Menu ≡
kalendar.beda.cz

Kronika povětrnosti se zvláštním ohledem na Čechy

Volný přepis záznamů o počasí v různých letech,
tak jak byly uveřejněny v Novém kalendáři hospodářském v letech 1844—1847

Nový kalendář hospodářský na rok přestupný 1844
Nový kalendář hospodářský
Kronika povětrnosti, první stránka
Kronika povětrnosti

Již za starých časů pozorovali lidé takové neobyčejné úkazy v povětrnosti a zaznamenali je na památku pro potomní svět; množství takových zaznamenaných pozorování přišlo ale k ztrátě, an jich předkové málo písemně zanechali. Za novějších časů stalo se to s větší pilností a péčí, umění knihtiskařské staralo se lépe o zachování těchto zpráv. Obyčejně jsou při těch poznamenáních i truchlivé následky připsány, které takové neobyčejné události pro lidi v průvodu mají, jako jsou: drahota, hlad, nemoci. Z těchto zaznamenání povětrnosti uvedeme od nejstarších až na nejnovější časy ony roky, za kterých neobyčejné poměry panovaly. Nejstarší týkají se hlavně Vlach a Řecka, tehdáž vzdělaného světa.


Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 880.den
Nahoru