Menu ≡
kalendar.beda.cz

Mapa stránek

Seznam naposledy aktualizovaných stránek najdete zde.

Měsíční kalendář (začátek)
Další kalendáře
Přehledný roční kalendář online na internetu k vytištění na vaší počítačové tiskárně. Barevně jsou rozlišeny pracovní a volné dny.
Tisk ročního informativního kalendáře, zobrazí východy a západy Slunce i Měsíce, včetně vstupu Slunce do znamení zvířetníku a den hlavní fáze Měsíce.
Tisk ročního lunárního kalendáře, zobrazí pro každý den v roce fázi Měsíce.
Tisk ročního jednoduchého kalendáře, vhodný pro plánování akcí.
Tisk ročního listového kalendáře, obzvláště vhodný pro plánování týdenních služeb.
Tisk ročního univerzálního kalendáře pro roky 4713 př.n.l. až 9999 n.l., možnost zobrazení jak juliánského, tak gregoriánského kalendáře.
Roční plánovací kalendář online na internetu k vytištění na vaší počítačové tiskárně. Vhodný pro výpočet fondu pracovní doby.
Roční pracovní kalendář online na internetu k vytištění na vaší počítačové tiskárně.
Tisk ročního obrázkového kalendáře s možností nahrání vlastního obrázku.
Hotové roční obrázkové kalendáře setříděné dle oblíbenosti.
Tisk měsíčního jednoduchého a čitelného kalendáře.
Tisk měsíčního listového kalendáře s možností připisovaní vlastních poznámek.
Tisk měsíčního plánovacího kalendáře, vhodný pro výpočet fondu pracovní doby.
Tisk měsíčního pracovního kalendáře, zobrazí východy a západy Slunce i Měsíce, včetně vstupu Slunce do znamení zvířetníku a čas hlavní fáze Měsíce.
Tisk měsíčního vázankového kalendáře, vhodný k pověšeni na zeď.
Tisk měsíčního vertikálního kalendáře, týdny jsou svisle.
Tisk měsíčního staročeského kalendáře, retro kalendář zhotovený dle vzorů z třicátých let minulého století.
Úvodní stránka k staročeskému kalendáři obsahuje letopočet, církevní počet, datum pohyblivých svátků, začátek a konec masopustu a nakonec čtvero suchých dnů.
Tisk měsíčního obrázkového kalendáře s možností nahrání vlastního obrázku.
Hotové měsíční obrázkové kalendáře, výběr různých témat.
Tisk pololetní kalendáře, včetně čísel týdnů, jmenin a svátků.
Tisk čtvrtletního kalendáře, včetně čísel týdnů, jmenin a svátků.
Tisk čtvrtletního zcela jednoduchého a čitelného kalendáře.
Tisk čtvrtletního obrázkového kalendáře s možností nahrání vlastního obrázku.
Hotové čtvrtletní obrázkové kalendáře, výběr z různých sad obrázků.
Tisk dvouměsíčního kalendáře, zobrazuje se zvolený a následující měsíc.
Tisk dvoutýdenního kalendáře, zobrazuje zvolený a následující týden.
Tisk týdenního kalendáře, zobrazí východy a západy Slunce i Měsíce, včetně vstupu Slunce do znamení zvířetníku a čas hlavní fáze Měsíce.
Přehledná tabulka týdnů pro výběr konkrétního týdne.
Tisk věčného kalendáře pro 10 000 let.
Flexibilní věčný kalendář, pomůže určit den v týdnu pro dané datum a nedělní písmeno pro daný rok.
Francouzský věčný kalendář, pomůže určit den v týdnu pro dané datum.
Čtrnáct kalendářů je další varianta věčného kalendáře, lze použít pro gregoriánský i juliánský kalendář.
Jak vytvořit vlastní věčný kalendář
O kalendáři - rozcestník
V celosvětovém měřítku je uvádění jmen v kalendáři spíše výjimkou. U nás se uvádění jmen v kalendáři příkládá veliký význam.
