Menu ≡
kalendar.beda.cz

Jazykové poznámky

Jak správně skloňovat slovo datum

Slovo datum je rodu středního, končící -um, navíc před touto koncovkou je souhláska. Podobná slova jsou centrum, album, spektrum, kvantum. Skloňují se sice podle vzoru město, ale koncovka -um se odsouvá. Výjimkou je 1., 4. a 5. pád jednotného čísla.

pádjednotné číslomnožné číslo
1.datumdata
2.datadat
3.datudatům
4.datumdata
5.datumdata
6.datudatech
7.datemdaty


Takže „kalendářní datumy“ je chybně, správně je „kalendářní data“.

Nutno však upozornit, že Ústav pro jazyk český AV ČR ve své internetové jazykové příručce uvádí, že je možné tolerovat tvary mužského rodu (datumy, o datumech) v těch situacích, kdy je nutné rozlišit například data počítačová a kalendářní. Tedy například: „Mezi nejčastější data patří datumy“.

Co znamená antedatovat?

Slovo antedatovat znamená opatřit, opatřovat (dokument, listinu) dřívějším datem, než je skutečný den vystavení, tedy něco jako „předdatovat“. Proto se má používat předložka ante- (před), nikoliv anti- (proti).

Takže „antidatujte smlouvu“ je chybně, správně je „antedatujte smlouvu“.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 827.den
Nahoru