Menu ≡
kalendar.beda.cz

Jak vytvořit vlastní věčný kalendář

první čtvrtletí roku 2001
první čtvrtletí roku 2001

Pomocí věčného kalendáře můžeme určit den týdne pro zvolené datum. Existuje vícero způsobů vytvoření vlastního věčného kalendáře, jeden z nejjednodušších postupů zde rozebereme. Začneme například rokem 2001, ten pěkně začíná pondělkem. V prvním týdnu je číslo dne v měsíci shodné s pořadovým číslem dne týdne, například 5. leden je i pátým dnem v týdnu, tedy pátek. Pro zbylé týdny v lednu si lehce pomůžeme vydělením čísla dne sedmi a zbytek opět udává pořadové číslo dne v týdnu. Pokud je zbytek nula, jde o neděli. Například 23. ledna je úterý neboť 23 děleno 7 je 3 a zbytek je 2, což je druhý den v týdnu, tedy úterý. Zkráceně zapsáno 23 % 7 = 2, kde znak '%' značí operátor celočíselný zbytek po dělení. A protože 31 % 7 = 3, je 31. leden roku 2001 ve středu.

Ale co s únorem, když nezačíná v pondělí? Pomůžeme si konstantou pro daný měsíc, kterou přičteme k číslu dne v měsíci. Konstantu vypočteme jednoduše, pokud měsíc začíná v pondělí je konstanta rovna nule, pokud měsíc začíná v úterý je konstanta rovna 1 a tak dále až do neděle, kdy je konstanta rovna 6. Ve své podstatě udává konstanta počet dnů mezi pondělkem a prvním dnem v měsíci. Protože únor začíná ve čtvrtek je konstanta rovna 3. Nyní se pokusíme zjistit, jaký je den týdne pro 18. únor 2001. Vezmeme číslo dne v měsíci (18), k němu přičteme konstantu pro únor 2001 (3), výsledek dělíme 7 a celočíselný zbytek udává pořadové číslo dne v týdnu. Matematicky zapsáno (18 + 3) % 7 = 0. Protože výsledek je 0, jde o neděli.

Protože březen 2001 začíná také ve čtvrtek je jeho konstanta stejná, tedy 3. Konstanta pro březen se bude lišit od únorové pouze v přestupných letech. Takto si pro celý rok 2001 můžeme zhotovit tabulku konstant:

rokledúnobředubkvěčenčecsrpzářříjlispro
2001033614625035
led0
úno3
bře3
dub6
kvě1
čen4
čec6
srp2
zář5
říj0
lis3
pro5

Nyní si už můžeme lehce zjistit den týdne pro jakékoliv datum roku 2001. Zde je například postup pro 31. prosinec 2001: vezmeme číslo dne v měsíci (31), k němu přičteme konstantu pro prosinec 2001 (5) a výsledek dělíme 7. Matematicky zapsáno (31 + 5) % 7 = 1. A protože zbytek po dělení je 1, jde o pondělí.

Abychom nemuseli zpaměti počítat celočíselné zbytky, zhotovíme si pomocnou tabulku pro jednotlivé dny v týdnu, kde je již součet pořadového čísla dne v měsíci a konstanty pro daný měsíc. Maximální hodnota v tabulce je 37 neboť nejvyšší pořadové číslo dne v měsíci je 31 a nejvyšší konstanta pro libovolný měsíc je 6.

pomocná tabulka
po1815222936
út2916233037
st310172431
čt411182532
512192633
so613202734
ne714212835

Za pomoci těchto dvou tabulek, již lehce nalezneme den v týdnu třeba pro 21. srpen 2001: k 21 přičteme konstantu pro srpen 2001 - tedy 2, výsledek 23 najdeme v pomocné tabulce v řádku pro úterý.