Tabulka četnosti křestních jmen v České republice za poslední rok.
Jednotlivým týdnům v roce lze přiřadit pořadové číslo, způsob přiřazení definuje norma ISO 8601. Pro první týden v roce je důležité, kterým dnem týdne daný rok začíná.
Aktuální státní, ostatní svátky a významné dny.
Přehled starých, nyní již neplatných, státních svátků a významných dní.
Soupis zamítnutých či zatím neprojednaných státních svátků a významných dní po roce 1990.
Přehled státních a ostatních svátků v daném roce.
Poznámky ke starším zdejším kalendáriím před rokem 2001.
Kdo kdy má nebo měl svátek v kalendáři v různých letech.
Jaký byl text v kalendáři pro daný den v různých letech.
Porovnání jmenin, významných dní a svátků mezi dvěma roky.
Křestní jména, která mají svůj svátek stále ve stejný den v roce.
Aktuální znění zákona č. 245/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.
Den matek se slaví druhou květnovou neděli. Den otců se slaví třetí červnovou neděli.
Pokud je letopočet dělitelný 4, je rok přestupný, kromě letopočtů dělitelných 100, ty jsou přestupné pouze tehdy, jsou-li zároveň dělitelné 400.
Začátky čtyř ročních období.
Začátky a konce letního času. Historická tabulka všech úprav času v našich zemích, včetně zimního času v zimě 1946-7.
Tato mezinárodní norma se používá kdykoliv při výměně informací pro zobrazení data v gregoriánském kalendáři, časů v 24hodinové časomíře, časových intervalů a opakovaných časových intervalů a formátů těchto zobrazení.
Cykly lunisolárního kalendáře v Řecku.
Příklad Metónova cyklu v praktickém použití v letech 1995-2013.
Stručná historie původního římského kalendáře.
Stručná historie nového římského kalendáře, zvaného juliánský kalendář.
Římské počítání dnů v měsíci: kalendy, nony a idy.
Jaký je dnes den dle juliánského kalendáře
Úvod do studia chronologie Ježíše Krista. Vybrané práce o chronologii života Ježíše Krista od českých autorů a nejdůvěryhodnějších zahraničních badatelů.
Na prvním církevním koncilu se vybrala pravidla pro výpočet data Velikonoc.
Vybraná část o slavení svátků velikonočních z knihy Církevní dějiny obecné z roku 1907.
Různé letopočty
Dionýsiovy velikonoční tabulky doprovází 16 vysvětlivek (argumentum), které objasňují jak vypočítat Velikonoce, ale jen prvních devět je od samotného Dionysia.
V Evropě se od rozšíření juliánského kalendáře nejčastěji uplatňovalo šest začátků roku.
Stručné dějiny komputu, středověké vědy o stanovení kalendářního data Velikonoc.
Aby se jarní rovnodennost vrátila zpět k 21. březnu, bylo vyjmuto z kalendáře deset dní. Pak byla upravena pravidla pro určení přestupných roků a nakonec byly zpřesněny výpočty pro určení prvního jarního úplňku.
Členové a jejich práce v komisi pro reformu kalendáře.
V kalendářích vydaných i pro protestanty lze nalézt počet roků od zavedení opraveného kalendáře a dále počet roků od zavedení všeobecného kalendáře.
Jak se došlo k pravidlům pro přestupné roky v gregoriánském kalendář. Neuskutečněné návrhy na reformu kalendáře od italského astronoma a matematika Pietra Pitati.
Úsilí o reformu kalendáře a výpočet data velkonoc před opravou Řehoře XIII. Článek G. Friedricha z roku 1914.
Přepsaný fejeton z Národních listů ze dne 3. února 1900 pojednávající o historii kalendáře.
Přepis životopisu papeže Řehoře XIII. z knihy Všeobecný církevní dějepis od Dr. Františka Xavera Kryštůfka.
