Menu ≡
kalendar.beda.cz

Četnost dnů týdne pro jednotlivé dny měsíce

Níže zobrazená tabulka ukazuje četnost dnů týdne pro jednotlivé dny měsíce v celém 400-letém cyklu gregoriánského kalendáře. Teprve po 400 letech se znovu opakují v gregoriánském kalendáři všechna kalendářní data ve stejném pořadí (vyjma Velikonoční neděle). V řádcích jsou jednotlivé dny v měsíci a sloupce zase ukazují jejich počet výskytů pro dny týdne v celém cyklu. Z prvního řádku dat tabulky je patrné, že prvního jakéhokoliv měsíce je nejčastěji (zvýrazněno tučně) v neděli a to v celém cyklu 688×. Naopak, nejméně často se první den v měsíci vyskytuje v pondělí a v sobotu, relativní rozdíl mezi oběma údaji je však jen něco přes půl procenta. Postupujeme-li v tabulce níže, nelze si nevšimnout jisté pravidelnosti. Také zjistíme, že třináctý den měsíce se nejčastěji vyskytuje v pátek, to je obávaný pátek třináctého. Pravidelnost je porušena až na konci tabulky, 28 dní má totiž každý měsíc, ale 29 dní a více, už jen některé.

denPoÚtStČtSoNe
1.684687685685687684688
2.688684687685685687684
3.684688684687685685687
4.687684688684687685685
5.685687684688684687685
6.685685687684688684687
7.687685685687684688684
8.684687685685687684688
9.688684687685685687684
10.684688684687685685687
11.687684688684687685685
12.685687684688684687685
13.685685687684688684687
14.687685685687684688684
15.684687685685687684688
16.688684687685685687684
17.684688684687685685687
18.687684688684687685685
19.685687684688684687685
20.685685687684688684687
21.687685685687684688684
22.684687685685687684688
23.688684687685685687684
24.684688684687685685687
25.687684688684687685685
26.685687684688684687685
27.685685687684688684687
28.687685685687684688684
29.641644642642643641644
30.631626631627629629627
31.399401398402399401400

Zhotovíme-li si podobnou tabulku pro jednotlivé dny roku, zjistíme například, že Nový rok (1. leden) se nejčastěji vyskytuje v úterý, v pátek a v neděli. Rozdíly oproti nejméně častým dnům týdne jsou opět minimální, jen 3%. Štědrý den (24. prosinec) se zase nejhojněji vyskytuje v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 826.den
Nahoru