Menu ≡
kalendar.beda.cz

Jak jednoduše určit fázi Měsíce

Pokud se spokojíte s přesností ±2 dny, lze vypočítat stáří fáze Měsíce (počet dní od novoluní) i zpaměti. Musíte si však pamatovat epaktu pro daný rok. Její výpočet je na stránce Výpočet Velikonoční neděle. Od epakty nejprve odečteme 1, pak přičteme číslo měsíce a den v měsíci (stáří = E - 1 + M + D). Pokud je výsledné číslo větší jak 30, odečítáme buď 30 nebo 60, tak abychom dostali číslo mezi 0 a 30. Toto číslo vyjadřuje stáří fáze Měsíce:

stářífáze
0NovMěsíc je v novu (novoluní)
7.5První čtvrtMěsíc je v první čtvrti
15ÚplněkMěsíc je v úplňku
22.5Poslední čtvrtMěsíc je v poslední čtvrti

Nechcete-li počítat epaktu, zde je tabulka jejích hodnot, zmenšených již o 1, pro nejbližší roky
rokep-1rokep-1rokep-1
20014201124202115
20021520125202226
20032620131620237
20047201428202418
200518201592025-1
2006-1201620202610
20071020171202721
20082120181220282
20092201923202913
20101320204203024

Příklady použití:

V jaké fázi byl Měsíc dne 1. května 2009? Ve výše uvedené tabulce najdeme pro rok 2009 hodnotu 2 (ta se po celý rok nemění), přičteme číslo měsíce (=5) a den (=1). Tedy 2 + 5 + 1 = 8. V nejvýše uvedené tabulce zjistíme, že Měsíc byl v první čtvrti.

V jaké fázi byl Měsíc dne 24. prosince 2014? V tabulce pro rok 2014 nalezneme hodnotu 28, přičteme měsíc (=12) a den (=24). 28 + 12 + 24 = 64. Výsledné číslo je větší jak 60, odečteme tedy 60 a dostaneme číslo 4. Na Štědrý den roku 2014 byl Měsíc stár 4 dny, byl tedy před první čtvrtí.

Všechny fáze Měsíce najdete ve zdejších kalendářích s možností zobrazení astronomických údajů. Pro celý rok je tu roční kalendář, pro jednotlivé měsíce listový kalendář, pracovní kalendář (zde je navíc i přesný čas, kdy fáze nastane), vázankový kalendář a nakonec týdenní kalendář (zde je opět i přesný čas, kdy fáze nastane).

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Nahoru