0 (tedy rok 1 př. n. l.) až 1599 a gregoriánské roky 1582 až 3099. Použití je zvláštní, sčítáte indexy jednotlivých kalendářních úseků a dle zbytku po dělení součtu číslem 7 určíte den týdne pro zadané kalendářní datum. Sloupec označený i je index. Nejprve najdete index pro století, pak pro desetiletí, přitom je důležité zda jde o sudé či liché číslo. Jednotky roků totiž vyhledáváte buď v sloupci pro sudé či liché desetiletí a opět určíme index. Pak určíme index měsíce, leden či únor přestupného roku je zvýrazněn. Nakonec určíme index pro den měsíce. Sečteme jednotlivé indexy, dělíme součet 7 a výsledek je index dne týdne.

Postup určení dne týdne pro 11. září 1963. Číslo roku rozdělíme na první dvě cifry, to je 19, hledáme ve sloupci (gregoriánské) století, tam je v řádku s indexem 1. Desetiletí je 6, ta je v řádku s indexem 2 a navíc je 6 sudá. Poslední cifra roku je 3, hledáme ji ve sloupci pro sudé desetiletí, index je 5. Měsíc září má index 5 a den měsíce 4. Sečteme všechny indexy, 1+2+5+5+4=17. Zbytek po dělení 7 je 3 (17=2*7+3). V posledním sloupci je pro index 3 středa, což je hledaný den týdne pro 11. září 1963.

irokměsícden
měsíce
den
týdne
stoletídesetiletíroky
juliánskégregoriánskésudélichédeset.
sudé
deset.
liché
14 1115 19 23 27255květen1 8 15 22 29pondělí
23 10610 60srpen únor2 9 16 23 30úterý
32 918 22 26 3051 71 6únor březen listopad3 10 17 24 31středa
41 8 150927červen4 11 18 25čtvrtek
50 7 1417 21 25 2943 82 8září prosinec5 12 19 26pátek
66 138393 9duben červenec leden6 13 20 27sobota
05 1216 20 24 28744leden říjen7 14 21 28neděle

Kalendář můžeme použít i jinak, například nás zajímá v kterých měsících roku 2017 bude pátek třináctého. Pro 20 je index 0, pro 1 je index 2 a pro 7 je index 4. Index pro měsíc hledáme, index pro den 13 je 6 a tentokráte známe index pro den týdne, pro pátek je to 5. Dostaneme tedy tuto jednoduchou rovnici: 0+2+4+m+6=5+7×k. Kde m je index hledaných měsíců a k je libovolné přirozené číslo (včetně 0), nezapomeňte, že na pravé straně rovnice je zbytek po dělení. Po úpravě dostaneme 12+m=5+7×k. Bude-li k=1, tak m je rovno nule, což je hledaný index. Pro index 0 jsou v tabulce měsíce leden a říjen. V těchto měsících roku 2017 tedy bude pátek třináctého.

Podobně lze nalézt pátou červencovou sobotu roku 2016: dostaneme rovnici 0+2+3+6+d=6+7×k, kde d je index hledaného dne. Po zjednodušení dostaneme 11+d=6+7×k, pro k=1 je d=2. Pro tento index jsou sobotní dny 2, 9, 16, 23 a 30. A protože nás zajímá pátá sobota, jde o 30. červenec 2016.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 873.den
Nahoru