Opravu kalendáře v původním termínu, tedy skokem z 4. října na 15. října 1582, určeném bulou Inter gravissimas, přijali pouze římskokatolické země, jako Itálie, Španělsko, Portugalsko a Polsko.
Překlad mandátu, kterým arcibiskup Martin Medek oznamuje duchovenstvu arcidiecese Pražské zavedení nového kalendáře.
Kapitola o zavádění gregoriánského kalendáře z knihy 'Martin Medek, arcibiskup pražský' od Dr. Klementa Borového.
Tabulka kalendářních dat přechodu na gregoriánský kalendář v různých zemích a historických územích.
Český překlad papežské buly Inter gravissimas.
K papežské bule Inter gravissimas patří i šest dodatků, takzvaných kánonů.
Zlaté číslo je číslo udávající, kolikátý je daný rok v pořadí devatenáctiletého, stále se opakujícího cyklu. Přehledná tabulka Zlatých čísel od roku 0 do roku 5699.
Epakta je potřebná k výpočtu Velikonoční neděle. V gregoriánském kalendáři je epakta rovna stáří fáze Měsíce 1. ledna daného roku.
Sluneční kruh je číslo udávající, kolikátý je daný rok v pořadí 28letého, stále se opakujícího cyklu..
Nedělní písmeno je písmeno (v případě přestupného roku dvě písmena) z prvních sedmi písmen abecedy, které udává kdy nastává první neděle v roce.
Indikce je číslo udávající, kolikátý je daný rok v pořadí patnáctiletého, stále se opakujícího cyklu.
Ve středověku se rok dělil na čtyři nestejně dlouhé části, tzv. kvartály. Ty byly vymezeny suchými dny.
Upravený přepis hesla Beda Venerabilis z Ottova slovníku naučného, sv. III.
Upravený přepis hesla Bisextum z Ottova slovníku naučného, sv. IV.
Upravený přepis hesla Cisiojanus z Ottova slovníku naučného, sv. V.
Upravený přepis hesla Clavius z Ottova slovníku naučného, sv. V.
Upravený a zkrácený přepis hesla Cyklus z Ottova slovníku naučného, sv. V.
Upravený a zkrácený přepis hesla Ennaëteris z Ottova slovníku naučného, sv. VIII.
Upravený přepis hesla Epakty z Ottova slovníku naučného, sv. VIII.
Upravený přepis hesla Chronologie z Ottova slovníku naučného, sv. XII.
Upravený přepis hesla Indikce z Ottova slovníku naučného, sv. XII.
Upravený přepis hesla Kalendae z Ottova slovníku naučného, sv. XIII.
Upravený přepis hesla Kalendář z Ottova slovníku naučného, sv. XIII.
Upravený přepis podhesla Kalendáře v české literatuře z Ottova slovníku naučného, sv. XIII.
Upravený přepis hesla Konkurrenty z Ottova slovníku naučného, sv. XIV.
Upravený přepis hesla Letopočet z Ottova slovníku naučného, sv. XV.
Upravený přepis hesla Metón z Ottova slovníku naučného, sv. XVII.
Upravený přepis hesla Neděle z Ottova slovníku naučného, sv. XVIII.
Upravený přepis hesla Nedělní písmeno z Ottova slovníku naučného, sv. XVIII.
Upravený přepis hesla Oktáv z Ottova slovníku naučného, sv. XVIII.
Upravený přepis hesla Pašijový týden z Ottova slovníku naučného, sv. XIX.
Upravený přepis hesla Reguláry z Ottova slovníku naučného, sv. XXI.
Upravený přepis hesla Řehoř XIII. z Ottova slovníku naučného, sv. XXI.
Upravený přepis hesla Velikonoce z Ottova slovníku naučného, sv. XXVI.
Upravený přepis hesla Vigiliae z Ottova slovníku naučného, sv. XXVII.
