Menu ≡
kalendar.beda.cz

Jednoduchá tabulka Velikonočních nedělí

Pro rychlé nalezení kalendářního data Velikonoční neděle jak v gregoriánském, tak v juliánském kalendáři, bez pomoci počítače poslouží tato tabulka. Tabulku vytiskněte na formát A4, na první straně jsou data pro gregoriánský kalendář od roku 1583 do roku 2499. V juliánském kalendáři jsou data v rozmezí let 1000 až 1999. V řádcích vždy hledáme první tři cifry letopočtu a poslední čtvrtou cifru najdeme ve sloupci. Na průsečíku řádku a sloupce je pak den v měsíci, kdy je Velikonoční neděle, přitom březnové datum je zvýrazněno. Tak se od sebe rozliší třeba 24. březen a 24. duben. Níže je krátká ukázka pro gregoriánské roky 2000-2059:

0123456789
2002315312011271682312
2014248312052716121
2021241793120528161
203211328179251352510
2041216291792514518
20510221629182221430

Použití je opravdu snadné, například hledáme datum Velikonoční neděle pro rok 2011: najdeme řádek označený 201 (první tři cifry letopočtu) a v průsečíku se sloupcem 1 (čtvrtá cifra) je číslo 24. Protože je nezvýrazněné, jde o duben. Velikonoční neděle v roce 2011 tedy byla 24. dubna.

Tabulka Velikonočních nedělí (60 KiB) je k dispozici jako PDF soubor.
První strana ukazuje data v gregoriánském kalendáři, druhá pak v juliánském.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 843.den
Nahoru