Menu ≡
kalendar.beda.cz

Výpočet ekliptikálních souřadnic Měsíce

Na této stránce najdete postup výpočtu ekliptikálních souřadnic Měsíce pro daný okamžik. Uvedený algoritmus není nejefektivnější či nejpřesnější, ale pěkně dokumentuje postup výpočtu. Chyba v určení ekliptikální délky je cca 5 úhlových minut a šířky cca 2 úhlové minuty, což je pro naše potřeby dostatečná přesnost. Argumenty goniometrických funkcí jsou ve stupních. Při jednotlivých výpočtech jsou úhly vždy převedeny na rozsah 0° až 360°, vyjma ekliptikální šířky, která může být v rozsahu -90° až +90°. Vzdálenost od středu Země se uvádí v zemských poloměrech (6378 km).

Pohyb Měsíce kolem Země je ve skutečnosti velmi komplikovaný. Jeho pohyb ruší mnoho poruch, říkáme jim perturbace. Již Ptolemaios objevil největší poruchu, nazývá se evekce. Závisí na vzájemné poloze Slunce i Měsíce, kvůli ní je odchylka Měsíce i přes jeden úhlový stupeň. Další nepravidelnost zjistil Tycho Brahe, je pojmenovaná variace. Porucha roční nerovnost je zase způsobena proměnnou vzdáleností Země od Slunce. Proto, když vypočítáme předběžnou pozici Měsíce na ekliptice, musíme ještě připočítat jednotlivé perturbace, abychom získali přesnější souřadnice. K výpočtu perturbací jsou zapotřebí i dráhové elementy Slunce (potažmo Země).

Z níže uvedených údajů lze lehce vypočítat i fázi Měsíce. Ta se v podstatě rovná rozdílu mezi ekliptikální délkou Měsíce (L) a střední délkou Slunce (Ls). Dle tohoto rozdílu najdeme v tabulce odpovídající fázi. Rozdíl vždy upravte na interval 0° - 360°.

L - Ls    0°  90°180°270°
fázeNovPrvní čtvrtÚplněkPoslední čtvrt

popisvzorecvýsledek
lokální datum a čas právě teď22.01.2017 17:14
světové datum a čas (UT) právě teď22.01.2017 16:14
UT převedeme na počet dní od 31.12.1999, hodiny a minuty převedeme na zlomky dní. Výsledek nazveme d
(operátor '\' značí dělení pouze na celá čísla, bez desetin)
d = 367 × rok - 730530
d = d - (7 × (rok + (měsíc + 9) \ 12)) \ 4
d = d + (275 × měsíc) \ 9 + den
d = d + hodiny / 24 + minuty / 1440
6232.676389
délka výstupního uzlu (Ω)
Ω = 125.1228 - 0.0529538083 × d
155.078849
sklon dráhy k ekliptice (i)
i = 5.1454
5.1454
argument perihelu Měsíce (ω)
ω = 318.0634 + 0.1643573223 × d
262.449402
velká poloosa dráhy (a)
(v poloměrech Země)
a = 60.2666
60.2666
číselná excentricita dráhy Měsíce (e)
e = 0.0549
0.0549
střední anomálie Měsíce (M)
M = 115.3654 + 13.0649929509 × d
185.238486
excentrická anomálie (E)
E je řešením Keplerovy rovnice 
M = E - e × sin(E)
184.966184
geocentrická pravoúhlá souřadnice (x)
x = a × (cos(E) - e)
-63.348993
geocentrická pravoúhlá souřadnice (y)
y = a × sin(E) × √1 - e × e
-5.209277
pravá anomálie (ν)
(malé řecké písmeno )
ν = atan2(y, x)
184.700936
předběžná vzdálenost
v zemských poloměrech (r0)
r0 = √x × x + y × y
63.562816
ekliptikální pravoúhlá souřadnice (xe)
xe = r × (cos(Ω) × cos(ν+ω) - sin(Ω) × sin(ν+ω) × cos(i))
-29.508406
ekliptikální pravoúhlá souřadnice (ye)
ye = r × (sin(Ω) × cos(ν+ω) + cos(Ω) × sin(ν+ω) × cos(i))
-56.00955
ekliptikální pravoúhlá souřadnice (ze)
ze = r × (sin(ν + ω) × sin(i))
5.693487
předběžná ekliptikální délka Měsíce (L0)
L0 = atan2(ye, xe)
242.217677
předběžná ekliptikální šířka Měsíce (B0)
B0 = atan2(ze, √xe × xe + ye × ye)
5.13902
perturbace:
(sluneční elementy jsou označeny indexem 's' a měsíční elementy zase indexem 'm')
střední anomálie Slunce (Ms)
18.97446
střední anomálie Měsíce (Mm)
Mm = M
185.238486
střední délka Slunce (Ls)
Ls = ωs + Ms + 180
302.208379
střední délka Měsíce (Lm)
Lm = M + ω + Ω
242.766737
střední elongace Měsíce (D)
D = Lm - Ls
300.558359
argument šířky Měsíce (F)
F = Lm - Ω
87.687888
oprava pro délku Měsíce (Lp)
Lp = -1.274 × sin(Mm - 2 × D)  (evekce)
   +0.658 × sin(2 × D)    (variace)
   -0.186 × sin(Ms)      (roční nerovnost)
   -0.059 × sin(2 × Mm - 2 × D)
   -0.057 × sin(Mm - 2 × D + Ms)
   +0.053 × sin(Mm + 2 × D)
   +0.046 × sin(2 × D - Ms)
   +0.041 × sin(Mm - Ms)
   -0.035 × sin(D)
   -0.031 × sin(Mm + Ms)
   -0.015 × sin(2 × F - 2 × D)
   +0.011 × sin(Mm - 4 × D)
0.500413
oprava pro šířku Měsíce (Bp)
Bp = -0.173 × sin(F - 2 × D)
   -0.055 × sin(Mm - F - 2 × D)
   -0.046 × sin(Mm + F - 2 × D)
   +0.033 × sin(F + 2 × D)
   +0.017 × sin(2 × Mm + F)
0.085537
oprava pro vzdálenost Měsíce (rp)
rp = -0.58 × cos(Mm - 2 × D)
   -0.46 × cos(2 × D)
-0.103161
vzdálenost Měsíce (r)
(v poloměrech Země a v kilometrech)
r = r0 + rp
63.459655
404.7 tisíc km
ekliptikální šířka Měsíce (B)
B = B0 + Bp
5.224557
5°13'
ekliptikální délka Měsíce (L)
L = L0 + Lp
242.718089
242°43'

Další informace:

Nahoru