Menu ≡
kalendar.beda.cz

Ostatní algoritmy výpočtu Velikonoční neděle

Všechny výpočty se provádí pouze s celými čísly, tedy například 23 děleno 4 je 5 a celočíselný zbytek po dělení (zde označen operátorem '%') je 3. Vstupem je rok a výsledkem je datum Velikonoční neděle v gregoriánském kalendáři pro zadaný rok.

Gaussův algoritmus z roku 1816

Podrobný rozbor algoritmu.

a = rok % 19
b = rok % 4
c = rok % 7
k = rok / 100
p = (13 + 8 * k) / 25
q = k / 4
M = (15 − p + k − q) % 30
N = (4 + k − q) % 7
d = (19 * a + M) % 30
e = (2 * b + 4 * c + 6 * d + N) % 7
je-li (d + e + 22) < 32, pak je Velikonoční neděle (d + e + 22). března
je-li současně d=29 a e=6, pak je Velikonoční neděle 19. dubna
je-li současně d=28, e=6 a a>10, pak je Velikonoční neděle 18. dubna
jinak je Velikonoční neděle (d + e − 9). dubna

Butcherův algoritmus z roku 1876

a = rok % 19
b = rok / 100
c = rok % 100
d = b / 4
e = b % 4
f = (b + 8) / 25
g = (b − f + 1) / 3
h = (19 * a + b − d − g + 15) % 30
i = c / 4
k = c % 4
L = (32 + 2 * e + 2 * i − h − k) % 7
m = (a + 11 * h + 22 * L) / 451
měsíc = (h + L − 7 * m + 114) / 31
den = (h + L − 7 * m + 114) % 31 + 1

Oudinův algoritmus z roku 1940

c = rok / 100
n = rok % 19
k = (c - 17) / 25
i = (c - c / 4 - (c - k) / 3 + 19 * n + 15) % 30
i = i - (i / 28) * (1 - (i / 28) * (29 / (i + 1)) * ((21 - n) / 11))
j = (rok + rok / 4 + i + 2 - c + (c / 4)) % 7
l = i - j
měsíc = 3 + (l + 40) / 44
den = l + 28 - 31 * (měsíc / 4)

Conwayův algoritmus z roku 1980

John Horton Conway je britský matematik, též tvůrce počítačové simulace Život.

s = rok / 100
t = rok % 100
a = t / 4
p = s % 4
jps = (9 - 2 * p) % 7
jp = (jps + t + a) % 7
g = y % 19
G = g + 1
b = s / 4
r = 8 * (s + 11) / 25
C = -s + b + r
d = (11 * G + C) % 30
d = (d + 30) % 30
h = (551 - 19 * d + G) / 544
e = (50 - d - h) % 7
f = (e + jp) % 7
R = 57 - d - f - h
je-li R menší jak 32, pak je Velikonoční neděle R. března
jinak je Velikonoční neděle (R - 31). dubna

Další informace:

Nahoru