Menu ≡
kalendar.beda.cz

Výpočet Velikonoční neděle v různých programovacích jazycích

Algoritmus použitý na stránce Výpočet Velikonoční neděle zpracovaný v různých programovacích jazycích

Program v programovacím jazyce Python3 (znak '//' je operátor celočíselného dělení):
#!/usr/bin/python3
# -*- coding: utf8 -*-

def velikonocniNedele(rok):
  if rok <= 1582:
    return "chyba, gregoriánský kalendář začíná až od roku 1583!"
     
  zlateCislo = rok % 19 + 1
  julEpakta = 11 * zlateCislo % 30
  stoleti = rok // 100 + 1
  slunecniOprava = 3 * (stoleti - 16) // 4
  mesicniOprava = 8 * (stoleti - 15) // 25
  epakta = (julEpakta - 10 - slunecniOprava + mesicniOprava) % 30
  tmp = epakta
  if epakta == 24 or (epakta == 25 and zlateCislo > 11):
    tmp += 1 
  if tmp < 24:
    pfm = 44 - tmp
  else:
    pfm = 74 - tmp

  gregOprava = 10 + slunecniOprava
  denTydnePfm = (rok + rok // 4 - gregOprava + pfm) % 7
  velNedele = pfm + 7 - denTydnePfm
  if velNedele < 32:
    return "%d.březen" % velNedele
  else:
    return "%d.duben" % (velNedele - 31)
    
rok = int(input("Zadejte rok: "))
print("Velikonoční neděle: {}".format(velikonocniNedele(rok)))

Program v programovacím jazyce PHP, ten sice obsahuje funkci pro výpočet Velikonoční neděle, easter_date(), ta však pracuje pouze pro roky 1970 až 2037. Pro větší časové rozpětí je vhodnější používat funkci easter_days() nebo tuto:
function velikonocniNedele($rok) {
  if ($rok <= 1582)
    return false;
    
  $zlateCislo = $rok % 19 + 1;
  $julEpakta = 11 * $zlateCislo % 30;
  $stoleti = (int)($rok / 100) + 1;
  $slunecniOprava = (int)(3 * ($stoleti - 16) / 4);
  $mesicniOprava = (int)(8 * ($stoleti - 15) / 25);
  $epakta = ($julEpakta - 10 - $slunecniOprava + $mesicniOprava) % 30;
  if ($epakta < 0)
    $epakta += 30;
  $tmp = $epakta;
  if ($epakta == 24 || ($epakta == 25 && $zlateCislo > 11))
    $tmp += 1;
  if ($tmp < 24)
    $pfm = 44 - $tmp;
  else
    $pfm = 74 - $tmp;
    
  $gregOprava = 10 + $slunecniOprava;
  $denTydnePfm = ($rok + (int)($rok / 4) - $gregOprava + $pfm) % 7;  
  if ($denTydnePfm < 0) $denTydnePfm += 7;
  $velNedele = $pfm + 7 - $denTydnePfm;
  if ($velNedele < 32)
    return $velNedele . ".březen";
  else
    return ($velNedele - 31) . ".duben";
}

Opravdoví počítačoví hackeři použijí kompaktnější program:
echo `date +"%Y"` '[ddsf[lfp[Gregoriansky kalendář začíná až od roku 1583!
]Pq]s@1583>@
ddd19%1+sg100/1+d3*4/12-sx8*5+25/5-sz5*4/lx-10-sdlg11*20+lz+lx-30%
d[30+]s@0>@d[[1+]s@lg11<@]s@25=@d[1+]s@24=@se44le-d[30+]s@21>@dld+7%-7+
[březen ]smd[31-[duben ]sm]s@31<@psnlmPpsn1z>p]splpx' | dc | sed 'N
y/\n/./'

Pokud máte k dispozici program ncal (pro vybrané distribuce Linuxu v balíčku bsdmainutils), máte možnost zjistit datum Velikonoční neděle podstatně jednodušeji (za upozornění děkuji pozornému návštěvníku F.):
$ ncal -e 
March 27 2016

$ ncal -e 1818
March 22 1818
Program ncal toho umí mnohem víc, doporučuji si přečíst manuálové stránky, například zjištění pravoslavné Velikonoční neděle (datum v gregoriánském kalendáři):
$ ncal -o 2015
April 12 2015
A zjištění pravoslavné Velikonoční neděle v juliánském kalendáři:
$ ncal -oJ 2015
March 30 2015
Program zobrazí i datum přechodu na gregoriánský kalendář pro různé země (zobrazuje se poslední juliánský den):
$ ncal -p
 AL Albania    1912-11-30   IT Italy     1582-10-04
 AT Austria    1583-10-05   JP Japan     1918-12-18
 AU Australia   1752-09-02   LI Lithuania   1918-02-01
 BE Belgium    1582-12-14   LN Latin     9999-05-31
 BG Bulgaria    1916-03-18   LU Luxembourg   1582-12-14
 CA Canada     1752-09-02   LV Latvia     1918-02-01
 CH Switzerland  1655-02-28   NL Netherlands  1582-12-14
 CN China     1911-12-18   NO Norway     1700-02-18
 CZ Czech Republic 1584-01-06   PL Poland     1582-10-04
 DE Germany    1700-02-18   PT Portugal    1582-10-04
 DK Denmark    1700-02-18   RO Romania    1919-03-31
 ES Spain     1582-10-04   RU Russia     1918-01-31
 FI Finland    1753-02-17   SI Slovenia    1919-03-04
 FR France     1582-12-09   SW Sweden     1753-02-17
 GB United Kingdom 1752-09-02   TR Turkey     1926-12-18
 GR Greece     1924-03-09   *US United States 1752-09-02
 HU Hungary    1587-10-21   YU Yugoslavia   1919-03-04
 IS Iceland    1700-11-16

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 818.den
Nahoru