Dějiny tištěného kalendáře, úvodní článek z Kalendáře paní a dívek českých 1941 od Běly Veselé.
Přepis první české chronologické příručky od Františka Palackého z roku 1829.
Přepis kapitol o podrobné historii kalendářů v Českých zemích z knihy Pestré květy od Františka Vykoukala, vydané roku 1900.
Jednoduchý kalendář, který zobrazuje velikonoční svátky v daném roce, navíc i měsíční fáze.
Článek z přílohy Pražského Denníku z roku 1877. Odlehčenou formou vysvětluje zvláštní pojmenování jednotlivých dní svatého týdne
Den slavení Velikonoc, Velikonoční neděle zmrtvýchvstání se vypočítávala vždy na neděli po prvním jarním úplňku, po 21. březnu.
Datum Velikonoc pro nejbližší roky. Velikonoční neděle připadá na první neděli po cyklicky zjištěném úplňku, připadajícím na 21. březen nebo nejblíže následující dny.
Popis výpočtu kalendářního data Velikonoční neděle v současném gregoriánském kalendáři.
Kompletní výpočet Velikonoční neděle pro libovolné roky gregoriánského kalendáře.
Výpis všech možných třiceti řad gregoriánských epakt.
Podrobné vysvětlení zvláštních pravidel týkajících se gregoriánské epakty 25.
Výpočet Velikonoční neděle v různých programovacích jazycích
Ostatní algoritmy výpočtu Velikonoční neděle
Podrobný rozbor Gaussova algoritmu pro výpočet kalendářního data Velikonoční neděle
Přesnost cyklicky vypočteného úplňku
Tabulka kalendářních dat velikonočních nedělí od roku 326 až do roku 9999.
Jednoduchá tabulka Velikonočních nedělí v gregoriánském a juliánském kalendáři. Zvláště vhodné pro tisk.
Přehledné tabulky a velká nepřehledná tabulka pro nalezení kalendářního data Velikonoční neděle v gregoriánském kalendáři.
Tabulka epakt v závislosti na století a Zlatém čísle z Encyclopedia Britannica.
Výskyty Velikonoční neděle pro jednotlivé dny v letech 1801 až 2300
Řady Zlatých čísel v závislosti na století.
Výskyty Velikonoční neděle pro jednotlivé dny v letech 1583 až 9999
Výskyty Velikonoční neděle pro jednotlivé dny v celém cyklu Velikonoc gregoriánského kalendáře
Výpočet frekvence rozložení Velikonočních nedělí v celém cyklu Velikonoc gregoriánského kalendáře.
Tabulka rozložení Velikonočních nedělí v závislosti na epaktě.
Tabulka rozložení následujících Velikonočních nedělí v gregoriánském kalendáři v celém cyklu Velikonoc.
Tabulka kalendářních dat Velikonočních nedělí v závislosti na epaktě a na nedělním písmenu v gregoriánském kalendáři.
Přehledná tabulka pro jednoduché zjištění kalendářního data Velikonoc a odvozených církevních svátků. Lze použít i na starý, juliánský kalendář.
Přehledná tabulka pro jednoduché zjištění kalendářního data Velikonoc a odvozených církevních svátků.
Tabulka všech cyklických novoluní v roce v závislosti na epaktě.
Jednoduchá tabulka jako kalendář cyklických novoluní v roce.
Jednoduchý kalendář zobrazující přehledně všechna cyklická novoluní a první jarní úplněk v roce.
Možné chyby ve výpočtu cyklických novoluní.
Tabulka všech epakt a roků pro nejbližší staletí.
Chronologická tabulka spojující věčný juliánský a gregoriánský kalendář.
Pozoruhodná velikonoční kalendářní data
Kdy se slaví církevní svátky spojené s Velikonocemi
Pokud vypočtená Velikonoční neděle nesouhlasí s hypotetickou astronomickou Velikonoční nedělí, která je po prvním astronomickém úplňku následujícím po astronomickém začátku jara, nastává takzvaná velikonoční paradoxie.
