Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 2021

Leden   6. 10:37 13. 06:00 20. 22:02 28. 20:16
Únor   4. 18:37 11. 20:06 19. 19:47 27. 09:17
Březen   6. 02:30 13. 11:21 21. 15:40 28. 20:48
Duben   4. 12:02 12. 04:31 20. 08:59 27. 05:31
Květen   3. 21:50 11. 21:00 19. 21:13 26. 13:14
Červen   2. 09:24 10. 12:53 18. 05:54 24. 20:40
Červenec   1. 23:11 10. 03:17 17. 12:11 24. 04:37 31. 15:16
Srpen   8. 15:50 15. 17:20 22. 14:02 30. 09:13
Září   7. 02:52 13. 22:39 21. 01:55 29. 03:57
Říjen   6. 13:05 13. 05:25 20. 16:57 28. 22:05
Listopad   4. 22:15 11. 13:46 19. 09:58 27. 13:28
Prosinec   4. 08:43 11. 02:36 19. 05:36 27. 03:24
Leden
  6. 10:37
13. 06:001213
20. 22:02
28. 20:16
Únor
  4. 18:37
11. 20:061214
19. 19:47
27. 09:17
Březen
  6. 02:30
13. 11:211215
21. 15:40
28. 20:48
Duben
  4. 12:02
12. 04:311216
20. 08:59
27. 05:31
Květen
  3. 21:50
11. 21:001217
19. 21:13
26. 13:14
Červen
  2. 09:24
10. 12:531218
18. 05:54
24. 20:40
Červenec
  1. 23:11
10. 03:171219
17. 12:11
24. 04:37
31. 15:16
Srpen
  8. 15:501220
15. 17:20
22. 14:02
30. 09:13
Září
  7. 02:521221
13. 22:39
21. 01:55
29. 03:57
Říjen
  6. 13:051222
13. 05:25
20. 16:57
28. 22:05
Listopad
  4. 22:151223
11. 13:46
19. 09:58
27. 13:28
Prosinec
  4. 08:431224
11. 02:36
19. 05:36
27. 03:24

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

www.myonlymy.cz
Nahoru