Nyní si můžeme zhotovit tabulku konstant pro další roky, všechny možné varianty se opakují v cyklu 28 let, proto má níže uvedená tabulka 28 řádků:

rokledúnobředubkvěčenčecsrpzářříjlispro
2001033614625035
2002144025036146
2003255136140250
2004360351362402
2005511462403513
2006622503514624
2007033614625035
2008145136140250
2009366240251361
2010400351362402
2011511462403513
2012623614625035
2013144025036146
2014255136140250
2015366240251361
2016401462403513
2017622503514624
2018033614625035
2019144025036146
2020256240251361
2021400351362402
2022511462403513
2023622503514624
2024034025036146
2025255136140250
2026366240251361
2027400351362402
2028512503514624

Tabulku si vyzkoušíme pro dnešní datum 21. květen 2024: k číslu dne (21) přičteme konstantu pro květen 2024, tedy 2. Výsledek je 23 a ten najdeme v pomocné tabulce v řádku pro út, dnes je úterý.

Protože se kalendářní data opakují ve stejných dnech týdne po 28 letech můžeme lehce rozšířit tabulku o další roky, stačí jen přičítat, či odčítat 28. První řádky tabulky pak mohou vypadat například takto:

rokyledúnobředubkvěčenčecsrpzářříjlispro
1917 1945 1973 2001 2029033614625035
1918 1946 1974 2002 2030144025036146
roky1917 1945 1973 2001 20291918 1946 1974 2002 2030
led01
úno34
bře34
dub60
kvě12
čen45
čec60
srp23
zář56
říj01
lis34
pro56

Ale pozor, v gregoriánském kalendáři jsou například roky 1900 a 2100 nepřestupné, zde se 28-letý cyklus opakování přeruší. Na to je zapotřebí při vytváření tabulky rozsáhlejšího věčného kalendáře pamatovat! Informace pro znalce: roky na posledním řádku tohoto typu věčného kalendáře maji vždy nedělní písmeno BA. Tabulka s větším rozsahem let pak může vypadat například takto:

rokyledúnobředubkvěčenčecsrpzářříjlispro
1849 1877 1900 1917 1945 1973 2001 2029033614625035
1850 1878           1918 1946 1974 2002 2030144025036146
1851 1879           1919 1947 1975 2003 2031255136140250
1852 1880           1920 1948 1976 2004 2032360351362402
1853 1881           1921 1949 1977 2005 2033511462403513
1854 1882           1922 1950 1978 2006 2034622503514624
1855 1883           1923 1951 1979 2007 2035033614625035
1856 1884           1924 1952 1980 2008 2036145136140250
1857 1885           1925 1953 1981 2009 2037366240251361
1858 1886           1926 1954 1982 2010 2038400351362402
1859 1887           1927 1955 1983 2011 2039511462403513
1860 1888           1928 1956 1984 2012 2040623614625035
1861 1889 1901 1929 1957 1985 2013 2041144025036146
1862 1890 1902 1930 1958 1986 2014 2042255136140250
1863 1891 1903 1931 1959 1987 2015 2043366240251361
1864 1892 1904 1932 1960 1988 2016 2044401462403513
1865 1893 1905 1933 1961 1989 2017 2045622503514624
1866 1894 1906 1934 1962 1990 2018 2046033614625035
1867 1895 1907 1935 1963 1991 2019 2047144025036146
1868 1896 1908 1936 1964 1992 2020 2048256240251361
1869 1897 1909 1937 1965 1993 2021 2049400351362402
1870 1898 1910 1938 1966 1994 2022 2050511462403513
1871 1899 1911 1939 1967 1995 2023 2051622503514624
1872           1912 1940 1968 1996 2024 2052034025036146
1873           1913 1941 1969 1997 2025 2053255136140250
1874           1914 1942 1970 1998 2026 2054366240251361
1875           1915 1943 1971 1999 2027 2055400351362402
1876           1916 1944 1972 2000 2028 2056512503514624

Celý věčný kalendář i s návodem k použití je k dispozici jako PDF soubor (34 KiB).

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 818.den
Nahoru