Další komputistické pomůcky potřebné k určení kalendářního data Velikonoční neděle.
Popis výpočtu kalendářního data pravoslavné Velikonoční neděle v juliánském kalendáři.
Přehledná tabulka pro nalezení kalendářního data Velikonoční neděle v juliánském kalendáři.
Kalendářní data katolických a pravoslavných Velikonoc
Histogram zobrazující rozdíl mezi kalendářními daty Velikonoční neděle v juliánském a gregoriánském kalendáři.
Grafy zobrazující výskyty Velikonoční neděle pro jednotlivé dny v gregoriánském a juliánském kalendáři.
Výpočet frekvence rozložení Velikonočních nedělí v celém cyklu Velikonoc juliánského kalendáře.
Výskyty Velikonoční neděle pro jednotlivé dny v celém cyklu Velikonoc juliánského kalendáře
Shoda katolických Velikonoc a židovského Pesachu
Definice Velikonoční neděle graficky
Nomogram pro nalezení kalendářního data Velikonoční neděle.
Vyhledávač roků dle zadaných podmínek, vhodný pro chronologická bádání.
V tabulce najdete základy roku, včetně cyklického úplňku pro oba kalendářní systémy pro roky 700 až 4999. Navíc i čas astronomického začátku jara a prvního jarního úplňku.
Francouzský pokus o změnu kalendáře z roku 1793.
Český překlad ročenky 'Almanach des Honnêtes Gens' od Sylvaina Maréchala.
Vyhláška Národního konventu o zřízení republikánského kalendáře
Tabulka ke stažení pro převod dat z francouzského republikánského kalendáře do gregoriánského kalendáře a naopak.
Tabulka obsahuje data nutná pro určení začátku roku francouzského republikánského kalendáře.
Názvy ročních období, měsíců a jednotlivých dnů ve francouzském republikánském kalendáři včetně českého překladu.
Jaký je dnes den dle francouzského republikánského kalendáře
Příprava a výroba tištěného kalendáře v nakladatelství Helma 365.
Stará slovanská jména uvedená ve Wlastenském kalendáři pro rok 1852.
Přestupný nebo nepřestupný rok 4840?
Český původ jmen dnů v týdnu.
Český původ jmen měsíců v roce.
Český původ názvů ročních dob.
Jak jednoduše zjistit den v týdnu pro dané datum
Kontinuita dnů v týdnu
Kdy bude možné znovu použít roční kalendář
Existoval rok nula?
Krátký popis knižních kalendářů z přelomu devatenáctého a dvacátého století, včetně stručné historie nejznámějších starých českých knižních kalendářů.
Nezbytnou informací byla ve starých kalendářích i tabulka počtu let, které uplynuly od určité události.
Vysvětlení vzniku takzvaného stoletého kalendáře, využívaného k předpovídání počasí v minulosti.
Pranostiky a meteorologie
Volný přepis záznamů o počasí v různých letech, tak jak byly uveřejněny v Novém kalendáři hospodářském.
Rady co dělat v různých měsících na hospodářství. Přepis textů z kalendáře Posel z Prahy z roku 1865.
Chyba v Kalendáři paní a dívek českých na rok 1900
Co se v minulosti také slavilo, výběr ze starých kalendářů.
Kalendáře a významná výročí let 1945—1960
Přestupný den
Proč má Petr svátek dvakrát za rok
Chronologicky setříděný seznam světců a osobností ve starých kalendářích.
Chronologicky setříděný seznam církevních svátků ve starých kalendářích.
Četnost dnů týdne pro jednotlivé dny měsíce
Tabulka jednoduše zobrazuje neděle v gregoriánském kalendáři pro tento rok, další tabulka ke stažení v PDF zobrazuje neděle od roku 1900 do 2100.
