Menu ≡
kalendar.beda.cz
2024
2025
červenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinecledenúnorbřezendubenkvěten
so
1
po
1
čt
1
ne
1
út
1
1
ne
1
st
1
so
1
so
1
út
1
čt
1
ne
2
út
2
2
po
2
st
2
so
2
po
2
čt
2
ne
2
ne
2
st
2
2
po
3
st
3
so
3
út
3
čt
3
ne
3
út
3
3
po
3
po
3
čt
3
so
3
út
4
čt
4
ne
4
st
4
4
po
4
st
4
so
4
út
4
út
4
4
ne
4
st
5
5
po
5
čt
5
so
5
út
5
čt
5
ne
5
st
5
st
5
so
5
po
5
čt
6
so
6
út
6
6
ne
6
st
6
6
po
6
čt
6
čt
6
ne
6
út
6
7
ne
7
st
7
so
7
po
7
čt
7
so
7
út
7
7
7
po
7
st
7
so
8
po
8
čt
8
ne
8
út
8
8
ne
8
st
8
so
8
so
8
út
8
čt
8
ne
9
út
9
9
po
9
st
9
so
9
po
9
čt
9
ne
9
ne
9
st
9
9
po
10
st
10
so
10
út
10
čt
10
ne
10
út
10
10
po
10
po
10
čt
10
so
10
út
11
čt
11
ne
11
st
11
11
po
11
st
11
so
11
út
11
út
11
11
ne
11
st
12
12
po
12
čt
12
so
12
út
12
čt
12
ne
12
st
12
st
12
so
12
po
12
čt
13
so
13
út
13
13
ne
13
st
13
13
po
13
čt
13
čt
13
ne
13
út
13
14
ne
14
st
14
so
14
po
14
čt
14
so
14
út
14
14
14
po
14
st
14
so
15
po
15
čt
15
ne
15
út
15
15
ne
15
st
15
so
15
so
15
út
15
čt
15
ne
16
út
16
16
po
16
st
16
so
16
po
16
čt
16
ne
16
ne
16
st
16
16
po
17
st
17
so
17
út
17
čt
17
ne
17
út
17
17
po
17
po
17
čt
17
so
17
út
18
čt
18
ne
18
st
18
18
po
18
st
18
so
18
út
18
út
18
18
ne
18
st
19
19
po
19
čt
19
so
19
út
19
čt
19
ne
19
st
19
st
19
so
19
po
19
čt
20
so
20
út
20
20
ne
20
st
20
20
po
20
čt
20
čt
20
ne
20
út
20
21
ne
21
st
21
so
21
po
21
čt
21
so
21
út
21
21
21
po
21
st
21
so
22
po
22
čt
22
ne
22
út
22
22
ne
22
st
22
so
22
so
22
út
22
čt
22
ne
23
út
23
23
po
23
st
23
so
23
po
23
čt
23
ne
23
ne
23
st
23
23
po
24
st
24
so
24
út
24
čt
24
ne
24
út
24
24
po
24
po
24
čt
24
so
24
út
25
čt
25
ne
25
st
25
25
po
25
st
25
so
25
út
25
út
25
25
ne
25
st
26
26
po
26
čt
26
so
26
út
26
čt
26
ne
26
st
26
st
26
so
26
po
26
čt
27
so
27
út
27
27
ne
27
st
27
27
po
27
čt
27
čt
27
ne
27
út
27
28
ne
28
st
28
so
28
po
28
čt
28
so
28
út
28
28
28
po
28
st
28
so
29
po
29
čt
29
ne
29
út
29
29
ne
29
st
29
so
29
út
29
čt
29
ne
30
út
30
30
po
30
st
30
so
30
po
30
čt
30
ne
30
st
30
30
st
31
so
31
čt
31
út
31
31
po
31
so
31
https://kalendar.beda.cz

Variabilní kalendář

V tomto variabilním kalendáři si sami určíte časový interval, který chcete zobrazit. Vyberte měsíc a rok od kterého chcete aby kalendář začínal. A pak zvolte délku intervalu v měsících. Lze zadat délku intervalu od jednoho měsíce až do osmnácti měsíců. Čím kratší interval zvolíte, tím větší prostor u jednotlivých dní zůstane pro poznámky. Lze tisknout na šířku i na výšku, kalendář se přizpůsobí, vyplní vždy celou stránku. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky.

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 853.den
Nahoru