Menu ≡
kalendar.beda.cz

Ottův slovník naučný, heslo Metón

Upravený přepis hesla Metón z Ottova slovníku naučného, sv. XVII

Metón, mathematik a hvězdář řecký, žil v Athénách asi roku 450 před Kristem. Odstranil roku 433 př. Kr. nepořádek v kalendáři navrhnuv cyklus o 12 obecných letech po 12 měsících a o 7 přestupných letech po 13 měsících. Tento cyklus měl 125 plných měsíců po 30 dnech a 110 prázdných po 29 dnech a čítal tedy 6940 dní. Poněvadž tenkrát rok všeobecně počítali po 365¼ dne, byl tento cyklus o ¼ dne delší, neboť

365¼ × 19 = 6939¾ dne.
Délka roku byla
(125 × 30) + (110 × 29)19
= 365.263 dne
a délka měsíce
(125 × 30) + (110 × 29)235
= 29.532 dne,

kteréžto hodnoty se správnými 365.24220 a 29.53059 dosti dobře souhlasily. Tento cyklus Metonův je dosud důležit při některých badáních a bylo ustanoveno, že se počíná rokem 1 před Kr. čili rokem nulltým našeho letopočtu, ve kterém nastal nový měsíc na počátku roku, tak že lze pak snadno vypočísti Zlaté číslo, které udává, kolikátý rok cyklu přísluší n-tému roku našeho letopočtu; je to rok (n + 1)19. Metón vypočítal kalendář s poznámkami astronomickými a meteorologickými. Viz Cyklus; Ideler, Handbuch der Chronologie; Redlich, Der Astronom Meton und sein Cyklus (Hamburk, 1854).

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 822.den
Nahoru