Kalendář zobrazující všechny dny Adventu, včetně adventních nedělí a samotné délky Adventu.
Jednoduchá tabulka adventních nedělí v gregoriánském kalendáři.
Fotogalerie nejrůznějších originálních kalendářů z internetu.
Odborný test z chronologie pro zvídavé čtenáře tohoto webu.
O Slunci a Měsíci - rozcestník
Astronomický střed Evropy je bod o souřadnicích 50° severní zeměpisné šířky a 15° východní zeměpisné délky, nalézá se u Kouřimi.
Dráha Slunce a Měsíce na obloze
Slunce a Měsíc právě teď
Obrázek schématicky zobrazuje polohu Slunce a Měsíce na zvířetníku právě teď.
Juliánský den (též juliánské datum) je časová základna vědeckého, hlavně astronomického datování.
Popis výpočtu čísla juliánského dne pro juliánská i gregoriánská kalendářní data.
Nebeská mechanika snadno a rychle
Keplerovy zákony
Keplerova rovnice
Elementy dráhy
Ekliptikální souřadnice
Na této stránce najdete postup výpočtu ekliptikálních souřadnic Slunce pro daný okamžik.
Na této stránce najdete postup výpočtu ekliptikálních souřadnic Měsíce pro daný okamžik.
Přesnost gregoriánského a juliánského kalendáře vůči astronomickým cyklům.
Co je to čas, vysvětlení pojmů sluneční a hvězdný čas.
Definice různých časů a jejich použití. Proč se občas vkládá takzvaná přestupná sekunda.
Hodiny s 24 hodinovým číselníkem, které zobrazují všechny sluneční časy i hvězdný čas. A to jak analogově, tak digitálně.
Grafické znázornění svítání a soumraku v roce
Kdy Slunce vstupuje do jednotlivých znamení zvířetníku
Kdy nastává pravé poledne
Tabulka zobrazuje pro danou délku dne kalendářní data ve kterých má den právě takovou délku.
Délku dne pro vybraný den v roce zjistíme lehce za pomoci zde zobrazeného jednoduchého nomogramu.
Za různě dlouhé roční doby může eliptická dráha Země.
Hodnoty časové rovnice v roce, včetně obou složek.
Extrémní hodnoty časové rovnice v průběhu tisíciletí, změny tvaru analemy v průběhu tisíciletí.
Stáří Měsíce a jeho nejbližší fáze
Měsíční fáze v roce
Oproti běžným kalendářům, je někdy fáze Měsíce o den posunuta, proč?
Kdy nastane v kalendářním měsíci pět fází Měsíce
Jak jednoduše určit čas východu a západu Měsíce
Jak jednoduše určit fázi Měsíce
Jak jednoduše určit fázi Měsíce 2
Proč Měsíc některý den nevychází nebo nezapadá
Jaký je rozdíl mezi stářím Měsíce a měsíční fází
Největší a nejmenší úplněk
Servis - rozcestník
Seznam aktualizovaných stránek
Jednoduchý, ale efektivní vyhledávač křestních jmen.
Zde si můžete lze spočítat rozdíl mezi dvěma kalendářními daty ve dnech a dále si lze spočítat součet kalendářního data a dní.
Zde si můžete lze spočítat délku období mezi dvěma kalendářními daty v pracovních dnech a dále si lze spočítat součet kalendářního data a pracovních dní.
Převod kalendářních dat mezi gregoriánským a juliánským kalendářem.
Zde si lze nastavit vlastní zeměpisné souřadnice, které jsou důležité pro kalendáře s astronomickými údaji.
Jak nastavit internetový prohlížeč pro elegantní tisk kalendářů.
Jak správně skloňovat slovo datum, co znamená slovo antedatovat.
Desáte narozeniny webu kalendar.beda.cz, co se stalo v letech 2006 až 2015.
Jak vhodně odkazovat na tento web o kalendáři či na zdejší kalendáře.

Vysvětlivky:

Nahoru