Menu ≡
kalendar.beda.cz

O kalendáři - rozcestník

Občanský kalendář:

Z historie kalendáře:

Velikonoce:

Advent:

Jiné kalendáře:

Zajímavosti:

Pokud jste si vše poctivě přečetl(a), můžete zkusit Test z chronologie z právě nabytých vědomostí.

Vysvětlivky:

 • Stránka vytvořená nebo změněná před maximálně 15 dny: nedávno aktualizovaná stránka
 • Stránka vytvořená nebo změněná před maximálně 60 dny: aktualizovaná stránka

Doporučená a použitá literatura:

 • Kalendář mění tvář - Vnímání času v proměnách staletí, Vladimír Klíma, Votobia, 1998
 • Kalendář aneb kniha o věčnosti a času, Eva Kotulová, Svoboda 1978
 • Čas a kalendář, I. F. Polak, Naše vojsko 1951
 • Kalendář - Cesta k určení přesného roku, David Ewing Duncan, Volvox Globator 2000
 • Medardova kápě aneb pranostiky očima meteorologa, Jan Munzar, Horizont 1986
 • Na Hromnice o hodinu více, Mirka Zemanová, Computer Press a. s. 2009
 • Naše světla, Rudolf Schikora, Exerciční dům Frýdek 1947
 • Století českého kalendáře, Zdeněk Urban, Svoboda 1987
 • Židovské svátky, Jan Divecký, P3K 2005
 • Staročeský kalendář, Václav Fritz, hvězdárna v Hradci Králové 1969 (*)
 • Jak se bude vaše dítě jmenovat?, Miloslava Knappová, Academia 2017, 6., aktualizované vydání (*)
 • Kalendář, osobní jména a křesťanské svátky, Milan Salajka, Victoria Publishing a.s. 1995 (*)
 • Letní čas v Evropě (Roky, dny, hodiny), Eva Frančeová, Vodnář 2000 (*)
 • Člověk a čas - Dějiny kalendáře a chronologie, S. I. Selešnikov, Práce 1974 (*)
 • Zavedení gregoriánského kalendáře v Českých zemích, Josef Kollmann, Sborník archivních prací (SAP) 1974 ročník 24 (*)
 • Hvězda betlémská a chronologie života Ježíše Krista, Josef Šuráň, NS Svoboda s.r.o. 2011 (*)
 • Historická chronologie, Marie Bláhová, Libri 2001 (*)
 • Rukověť křesťanské chronologie, Gustav Friedrich, Paseka 1934 (reprint z roku 1997) (*)
 • Rukověť chronologie křesťanské, zvláště české, Josef Emler, nákladem "spolku historického v Praze" 1876 (*)
 • Astronomie v antice, Daniel Špelda, Montanex 2006 (*)
 • Astronomie ve středověku, Daniel Špelda, Montanex 2008 (*)
 • Matematika ve středověké Evropě, Jindřich Bečvář, Prometheus 2001 (*)
 • Úprava věčného kalendáře a velikonoční datum, Antonín Vřešťál, Časopis katolického duchovenstva č. 6+7,8,9,10 1914 (*)
 • Liturgický rok - Historický vývoj a současná praxe, Adolf Adam, Vyšehrad 1997 (*)
 • Počítání času (Základy teorie kalendáře), Jan Tomsa, Koniash Latin Press 1995 (*)
 • The Ecclesiastical Calendar: Its Theory And Construction, Samuel Butcher, 1877 (reprint z roku 2010) (**)
 • Calendrical Calculations - Third edition, Nachum Dershowitz & Edward M. Reingold, Cambridge University Press 2008 (**)
 • Elements of the Jewish and Muhammadan Calendars, Sherrars Beaumont Burnaby, London 1901 (**)
 • Gregorian reform of the calendar, G. V. Coyne, S. J., M. A. Hoskin and O. Pedersen, Specola Vaticana 1983 (**)
(*: odborná kniha, **: cizojazyčná odborná kniha)
Sv. Beda Ctihodný
Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 848.den
Nahoru