Menu ≡
kalendar.beda.cz

Norma ISO 8601

International Organization for Standardization
International Organization
for Standardization

Mezinárodní norma ISO 8601 je standard pro zobrazování data a času a formátu jejich výměny. První vydání textu je z roku 1988, nyní platí vydání z roku 2019. Celý název zní: ISO 8601-1: Datové prvky a formáty výměny - Výměna informací - Zobrazení data a času. Tato mezinárodní norma se používá kdykoliv při výměně informací pro zobrazení data v gregoriánském kalendáři, časů v 24hodinové časomíře, časových intervalů a opakovaných časových intervalů a formátů těchto zobrazení. Tato mezinárodní norma se nevztahuje na údaje data a času, kde se používá jejich slovní vyjádření, a na údaje data a času, které nejsou zobrazeny pomocí znaků.


Dnešní datum a čas právě teď dle normy: 2024-06-16T04:16:56+0200

Norma řadí elementární prvky kalendářního data od významnějších po méně významné. Zápis je ve tvaru

YYYY-MM-DDThh:mm:ss±hh:mm

Lze používat i zápisy jen pro datum, či jen pro čas. Lze také použít zobrazení se sníženou přesností.

Dnešní datum v týdenním vyjádření dle normy: 2024-W24-7

Je možné uvádět i časovou stupnici týdenního kalendáře. Ta je založena na neohraničené sérii po sobě jdoucích kalendářních týdnů. Kalendářní týden je časový interval sedmi kalendářních dnů začínající pondělím. Číslo kalendářního týdne identifikuje kalendářní týden v kalendářním roce. Referenční bod časové stupnice přiřazuje 1. lednu 2000 sobotu. Dle normy má kalendářní rok 52 nebo 53 kalendářních týdnů. První kalendářní týden v roce má až tři dny z přecházejícího roku. Toto pravidlo je shodné s pravidlem: první kalendářní týden je týden, který obsahuje 4. leden. A poslední kalendářní týden v roce má až tři dny z následujícího roku. Díky tomu u se některých kalendářních dat může lišit rok v datu tvaru YYYYMMDD a rok v datu s číslem týdne. Například datum 2012-12-31 lze vyjádřit i jako 2013-W01-1, rozšířený zápis je ve tvaru

YYYY-Www-D

Opět lze použít i jiné zápisy a zobrazení se sníženou přesností.

Dnešní datum s dnem v roce dle normy: 2024-168

Datum lze uvádět i s pořadovými dny roku, jde o čísla od 001 do 365 či 366 v závislosti zda jde o běžný či přestupný rok. používá se následující vzor:

YYYY-DDD

Také zde lze použít i jiný zápis.

Přestupný rok

Přestupný rok je rok, jehož číslo roku je beze zbytku dělitelné čtyřmi. Avšak stoletý rok není přestupným rokem, jestliže jeho číslo roku není beze zbytku dělitelné čtyřmi sty.

Kalendářní měsíce

Číslo měsíceNázev měsícePočet dnů v měsíciPořadová data dnů v běžném rocePořadová data dnů v přest. roce
01leden31001—031001—031
02únor28
(v přest. roce 29)
032—059032—060
03březen31060—090061—091
04duben30091—120092—121
05květen31121—151122—152
06červen30152—181153—182
07červenec31182—212183—213
08srpen31213—243214—244
09září30244—273245—274
10říjen31274—304275—305
11listopad30305—334306—335
12prosinec31335—365336—366

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 844.den
Nahoru