Menu ≡
kalendar.beda.cz

Přestupný nebo nepřestupný rok 4840?

Pokud se zajímáte o astronomii, pravděpodobně jste se dočetli v populárně naučné literatuře v kapitole o kalendáři, že existuje zvláštní pravidlo pro určení přestupného roku, které tvrdí, že rok 4840 nebude přestupný, ačkoliv by podle pravidel pro přestupné roky měl být. Ale zahraniční prameny se o tomto pravidle nezmiňují, toto tvrzení se vyskytuje pouze pouze v některých českých a slovenských pramenech.

V Čechách se toto tvrzení pravděpodobně poprvé objevilo v knize ASTRONOMIE - Přehled dnešních vědomostí pro širší vrstvy (Vl.Guth, F.Link, J.M.Mohr, B.Šternberk), Praha 1942, odkud autoři čerpali nikdo neví. Následně toto tvrzení převzala řada zdejších popularizátorů astronomie. A později toto další pravidlo pro přestupné roky okopírovala většina autorů článků na českém a slovenském internetu, proto taková rozšířenost pouze v Česku a na Slovensku. Pokud se obrátíme na autoritativní zahraniční zdroje, zjistíme, že žádný z těchto zdrojů výše zmíněné pravidlo neuvádí.

Zde je přehled těch nejautoritativnějších z internetu: Digitální knihovna Harvardské univerzity The SAO/NASA Astrophysics Data System:

Nikdo se nezmiňuje o dalším pravidle, natož o roce 4840. Jediné, co se dá o konci 5 tisíciletí s jistotou říci je, že chyba gregoriánského kalendáře bude již větší jak jeden den a rozhodně by pomohlo vynechat jeden přestupný den. Sami vědci z tehdejší komise pro reformu kalendáře, si uvědomovali, že neznají přesnou délku tropického roku a že nakonec k chybě může dojít, nepovažovali ji však za podstatnou. Sám Johannes Kepler později prohlásil, že „kalendář je pro nejbližší století postačující, o vzdálenější se nebudeme starat“.

Naprosto jednoznačnou odpověď dává kniha od Ch. Claviuse ROMANI CALENDARII A GREGORIO XIII. P.M. RESTITUTI Explicatio (Rome 1603). Mimo jiné obsahuje tabulku pro slavení Velikonoc až do roku 5000. Na stránce 554 je i rok 4840 a pro něj existují dvě nedělní písmena (viz stránka Nedělní písmeno), což je neklamná známka toho, že jde o přestupný rok!

Explicatio, strana 554
Přestupný rok 4840

Jediné pravidlo pro přestupné roky, zavedené papežem Řehořem XIII., tedy zní:
Pokud je letopočet dělitelný 4, je rok přestupný, kromě letopočtů dělitelných 100, ty jsou přestupné pouze tehdy, jsou-li zároveň dělitelné 400.

Závěrem si autor dovoluje poděkovat všem osloveným a zúčastněným, zvláště pak RNDr Jiřímu Grygarovi (Fyzikální ústav AV ČR), Mgr Pavlu Najserovi (Štefánikova hvězdárna, zvláštní dík navíc patří za věnování knihy, jež doposud v mé knihovně chyběla) a RNDr Zdislavu Šímovi, CSc (Astronomický ústav AV ČR) za trpělivost a pomoc.

Další informace:

Nahoru