Menu ≡
kalendar.beda.cz

Existoval rok nula?

V chronologii, v historii a v běžném životě se rok nula nepoužívá. Roky na přelomu letopočtu historikové počítají takto:

3 př. n. l.2 př. n. l.1 př. n. l.1 n. l.2 n. l.3 n. l.
3 př. n. l.
2 př. n. l.
1 př. n. l.
1 n. l.
2 n. l.
3 n. l.

Tedy 31. prosinec 1 př. n. l. byl pátek a následující den, 1. ledna roku 1 n. l., byla sobota.

Ale astronomové a další vědci rok 0 používají a roky před začátkem letopočtu jsou záporné. Roky po našem letopočtu jsou pochopitelně shodné, jde jen o roky před naším letopočtem. Převod mezi soustavami je triviální, viz tabulka:

chronologicky3 př. n. l.2 př. n. l.1 př. n. l.1 n. l.2 n. l.3 n. l.
astronomicky-2-10123
chronologickyastronomicky
3 př. n. l.-2
2 př. n. l.-1
1 př. n. l.0
1 n. l.1
2 n. l.2
3 n. l.3
Tables astronomiques, strana 10
Tables astronomiques, strana 10

Rok 0 poprvé použil astronom Jacques Cassini (* 1677 – † 1756) v knize Tables astronomiques z roku 1740. V jakémkoliv textu by mělo být vždy patrné o jakou soustavu jde. Pokud někde čteme rok 44 př. n. l. jde o chronologické vyjádření. Tentýž rok je v astronomickém vyjádření rok -43. Jiné možnosti nejsou, takže například rok -100 př. n. l. je nesmysl! Podobný nesmysl je i zápis 0 AD.

Na tomto webu se v textech důsledně používá chronologický zápis, s několika výjimkami a to je zadávání roků před naším letopočtem v univerzálním kalendáři, v kalendářní kalkulačce a na základech roku. V navigačním panelu univerzálním kalendáře se zadává rok v astronomickém zápisu, kalendář však v titulku zobrazí chronologický zápis. Totéž platí i pro základy roku. A v kalendářní kalkulačce je jak vstup, tak výstup v astronomickém zápisu.

Dnes platný letopočet vznikl roku 525, kdy mnich Dionysius Exiguus sestavoval velikonoční tabulky. V té době se používalo číslování roků podle let císaře Diokleciána, proslulého pronásledovatele křesťanů. Právě toto číslování nechtěl Dionysius použít a nahradil jej proto letopočtem od narození Krista. Uvedl tedy ve svých tabulkách léta "našeho Pána Ježíše Krista" - anni Domini nostri Jesu Christi. Po roce 247 diokleciánova letopočtu éry přišel rok 532 křesťanského letopočtu. Jak Dionysius k určení let od narození Krista dospěl, sám nikde nevysvětluje.

Pochopitelně, že Dionysiův letopočet nebyl přijat okamžitě. První doklady o jeho užití pocházejí ze 7. století, k jeho většímu rozšíření přispělo až dílo Bedy Ctihodného z roku 732. A až v pozdním středověku se stal nejdůležitějším ze všech způsobů označení roku. V českých zemích jde o nejstarší známé označování let.

Nejběžnější značení letopočtů:
př. n. l. = před naším letopočtemn. l. = našeho letopočtu
před Kristempo Kristu, léta Páně
BC = Before ChristAD = Anno Domini, In the Year of the Lord
BCE = Before the Common EraCE = Common Era

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 844.den
Nahoru