Menu ≡
kalendar.beda.cz

Nomogram pro určení délky dne

Níže je zobrazen jednoduchý nomogram pro určení délky dne pro zadaný den v roce. Použití je triviální, na kružnici vlevo si najdete vybraný den, od tohoto bodu na kružnici táhnete vodorovnou linku doprava. Na průsečíku s přeponou červeného trojúhelníku najdete hledanou délku dne. Například nás zajímá délka dne pro 1. říjen: na kružnici vlevo najdeme 1.10. a vodorovná linka se protíná s přeponou na zhruba 11½ hodinách. Navíc ještě jednou protíná kružnici, zhruba ve dni 10. března, to je den, který má tutéž délku dne, jako hledaný 1. říjen. Hledaná délka dne pro 1. říjen je tedy zhruba 11½ hodin (a i pro 10. březen).

Nomogram platí pro všechny roky a pro 50° severní zeměpisné šířky. Pro hrubý odhad délky dne to postačuje. Největší chyba nastává pro jiné zeměpisné šířky, ale v České republice nebude chyba více jak 15 minut. Výše zmiňovaná přepona není přesná úsečka, je malinko zvlněná díky analemě. Nejvyšší bod na kružnici je den, kdy nastává zimní slunovrat a nejnižší bod je zase den letního slunovratu.

Nomogram pro určení délky dne na 50° severní zeměpisné šířky
Nomogram pro určení délky dne na 50° severní zeměpisné šířky

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 843.den
Nahoru