Menu ≡
kalendar.beda.cz

Pracovní kalkulačka

Kalendářní data zadávejte ve tvaru DD.MM.RRRR, výpočty lze provádět pouze mezi lety 2001 až 2050. Tato kalkulačka počítá dny včetně začátečního i konečného data. Jako volné dny jsou brány soboty, neděle, státní a ostatní svátky. Pro správnou funkci je třeba mít povolen Javascript v prohlížeči.

Délka období mezi dvěma kalendářními daty v pracovních dnech:


V této volbě si lze spočítat součet kalendářního data a pracovních dní, výsledkem je datum a den v týdnu. Můžete zadat i záporné číslo, pak se provede odčítání.

Součet kalendářního data a pracovních dní:


Příklady použití

Prosinec 2013
Prosinec 2013

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 873.den
Nahoru