Menu ≡
kalendar.beda.cz

Kdy nastává pravé poledne

Kdy nastává pravé poledne na 15° východní délky
Kdy nastává pravé poledne

Pravé poledne je okamžik, kdy Slunce na přechází přes místní poledník, je tedy přesně na jihu a ten den nejvýše, tento okamžik však nenastává vždy ve 12 hodin. Za prvé za to mohou časová pásma, kdy v celém pásmu platí jeden čas. A za druhé, náš čas na hodinkách sice plyne rovnoměrně, ale Slunce se pohybuje na obloze nerovnoměrně, může za to eliptická dráha Země kolem Slunce a sklon rotace Země k ekliptice. Tyto odchylky se sčítají a výsledkem je takzvaná časová rovnice.

Jak tedy určit, kdy nastane pravé poledne v určený den pro určené místo? Nejprve si nastavte správně pozici pozorovatele na stránce Moje zeměpisné souřadnice a po té si zobrazte libovolný kalendář s východy a západy Slunce na období, kde se vyskytuje zadaný den. V tomto dni sečtěte oba časy východu a západu Slunce, součet vydělte dvěma a výsledkem je okamžik, kdy nastává pravé poledne. Například 2. listopadu na 15° východní délky Slunce vychází v 6:51 a zapadá v 16:35, převedeme údaje na desetinná čísla a dostaneme (6.85+16.583)/2 = 11.7165, což je 11:43. A to je také den, kde je rozdíl v roce mezi pravým polednem a 12 hodinou největší. Obdobně, 16. dubna je čas východu a západu Slunce 6:05 a 19:55. Stejným postupem, (6.083+19.917)/2=13, zjistíme, že pravé poledne ten den bylo ve 13 hodin - nezapomeňte, že platí letní čas! Ve skutečnosti je to ve 12 hodin a rozdíl je tedy nulový. Tento den je totiž jeden z čtyř dnů v roce, kdy se pravé poledne a dvanáctá hodina na hodinkách (které ignorují letní čas) shodují.

Pokud Vás zajímá, kdy nastane pravé poledne právě tento den, navštivte stránku Slunce a Měsíc právě teď. Zde naleznete nejen čas průchodu Slunce přes místní poledník, ale i čas průchodu Měsíce. Zde si dovolím upřesňující poznámku: v případě pohybu hvězd po obloze je čas průchodu místním poledníkem a kulminací (tedy okamžikem, kdy je hvězda na obloze nejvýše) pochopitelně shodný. Ne tak v případě Měsíce, díky jeho rychlému pohybu po obloze, se čas průchodu místním poledníkem a kulminací může lišit až o několik minut!

Na přiloženém grafu je červenou linkou vyznačeno, kdy nastává pravé poledne na 15° východní délky i s ohledem na letní čas. Srovnejte s grafem na stránce Grafické znázornění svítání a soumraku v roce.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 873.den
Nahoru