Menu ≡
kalendar.beda.cz

Ottův slovník naučný, heslo Clavius

Upravený přepis hesla Clavius z Ottova slovníku naučného, sv. V

Clavius, vlastně Schlüssel Christoph mathematik a astronom německý (* 1537 v Bamberce — † 1612 v Římě). Vstoupiv do řádu tovaryšstva Ježíšova, studoval v Coimbře a byl pak učitelem mathematiky na různých ústavech svého řádu. Pro své obsáhlé vědomosti byl velmi vážen a konečně i kardinálem jmenován. Dle Breuninga (Astr. Nachr. 2289.) byl též vynálezcem nonia. Od papeže Řehoře XIII. povolán byv do Říma, účastnil se pilně jednání o reformu kalendáře a vypracoval pravidla a tabulky počtu svátečního (Romani Calendarii a Gregorio XIII restituti explicatio, Řím, 1603). Vydal Tabulae ad horologiorum constructionem utiles (t., 1605) a Astrolabium tribus libris explicatum (Mohuč, 1611); dále vydal Sacroboscovo dílo »De sphaera mundi« s obsažným kommentářem (t., 1570), Euclida s poznámkami (t., 1574) a Algebru (t., 1608). Sebrané jeho spisy vyšly roku 1612 o 5 svazcích.

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 873.den
Nahoru