Menu ≡
kalendar.beda.cz

Jak jednoduše určit čas východu a západu Měsíce

Pohyb Měsíce je velmi složitý, přesnější určení jeho polohy na obloze v daný okamžik není jednoduše možné. Pro skutečně hrubý odhad jeho východu či západu, lze použít následující úvahu: Měsíc se pohybuje po zhruba stejné dráze na obloze jako Slunce, jenže rychleji. Co Slunce oběhne za rok, Měsíc stihne zhruba za kalendářní měsíc. Této dráze Slunce na obloze se říká ekliptika. Když je Měsíc v úplňku, je přesně na opačné straně ekliptiky než Slunce. Z toho plyne, že když Slunce zapadá, tak Měsíc vychází. A obdobně, když Slunce vychází, Měsíc naopak zapadá. Proto také úplněk můžeme sledovat po celou noc. Pokud je Měsíc v novu, je blízko u Slunce, tedy vychází a zapadá ve stejnou dobu jako Slunce. Pro všechny čtyři fáze lze pak sestavit tuto jednoduchou tabulku východů a západů Měsíce v závislosti na jeho fázi:

fázevýchodzápad
Novránovečer
První čtvrťv poledneo půlnoci
Úplněkvečerráno
Poslední čtvrťo půlnociv poledne

Na základě výše uvedené úvahy lze dokonce určit výšku Měsíce na obzorem, když je na jihu a tedy nejvýše. Ekliptika je vůči nebeskému rovníku skloněná, což pozorujeme kolem poledne kolem letního slunovratu, kdy je Slunce nejvýše nad obzorem v celém roce. A naopak v poledne kolem zimního slunovratu je Slunce nízko. Opět tedy můžeme sestavit jednoduchou tabulku výšky Měsíce nad obzorem v závislosti na fázi a roční době:

fázenejvýšenejníže
Novv létěv zimě
První čtvrťna jařena podzim
Úplněkv ziměv létě
Poslední čtvrťna podzimna jaře

Z tabulek vidíme, že zimní měsíční úplňky jsou nejen viditelné po celou noc, ale pozice Měsíce je vysoko na obloze. Touto dobou ruší pozemní astronomická pozorování nejvíce.

Přesné časy východu a západu Měsíce najdete ve zdejších kalendářích s možností zobrazení astronomických údajů. Pro celý rok je tu roční kalendář a pro jednotlivé měsíce listový kalendář, pracovní kalendář a vázankový kalendář.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 781.den
Nahoru